Line Newsไลฟ์สไตล์

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ 2566 เจ้าของบ้านต้องรู้ เสริมสิริมงคล บ้านร่มเย็น

เผยฤกษ์ดี ตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำปี 2566 ที่เจ้าของบ้านควรรู้ เสริมสิริมงคล เงินทองไหลมาเทมา ผู้อาศัยร่มเย็น ผู้คุ้มครองเมตตา

ความเชื่อเรื่องการไหว้เจ้าที่ และไหว้ศาลพระภูมิ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย รวมถึงช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าสู่ตัวบ้าน หากใครที่กำลังเลือกซื้อบ้านอยู่ หรือกำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่ การไหว้เจ้าที่บ้านใหม่ก็สำคัญเช่นกัน ดังนั้นควรรู้ ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ 2566 ไหว้เจ้าที่ ไหว้เทพคุ้มครองบ้าน ให้อยู่ร่มเย็นสงบสุขตลอดปี

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิเจ้าที่ 2566

ศาลพระภูมิ vs ศาลเจ้าที่ ไม่เหมือนกัน

สิ่งหนึ่งหลายคนควรรู้คือ ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ ไม่เหมือนเหมือนกัน แม้ว่าจะตั้งขึ้นสำหรับสักการะบูชาเทวดาหรือดวงวิญญาณเหมือนกันก็ตาม

โดยที่ ศาลพระภูมิ เป็สถานที่ของเทพารักษ์ที่คอยคุ้มครองบ้านเรือน มักมีลักษณะเป็นบ้านหรือวิหารหลังเล็ก เสาพระภูมิยังมีเพียงเสาเดียว เนื่องจากพระภูมิมีสถานะเป็นภุมมเทวาหรือเทพที่มาอาศัยอยู่บนพื้นดินมนุษย์

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ 2566

สำหรับ ศาลเจ้าที่ หรือศาลตายาย คือ ศาลหรือสถานที่ของเจ้าของพื้นที่เดิมซึ่งเคยอยู่อาศัยมาก่อน โดยการตั้งศาลเจ้าที่นั้น เป็นการอัญเชิญเจ้าที่เดิม เพื่อให้มาช่วยดูแลคุ้มครองและปกปักรักษาบ้านของเราต่อไป มักนิยมสร้างเป็นเรือนไทยจำลองที่มี 4 หรือ 6 เสา เนื่องจากมีลำดับสถานภาพต่ำกว่าศาลพระภูมิ

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ 2566

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ปี 2566

การตั้งศาลพระภูมิจะตั้งตามเวลาภูมิปาโลฤกษ์ เป็นฤกษ์ของผู้รักษาแผ่นดิน โดยภูมิปาโลฤกษ์เหมาะสำหรับการกระทำสิ่งอันเป็นมงคลเกี่ยวกับการตั้งศาล การทำพิธียกเสาเอกบ้าน การทำกิจการอสังหาริมทรัพย์ การเกษตร การเปิดร้านค้า การก่อสร้าง การขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน และการอุปสมบท

เดือนมกราคม 2566

 • วันอังคารที่ 3 เวลา 17.56 น.
 • วันพุธที่ 4 เวลา 20.19 น.
 • วันศุกร์ที่ 13 เวลา 18.06 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 22 เวลา 8.00 น.
 • วันจันทร์ที่ 23 เวลา 4.51 น.
 • วันจันทร์ที่ 30 เวลา 23.46 น.
 • วันอังคารที่ 31 ตลอดทั้งวัน

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • วันพฤหัสที่ 9 เวลา 23.58 น.
 • วันเสาร์ที่ 11 เวลา 1.48 น.
 • วันเสาร์ที่ 18 เวลา 19.12 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 19 เวลา 16.14 น.
 • วันจันทร์ที่ 27 เวลา 6.49 น.
 • วันอังคารที่ 28 เวลา 8.50 น.

เดือนมีนาคม 2566

 • วันพฤหัสที่ 9 เวลา 5.50 น.
 • วันศุกร์ที่ 10 เวลา 7.27 น.
 • วันเสาร์ที่ 18 เวลา 4.17 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 19 เวลา 2.00 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 26 เวลา 15.31 น.
 • วันจันทร์ที่ 27 เวลา 16.58 น.

เดือนเมษายน 2566

 • วันพุธที่ 5 เวลา 12.53 น.
 • วันพฤหัสที่ 6 เวลา 14.12 น.
 • วันศุกร์ที่ 14 เวลา 12.14 น.
 • วันเสาร์ที่ 15 เวลา 9.06 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 23 เวลา 0.55 น.

เดือนพฤษภาคม 2566

 • วันอังคารที่ 2 เวลา 21.12 น.
 • วันพุธที่ 3 เวลา 22.27 น.
 • วันศุกร์ที่ 12 เวลา 14.34 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เวลา 10.35 น.
 • วันอังคารที่ 30 เวลา 5.59 น.
 • วันพุธที่ 31 เวลา 7.30 น.

เดือนมิถุนายน 2566

 • วันพุธที่ 7 เวลา 22.33 น.
 • วันพฤหัสที่ 8 เวลา 20.29 น.
 • วันเสาร์ที่ 17 เวลา 17.56 น.
 • วันจันทร์ที่ 26 เวลา 14.14 น.
 • วันอังคารที่ 27 เวลา 16.14 น.

เดือนกรกฎาคม 2566

 • วันพุธที่ 5 เวลา 7.10 น.
 • วันพฤหัสที่ 6 เวลา 4.26 น.
 • วันพฤหัสที่ 13 เวลา 22.23 น.
 • วันศุกร์ที่ 14 เวลา 23.57 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 23 เวลา 21.17 น.
 • วันจันทร์ที่ 24 เวลา 23.43 น.

เดือนสิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 เวลา 16.09 น.
 • วันพุธที่ 2 เวลา 14.41 น.
 • วันพฤหัสที่ 10 เวลา 5.36 น.
 • วันศุกร์ที่ 11 เวลา 5.55 น.
 • วันเสาร์ที่ 19 เวลา 21.21 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 20 เวลา 23.26 น.
 • วันอังคารที่ 29 เวลา 22.47 น.

เดือนกันยายน 2566

 • วันพุธที่ 6 เวลา 13.23 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 17 เวลา 6.44 น.
 • วันจันทร์ที่ 25 เวลา 8.20 น.
 • วันอังคารที่ 26 เวลา 6.56 น.

เดือนตุลาคม 2566

 • วันอังคารที่ 3 เวลา 21.10 น.
 • วันเสาร์ที่ 14 เวลา 14.00 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 22 เวลา 16.24 น.
 • วันจันทร์ที่ 23 เวลา 15.02 น.
 • วันอังคารที่ 32 เวลา 5.02 น.

เดือนพฤศจิกายน 2566

 • วันพุธที่ 1 เวลา 4.58 น.
 • วันพฤหัสที่ 9 เวลา 19.03 น.
 • วันศุกร์ที่ 10 เวลา 21.21 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 19 เวลา 0.29 น.
 • วันจันทร์ที่ 24 เวลา 12.53 น.

เดือนธันวาคม 2566

 • วันพฤหัสที่ 7 เวลา 2.22 น.
 • วันศุกร์ที่ 8 เวลา 4.43 น.
 • วันเสาร์ที่ 16 เวลา 8.33 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 17 เวลา 7.21 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เวลา 20.46 น.

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ 2566

baesittichot

นักเขียนสายฮาอารมณ์ดี ไลฟ์สไตล์ เรื่องน่ารู้ทั่วไป ตามติดเทรนด์ฮิตที่ห้ามพลาด อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ การเงิน จบการศึกษา จากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 1 ปี ชอบเม้าท์มอย ส่งต่อเรื่องราวน่าสนใจผ่านตัวอักษร ผลงานทุกชิ้นจึงเป็นเหมือน 'เพื่อน' ที่อยากเล่าสิ่ง ๆ ต่างให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *