การเงิน

ข่าวดี ครม.เคาะช่วยลดค่าไฟฟ้าอีก 4 เดือน เริ่ม ม.ค.-เม.ย.66

ข่าวดีคนใช้ไฟฟ้า คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว เคาะมติช่วยลดค่าไฟต่ออีก 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมไปถึงเมษายน 2566 ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนได้ลด 92.04 สตางค์ต่อหน่วย

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2566 โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย
  • ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 – 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของรัฐบาลครั้งนรี้คาดว่าจะมีประชาชนได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 19.66 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมในกรอบไม่เกิน 7,500 ล้านบาท หรือประมาณ 1868.06 ล้านบาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน

ค่าไฟหน่วยละกี่บาท 2566 ? คำถามที่คนใช้ไฟอยากรู้

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่มีมติประกาศค่าไฟฟ้างวดใหม่ หรือรอบบิลค่าไฟเดือน ม.ค. – เม.ย.66 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • ประเภทที่อยู่อาศัย จะมีอัตราค่าไฟที่ 4.72 บาทต่อหน่วย
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นที่ 5.69 บาทต่อหน่วย
ค่าไฟ
ภาพ @สำนักงาน กกพ.

 

 

 

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button