การเงินเศรษฐกิจ

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่ผ่าน ครองที่ดินเกิน ต้องแก้ไขตามนี้

เปิดคำแนะนำจากกรมที่ดิน กรณีตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่ผ่าน เหตุถือครองที่ดินเกินกำหนด ให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อสำนักงานที่ดินโดยด่วน

คืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด จากข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งหมด 7,653,680 ราย ส่วนผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัตินั้นมีจำนวน 953,223 ราย ซึ่งต้องทำการยื่นอุทธรณ์กันในขั้นตอนต่อไป

วิธียื่นอุทธรณ์ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่ผ่าน เพราะที่ดินเกิน

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณ์การประเมินคุณสมับติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เนื่องการมีการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนด ก็ไม่ต้องตกใจลนลานไป เพราะสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ทางโครงพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ได้อีกครั้ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ยื่นอุทธรณ์ขอพิจารณาคุณสมับติอีกครั้ง

การยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้ภาครัฐพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อีกครั้งสามารถทำได้ด้วยตนเองทั้งแบบออนไลน์ และดำเนินการที่หน่วยให้บริการ หรือหาเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ก็สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปยื่นอุทธรณ์แทนได้เช่นกัน

1. ยื่นอุทธรณ์ด้วยตัวเองทางออนไลน์ (ไม่ต้องใช้เอกสาร)

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน”
 • กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”
 • ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
 • กรณี “ไม่ผ่านคุณสมบัติ ” ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาของผู้ลงทะเบียน
 • ระบบจะขึ้นข้อความ “โปรดยืนยันการขออุทธรณ์” ให้กดปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์” อีกครั้ง
 • ระบบขึ้นข้อความสำเร็จ ให้กดปุ่ม “ตกลง”
 • สามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดยกดปุ่ม “พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์” ยกเว้นในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน ซึ่งจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

2. ยื่นอุทธรณ์ด้วยตัวเองผ่านหน่วยงาน 7 แห่ง (ใช้บัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน)

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังประจำจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3. มอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นอุทธรณ์แทน

ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมายื่นอุทธรณ์ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำแทนได้ โดยต้องใช้เอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจ >>ดาวน์โหลดที่นี่<<
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ที่ดินเกิน

ติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อแก้ไขข้อมูล

หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์และดำเนินการแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2566

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ที่ดินเกิน

Thaiger deals

tangmo

SEO Content Writer ประจำ The Thaiger ทีมภาษาไทย จบการศึกษาสาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจเรื่องมนุษย์และสังคมเป็นพิเศษ เชี่ยวชาญเรื่องไลฟ์สไตล์ และบันเทิงต่างประเทศ อยากเป็นสื่อกลางคอยขุดคุ้ยประเด็นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงใหญ่โตมาเขียนให้ทุกคนได้อ่าน เพราะมีความเชื่อว่าสื่อที่ดีย่อมเป็นหนทางนำผู้อ่านไปสู่งานเขียนที่ดีได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *