อีเว้นท์ไลฟ์สไตล์

สรงน้ำพระสงกรานต์ 2567 ขั้นตอนสรงน้ำพระที่บ้าน เสริมสิริมงคลชีวิต

ถึงวันปีใหม่ไทยทั้งที 13-15 สงกรานต์ 2567 ต้องเอาฤกษ์เอาชัยกันด้วยการ “สรงน้ำพระพุทธรูป” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Bathing the Buddha เพราะประเพณีการสรงน้ำพระนั้นถือเป็นกุศโลบายที่ช่วยให้ชาวไทยพุทธได้ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เป็นการต้อนรับวันปีใหม่ไทยที่นอกจากจะชุ่มฉ่ำกายด้วยการเล่นน้ำแล้ว ก็ยังชุ่มฉ่ำใจเบิกบานด้วยการทำบุญสรงน้ำพระอีกด้วย เรียกได้ว่าดับร้อนทั้งทางกายและทางใจไปพร้อมกัน

ทั้งนี้หลายคนโดยเฉพาะชาวไทยรุ่นใหม่ ๆ ที่อยากทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูป แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก็ไม่ต้องกังวลใจไปว่าจะทำผิดวิธี ไม่ได้บุญ เพราะวันนี้เดอะไทยเกอร์ได้รวบรวมขั้นตอนการสรงน้ำพระพร้อมบทสวดบูชาพระรัตนตรัยมาฝากทุกคนกันด้วย ปฏิบัติตามได้ทั้งคนที่เดินทางไปสรงน้ำพระที่วัดและคนที่ไม่สะดวกแต่ต้องการตั้งโต๊ะสรงน้ำพระด้วยตัวเองที่บ้าน

สรงน้ำพระพุทธรูปสงกรานต์

สรงน้ำพระสงกรานต์ 2567 ขั้นตอนบูชาพระรัตนตรัย ทำได้ที่บ้านและที่วัด

สำหรับขั้นตอนการสรงน้ำพระในบ้าน จะเริ่มวันแรก 13 เมษายน 2566 จุดที่ต้องระวังคือ การสรงน้ำที่บ้านและที่วัดจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยการสรงน้ำพระพุทธรูปที่อาศัยบ้านเรือนจำเป็นจะต้องมีการทำความสะอาดพระพุทธรูปก่อนและหลังอาราธนาท่านมาเพื่อสรงน้ำ แต่สำหรับใครที่ไปสรงน้ำพระที่วัดก็ไม่จำเป็น เพราะทางวัดจะจัดเตรียมพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนไว้เรียบร้อยแล้ว

1. ทำความสะอาดพระพุทธรูป

สำหรับขั้นตอนแรกก่อนนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานเพื่อทำการสรงน้ำ จะต้องเช็ดทำความสะอาดท่านและหิ้งบูชาเสียก่อน และอย่าลืมกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อขออภัยในสิ่งที่เราอาจพลาดพลั้งกระทำความผิดต่อท่านไปโดยไม่รู้ตัว

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย (สวดก่อนเคลื่อนย้ายองค์พระ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

หลังขอขมาพระรัตนตรัยแล้วก็ให้อาราธนาท่านมาประดิษฐานชั่วคราวในที่ที่เราจัดไว้เพื่อทำความสะอาด เริ่มต้นด้วยการใช้แปรงขนนุ่มปัดฝุ่นก่อน หลังจากนั้นอาจใช้ฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำหมาดมาเช็ดองค์พระพุทธรูป โดยผ้าเช็ดองค์พระนั้นต้องใช้คนละผืนกับผ้าเช็ดหิ้งพระ ทั้งนี้อุปกรณ์ทำความสะอาดองค์พระและหิ้งพระควรเป็นของใหม่และเมื่อใช้เสร็จให้เก็บล้างให้เรียบร้อยและแยกออกจากอุปกรณ์ทำความสะสิ่งอื่น ๆ ไม่ใช่ปะปนกัน

อย่างไรก็ดี สำหรับท่านใดที่เดินทางไปสรงน้ำพระที่วัด ก็ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดองค์พระ แต่ควรจะกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มสรงน้ำพระ

สรงน้ำพระพุทธรูปสงกรานต์

2. การสรงน้ำพระวันสงกรานต์

สำหรับการสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ ใครที่ตั้งใจจะสรงน้ำพระด้วยตัวเองที่บ้านให้ตั้งหิ้งบูชาพร้อมพานรองพระพุทธรูปแบบชั่วคราวไว้ โดยตั้งให้องค์พระอยู่ระดับอกจะดีที่สุด จากนั้นก็ให้เตรียมจัดดอกไม้รอบฐานพระ การประดับตกแต่งโต๊ะสรงน้ำพระให้สวยงามด้วยใจที่ประณีตจะยิ่งเพิ่มพูนบุญกุศล

เมื่อประดับโต๊ะบูชาองค์พระพุทธรูปเสร็จแล้ว ให้นำดอกไม้ และเครื่องหอม น้ำอบน้ำปรุง นำมาผสมน้ำสะอาด (น้ำจากขวดที่ยังไม่เปิดฝา) ใส่ลงในขันใบใหญ่ หรือภาชนะที่เป็นถ้วยใบใหญ่ ๆ และอย่าลืมเตรียมขันใบเล็กสำหรับตักน้ำขึ้นสรงพระ จากนั้นก่อนทำการสรงน้ำพระให้กล่าวคำสรงน้ำพระตามนี้

บทสวดสรงน้ำพระวันสงกรานต์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัทวะโท นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศก โรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ

หลังสวดมนต์จบและสรงน้ำพระเสร็จก็ให้อธิษฐานจิตตามใจปรารถนา สำหรับเคล็ดลับในการอธิษฐานจิตควรจะใช้สัจจะเป็นตัวนำอธิษฐาน โดยกล่าวตามนี้ว่า “ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวนสงกรานต์ปีนี้ ขอให้ข้าพเจ้า…(อธิษฐานตามต้องการ)” การใช้สัจจะนำในการอธิษฐานขอพรจะช่วยให้ประสบความสำเร็จมากกว่าการอธิษฐานลอย ๆ

สรงน้ำพระ สงกรานต์ 2566

3. อาราธนาองค์พระกลับโต๊ะหมู่บูชา

สำหรับท่านใดที่ไปสรงน้ำพระที่วัด หลังจากทำกิจกรรมสรงน้ำพระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็อาจไปทำบุญอื่น ๆ เช่น ขนทรายเข้าวัด หรือ ก่อพระเจดีย์ทราย แล้วจึงเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ แต่สำหรับท่านที่ตั้งโต๊ะสรงน้ำที่บ้านจะต้องอาราธนาองค์พระพุทธรูปกลับหิ้งโต๊หมู่บูชาเดิม อย่าลืมทำความสะอาดหิ้งพระก่อน และเปลี่ยนผ้ารองฐานโต๊ะหมู่บูชาเป็นผืนใหม่ทุกครั้ง

หลังจากนั้นก็ทำความสะอาดภาชนะที่ใส่น้ำอบน้ำปรุง รวมถึงถาดรองพระพุทธรูป และโต๊วางองค์พระที่ใช้สรงน้ำพระให้เรียบร้อย จัดเก็บอุปกรณ์สรงน้ำพระต่าง ๆ แยกกับของชิ้นอื่น ๆ ในบ้าน อาจเก็บรวมไว้ในห้องพระ โดยจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เผลอนำไปใช้ปนกับสิ่งของอย่างอื่น เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีสรงน้ำพระวันสงกรานต์ 2566

สรงน้ำพระ สงกรานต์ 2566

สำหรับบุญกุศลหรืออานิสงส์ของการสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ จะช่วยทำให้ผู้ประกอบกินการงานบุญครั้งนี้มีจิตใจที่สดชื่นเบิกบาน มีเส้นทางชีวิตที่สะดวกสบายเหมือนโรยด้วยดอกไม้ ไร้ปัญหาอุปสรรคในชีวิต อีกทั้งบุญจากการบูชาพระรัตนด้วยของหอมก็จะทำให้เราเป็นคนตัวหอม มีกลิ่นกายสะอาด ใครเห็นก็เลื่อมใสศรัทธา

รู้แบบนี้แล้ววันสงกรานต์ 2567 เดอะไทยเกอร์ก็ขอเชิญชวนชาวไทยพุทธทุกท่านร่วมทำบุญสร้างมหากุศลในวันปีใหม่ไทย ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป จะเดินทางไปทำบุญที่วัดหรือจัดโต๊ะสรงน้ำพระเองที่บ้านก็ได้ หากทำด้วยใจศรัทธาและเป็นกุศลแล้ว ย่อมได้บุญมหาศาล ถือเป็นการเปิดปีใหม่ด้วยการเสริมสิริมงคลชัยให้กับตัวเอง จะได้โชคดีมีชีวิตราบรื่นกันตลอดปี

Mothana

นักเขียนข่าวที่ Thaiger การศึกษาทางด้านภาษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงรับหน้าที่เขียนบทความไลฟ์สไตล์บันเทิง เศรษฐกิจ อยากเป็นสื่อกลางคอยขุดคุ้ยประเด็นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงใหญ่โตมาเขียนให้ทุกคนได้อ่าน เพราะมีความเชื่อว่าสื่อที่ดีย่อมเป็นหนทางนำผู้อ่านไปสู่งานเขียนที่ดีได้ ติดต่อได้ทาง tangmo@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button