ข่าวข่าวการเมือง

“ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า” 25 มี.ค. วันแรก เว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์ ที่นี่

วันนี้ 25 มีนาคม 2566 ข่าวความคืบหน้าการเลือกตั้งเพื่อหานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่ เปิดให้ประชาชน “ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566” วันแรก ทั้งแบบในเขต นอกเขตและนอกราชอาณาจักร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ของกรมการปกครอง

สำหรับคนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปถึงเกณฑ์เข้าคูหาลงคะแนน แต่ไม่สามารถไปเลือกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 14 พฤษภาคม ได้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันให้เลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 แต่จะต้องแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 วันไหน

ประชาชนชาวไทยสามารถดำเนินการส่งข้อมูลของลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เป็นวันแรก จนถึง 9 เมษายน 2566 เป็นวันสุดท้าย

โดยเลือกตั้งล่วงหน้าแบ่งพื้นที่การเข้าคูหาได้ 3 แบบดังนี้

 • เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต
 • เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
 • เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต-นอกเขต แตกต่างกันอย่างไร ?

เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ในเขตเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคําสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง ขณะที่ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จะต้องเป็นผู่ที่อยู่นอกเขตทะเบียนบ้านที่ตนมีชื่อ หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตนั้นแล้วแต่ไม่ถึง 90 วันล่วงหน้าวันเลือกตั้ง

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ทำยังไง

ขั้นตอน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 66 สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตโดยต้องยื่นคำรอง และเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้ เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่สามารถเลือกตั้งได้
 2. แบบคำร้องขอใช้สิทธิ

ช่องทางการยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าปี 2566 มี 3 ช่องทาง ได้แก่

 1. ยื่นคําขอด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน) ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 2. ยื่นคําขอทางไปรษณีย์
 3. ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ (หรือทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote)

ขั้นตอน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต มีขั้นตอนยังไงบ้าง

ขั้นตอนของการลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตจะคล้าย ๆ กัน คือ ใช้เอกสาร 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน 2. แบบคำร้องขอใช้สิทธิ

ขณะที่ช่องทางการลงทะเบียนจะแตกต่างกันเล็กน้อย มีแค่ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ยื่นคําขอด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน) ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 2. ยื่นคําขอทางไปรษณีย์

**ไม่มีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต

ขั้นตอน วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ออนไลน์ ทำอย่างไรบ้าง ?

ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 นอกเขต รวมถึงนอกราชอาณาจัก ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ของกรมการปกครอง หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ( ดาวน์โหลด iOS, Android)

เวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน : 24 ชั่วโมง

ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารเป็นฮาร์ดก็อปปี้ประกอบ

ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 66 มีดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
 • เลขประจําตัวประชาชน ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน (Laser ID)
 • เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก) – เลขรหัสประจำบ้าน คือ เลขรหัสที่อยู่ในสมุดทะเบียนบ้าน ซึ่งจะระบุทุกหน้าในเล่มสมุดทะเบียนบ้าน
 • สถานที่ที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 นอกเขตเลือกตั้ง มีดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ election.dopa.go.th กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขต เสร็จแล้วคลิก “รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง”
 2. ระบบจะแสดงข้อมูลที่เรากรอกให้ตรวจทานอีกครั้ง ถ้าเรียบร้อยให้คลิก เลือกบันทึกข้อมูล
 3. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเลือกตั้งเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับ เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนหรือยกเลิกการลงะเทีบย ให้กลับมาที่หน้าเว็บนี้ใหม่อีกครั้งแล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

เมื่อลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเสร็จแล้วทำยังไงต่อ?

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ให้ท่านเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งนอกเขตตามที่ได้กรอกข้อมูลไว้ เตรียมบัตรประชาชนไปให้พร้อม เมื่อถึงหน่วยเลือกตั้งให้แสดงบัตรแก่เจ้าหน้าที่แล้วทำตามขั้นตอนที่ได้รับคำแนะนำ เป็นอันเรียบร้อย

อ้างอิงข้อมูลจาก ไทยโหวต (thaivote.info) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรมมาตั้งแต่สมัยเรียน ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักเขียนบทความออนไลน์เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ บันเทิง และเลขเด็ด หวยทุกประเภท หวยรัฐบาลไทย หวยลาว หวยฮานอย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *