ดูดวงไลฟ์สไตล์

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด 2566 เช็กตัวอักษรมงคล เสริมดวงบริวาร

แนะนำ “วิธีตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด” จันทร์ – อาทิตย์ นับเวลาแบบไหนตามฤกษ์งามยามดี ตั้งชื่อลูกเกิดช่วงกลางวันและกลางคืน แต่ละแบบแตกต่างกัน ร่วมให้แล้วต้้งชื่อมงคล เสริมโชคลาภให้ลูกน้อยประสบโชคดีตลอดไป

รวมวิธีการ “ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด” ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ช่วงกลางวันและกลางคืน ต้องตั้งอย่างไร แบบไหนบ้าง พร้อมแนะนำตัวอย่างการตั้งชื่อลูกชาย ได้ทั้งโชคลาภความหมายดี อ่านเรียกเสนาะหู ได้ชื่อเก๋ ๆ เสริมมงคลแน่นอน คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองท่านใดมีแพลนต้อนรับสมาชิกใหม่ หรือมีลูกแล้วยังไม่รู้จะตั้งชื่อบุตรชายว่าอะไรดี แนะนำให้ลองเลือกตามนี้ เกิดเวลาใด ชอบแบบบไหน เลือกเซฟเก็บไว้ใช้ได้เลยครับ

วิธีตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด 2566 เสริมดวงบริวาร

ต่อมาให้ดูที่หลักการเลือกตัวอักษร พยัญชนะและสระ ในการขึ้นต้นชื่อของลูกชาย มีทั้งตัวอักษรที่เหมาะสม ตัวอักษรอัปมงคล กาลกิณีที่ควรหลีกเลี่ยง ตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ แบ่งช่วงกลางวันและกลางคืน มีอะไรบ้าง

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด “วันอาทิตย์”

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : สระทั้งหมด
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ศ ษ ส ห ฬ ฮ

ตัวอย่างชื่อลูกชาย วันอาทิตย์

 • จาฏุพัจน์ (จา-ตุ-พัด) หมายความว่า มีวัจนะน่าฟัง พูดดี
 • เจตนิพัทธ์ (เจด-นิ-พัด) หมายความว่า มีความคิดมั่นคง
 • ชีวานนท์ (ชี-วา-นน) หมายความว่า ผู้มีชีวิตเป็นสุข
 • ณัท (นัด) หมายความว่า ให้ซึ่งความรู้
 • ดนุนันท์ (ดะ-นุ-นัน) หมายความว่า มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
 • ติณณ์ (ติน) หมายความว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
 • ธนภัทร (ทะ-นะ-พัด) หมายความว่า ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด 2566

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด “วันจันทร์

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ก ข ค ฆ ง
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : สระทั้งหมด

ตัวอย่างชื่อลูกชาย วันจันทร์

 • อนรรฆ (อะ-นัก) หมายความว่า หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
 • ศตรรฆ (สะ-ตัก) หมายความว่า มีราคาหนึ่งร้อย
 • พงศ์ปณต (พง-ปะ-นด) หมายความว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
 • วรพงศ์ (วอ-ระ-พง) หมายความว่า มีตระกูลดี
 • วงศ์วรรธน์ (วง-วัด) หมายความว่า ตระกูลผู้เจริญ
 • อนังคณ์ (อะ-นัง) หมายความว่า ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง
 • นันทพงศ์ (นัน-ทะ-พง) หมายความว่า เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด 2566 วันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด “วันอังคาร”

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ก ข ค ฆ ง

ตัวอย่างชื่อลูกชาย วันอังคาร

 • ชัชพิสิฐ (ชัด-พิ-สิด) หมายความว่า นักรบพิเศษ
 • ญาณาธิป (ยา-นา-ทิบ) หมายความว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • นิชฌาน (นิด-ชาน) หมายความว่า การเพ่งพินิจ ปัญญา
 • นิพพิชฌน์ (นิบ-พิด ปัญญา) หมายความว่า เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
 • ปวรปรัชญ์ (ปะ-วอน-ปรัด) หมายความว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
 • ปัณณวิชญ์ (ปัน-นะ-วิด) หมายความว่า ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 • ปิญชาน์ (ปิน-ชา) หมายความว่า ทองคำ

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด 2566 วันอังคาร

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด “วันพุธกลางวัน”

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ตัวอย่างชื่อลูกชาย วันพุธกลางวัน

 • กริษฐา (กะ-ริด-ถา) หมายความว่า ทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก หมายความว่า
 • ฐากูร (ถา-กูน) หมายความว่า ที่เคารพ, ผู้น่าเลื่อมใส
 • ฐานิฏฐ์ (ถา-นิด) หมายความว่า เป็นที่น่าพอใจ
 • ณฏฐพล (นัด-ถะ-ทะ-พน) หมายความว่า กำลังของนักปรายชญ์
 • ณัฏฐากร (นัด-ถา-กอน) หมายความว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา
 • มนต์ณัฏ (มน-นัด) หมายความว่า คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
 • รฐนนท์ (ระ-ถะ-นน) หมายความว่า เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด 2566 วันพุธ กลางวัน

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด “วันพุธกลางคืน”

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ย ร ล ว
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ตัวอย่างชื่อลูกชาย วันพุธกลางคืน

 • รัตกันท์ (รัด-ตะ-กัน) หมายความว่า แก้วแดง แก้วประพาฬ
 • รักษิต (รัก-สิด) หมายความว่า ได้รับการคุ้มครอง
 • รักติบูล (รัก-ติ-บูน) หมายความว่า มีเสน่ห์มาก
 • ยศธนะ (ยด-ทะ-นะ) หมายความว่า เกียรติยศเป็นทรัพย์
 • ยศวริต (ยด-วะ-ริด) หมายความว่า ผู้เลิศด้วยยศ
 • วรกันต์ (วอ-ระ-กัน) หมายความว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก
 • วรดนัย (วอ-ระ-ดะ-ไน) หมายความว่า ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด 2566 วันพุธ กลางคืน

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด “วันพฤหัสบดี”

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ด ต ถ ท ธ น

ตัวอย่างชื่อลูกชาย วันพฤหัสบดี

 • พสิษฐ์ (พะ-สิด) หมายความว่า ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
 • พัชรพล (พัด-ชะ-ระ-พน) หมายความว่า มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
 • พิชญ์พงศ์ (พิด-พง) หมายความว่า ตระกูลนักปราชญ์
 • ภรัณยู (พะ-รัน-ยู) หมายความว่า ผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, พระอาทิตย์
 • ภาสวิชญ์ (พาด-สะ-วิด) หมายความว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
 • ภูริณัฐ (พู-นิ-รัด) หมายความว่า นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
 • เมษราศี (เมด-รา-สี) หมายความว่า เกิดราศีเมษ

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด 2566 วันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด “วันศุกร์”

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ย ร ล ว

ตัวอย่างชื่อลูกชาย วันศุกร์

 • ปุณมนัส (ปุน-มะ-นัด) หมายความว่า มีใจสะอาด
 • พนสณฑ์ (พะ-นะ-สน) หมายความว่า แนวป่า,ทิวไม้
 • สัณหณัฐ (สัน-หะ-นัด) หมายความว่า นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
 • สมิทธ์ (สะ-มิด) หมายความว่า ความสำเร็จ
 • หฤษฎ์ (หะ-ริด) หมายความว่า น่าชื่นชมยินดี
 • อกฤษณ์ (อะ-กริด) หมายความว่า สูงสุด
 • โอสธี (โอ-สะ-ที) หมายความว่า ดาวประกายพรึก

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด 2566 วันศุกร์

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด “วันเสาร์”

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ด ต ถ ท ธ น
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ตัวอย่างชื่อลูกชาย วันเสาร์

 • ดนุนันท์ (ดะ-นุ-นัน) หมายความว่า มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
 • เตโชดม (เต-โช-ดม) หมายความว่า มีเดชสูงสุด
 • ทรงวศิน (ทรง-วะ-สิน) หมายความว่า ผู้ชนะด้วยตนเอง
 • ทัพพสาร (ทับ-พะ-สาน) หมายความว่า มีทรัพย์เป็นแก่นสาร
 • ธรรมนิตย์ (ทำ-มะ-นิด) หมายความว่า มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
 • นันท์มนัส (นัน-มะ-นัด) หมายความว่า ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
 • นิรุช (นิ-รุด) หมายความว่า ดับทุกข์สนิท

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด 2566 วันเสาร์

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *