ข่าวข่าวธุรกิจข่าวภูมิภาคข่าวภูเก็ตภาคใต้

ภูเก็ตจัดประชุมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ เพื่อการดำเนินธุรกิจการจับปลาทูน่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เวลา 09.00 น. วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2560 นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเรือจับปลาทูน่าในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากพ.ร.ก.การประมงพ.ศ.2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมีนายวัชรินทร์ รัตนชู ผอ.ศรชล เขต 3 (ภูเก็ต) นายไพศาล สุขปุณพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, นายธีรวัฒน์ จริตงาม ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต, ตัวแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการเรือจับปลาทูน่า เข้าร่วม
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่กรมประมงได้ออกพ.ร.ก.การประมงพ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเรือจับปลาทูน่าโดยเฉพาะในมาตรา 92,95 และ 96 ที่ห้ามมิให้ผู้ใด นำเข้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำที่ได้มาจากการทำการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าให้ยื่นคำขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำเมื่อได้รับอนุญาตจึงนำสัตว์น้ำขึ้นจากเรือประมงได้
โดยภายหลังการหารือ ผู้ประกอบการ มีข้อเสนอและ แนวทางการแก้ไขโดยเสนอให้รัฐบาลไทยกับรัฐบาลไต้หวันทำความตกลงร่วมกันเพื่อจับปลาในมหาสมุทรอินเดีย ให้เปลี่ยนสัญชาติเรือต่างชาติเป็นเรือประมงไทยเพื่อให้สามารถใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการจับปลาทูน่าได้ เนื่องจากมีข้อดีคือใกล้สนามบินมีโรงงงานรองรับที่เพียงพอ ตลอดจนขอให้มีการศึกษากฎระเบียบขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรประมงในมหาสมุทรอินเดีย Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ อาทิการนำเรือเข้าเทียบท่าในประเทศไทยใช้ระยะเวลานานต้องแจ้งล่วงหน้า 72 ชั่วโมงมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยทำให้เสียเวลาและมีผลกระทบต่อคุณภาพปลาทูน่าและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่ผ่านมาตรฐานตามที่กำหนด แต่ขาดวัตถุดิบปลาทูน่าป้อนโรงงาน
ทั้งนี้จากแนวทางข้อเสนอของผู้ประกอบการ จังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจะได้รวบรวม นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ วางมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาในอนาคต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจจับปลาทูน่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ระบบการขนส่ง การจ้างแรงงานในพื้นที่ การผลิตวัตถุดิบต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงงานแปรรูปปลาทูน่า เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติต่อไป

Thaiger deals

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *