การเงินข่าวการเงินเศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ‘ประปานครหลวง-ภูมิภาค’ เริ่ม 15 มี.ค. 66

เปิดขั้นตอน วิธีลงทะเบียนค่าน้ำ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำจาก “การประปานครหลวง” และ “การประปาส่วนภูมิภาค” เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เช็กรายละเอียดการลงทะเบียนและเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

อัปเดตความคืบหน้าโครงการรัฐบาล บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2566 เปิดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิลงทะเบียนรับเงินช่วย “ค่าน้ำ” สำหรับการประปปานครหลวง และค่าน้ำการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว รวมขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนค่าน้ำ รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนภูมิภาค และการประกานครหลวง เริ่มพร้อมเงื่อนไขการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียน หลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ร้ับสิทธิมาตรการบรรเทา เยียวยาค่าน้ำประปา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธี “ลงทะเบียนค่าน้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนครหลวง ภูมิภาค”

สำหรับโครงการรัฐบาล เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าประปา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้มีบัตรฯ รับบริการอยู่ โดยแบ่งออกเป็น การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง ดังนี้

การประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ “การประปาส่วนภูมิภาค”

เช็กขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดโครงการรัฐฯ เพื่อเยียวยาค่าน้ำประปา ส่วนภูมิภาค มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย

 1. ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บการประปาส่วนภูมิภาค ไปที่เว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 4. กรอกอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 5. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 6. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

การประปานครหลวง

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ “การประปานครหลวง”

สำหรับวิธีตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดโครงการรัฐฯ เพื่อเยียวยาค่าน้ำประปานครหลวง มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การประปานครหลวง ไปที่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 4. กรอกอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 5. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 6. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าน้ำ

ทั้งนี้การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำปี 2566 ผู้สมัครจะต้องมีเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดดังนี้ครับ

 1. ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กปน. โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับ กปน. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
 2. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
 3. ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท
 4. หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
 5. หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 6. หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา
 7. ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามปกติ (รองรับทุกช่องทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ) และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนถัดไป
 8. สิทธิลดค่าน้ำนี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือน มีนาคม ปี 2566 เป็นเดือนสุดท้าย สามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566

สรุปแล้วว่าการ ลงทะเบียนค่าน้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนครหลวง ภูมิภาค ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ ได้ทุกคน แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาฯ ที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้านนั่นเองครับ

อ้างอิง : 1

Thaiger deals

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *