ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ เฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรอเฝ้าฯ รับเสด็จ คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, คณะอนุกรรมการฯ, ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือประกอบนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นางปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในหลวง สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากที่ประทับ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จากนั้นเสด็จขึ้นบันไดไปยังห้องจัดแสดงหมายเลข 2 และหมายเลข 1 ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงาน

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังห้องจัดแสดงหมายเลข 3 และหมายเลข 4 ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” โดย น.ส.ศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย

เมื่อสมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ เพื่อทอดพระเนตรขั้นตอนการอนุรักษ์และจัดเก็บวัตถุ และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับห้องคลัง โดย นางปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, น.ส.เยาวลักษณ์ บุนนาค หัวหน้าแผนกอนุรักษ์และทะเบียน, น.ส.นุชาดา เพียรประสานกิจ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์อาวุโส กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับงานอนุรักษ์วัตถุ ต่อมา เสด็จฯ ออกจากห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ โดยบันไดไปยังชั้น 1 เสด็จฯ ไปยังร้านพิพิธภัณฑ์ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในร้านพิพิธภัณฑ์ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าววัง

นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติ ออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทย ในการเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ นับเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 2565 พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีกำหนดจัดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ผ่านฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงเวลาต่างๆ และเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัย โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย. 2568

ในหลวง พระราชินี

ข่าวในพระราชสำนัก

คอลเลกชันฉลองพระองค์ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ
ภาพ @Sarakadeelite
พิพิธภัณฑ์ผ้า
ภาพ @Sarakadeelite

 

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button