Line Newsการเงินเศรษฐกิจ

เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว ปี 65 66 งวดที่ 8 ธกส โอนเงินแล้ว

เช็กที่นี่ เงินส่วนต่างงวดที่ 8 ออกแล้ว โครงการเงินประกันรายได้ข้าว ปี 2565/2566 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ล่าสุด 2 ธ.ค. 65 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) โอนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ตามกรอบวงเงิน 81,265.91 ล้านบาท จาก เช็คสถานะโอนเงิน ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com

กรมการค้าภายในออกประกาศ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำาหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 8)

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้

สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 23/2565 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลาง

อ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 8) อาศัยอำนาจตามความในข้อ

2.1 ของคําสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับ

ข้อ ๑ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 8) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 สําหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 %

ราคาเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 8 เป็นดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 806.94 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 566.55 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 369.64 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 530.96 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 8เช็กเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่ 8 ทำได้ดังนี้

  • เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com คลิกที่นี่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ค “เงินเยียวยาเกษตรกร” หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
  • ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเอง
เช็คเงินข้าวธ ก ส

 

Thaiger deals

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรมมาตั้งแต่สมัยเรียน ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักเขียนบทความออนไลน์เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ บันเทิง และเลขเด็ด หวยทุกประเภท หวยรัฐบาลไทย หวยลาว หวยฮานอย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *