การเงิน

18 ต.ค. 65 รับเงินคืน ค่าน้ำ-ค่าไฟ จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เตรียมตัวให้พร้อม 18 ต.ค. 65 รับเงินคืน ค่าน้ำ-ค่าไฟ จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หนึ่งครัวเรือนใช้ได้เพียงหนึ่งสิทธิเท่านั้น เช็กเงื่อนไขการรับสิทธิ ที่นี่

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินจากมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่มีรายได้น้อย โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดหรือทบไปใช้เดือนหน้าได้ เช็กจำนวนเงินที่จะได้และเงื่อนไขการรับสิทธิ์ที่นี่

18 ตุลาคม 2565 เงินโอนเข้า ค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คืนค่าไฟฟ้า บัตรคนจน

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ใน วงเงิน 315 บาท ต่อครัวเรื่อนต่อเดือน
 • กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
  * 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

คืนเงินค่าน้ำประปา บัตรคนจน

 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท แต่ต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท ผู้มีบัตรฯ ต้องชำระค่าน้ำประปาทั้งหมดด้วยตนเอง
  * 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

18 ต.ค. 65 รับเงินคืน ค่าน้ำ-ค่าไฟ จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หมายเหตุ

 • สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น
 • 1 สิทธิ์บัตรสวัสดิการฯ ต่อ 1 มิเตอร์ไฟฟ้า (ครัวเรือน)
 • ไม่มีเงินค้างค่าไฟฟ้าในเดือนก่อนรับสิทธิ์
 • กรมบัญชีกลางจะโอนเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการฯ ในวันที่ 18 ของทุกเดือน
 • เงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

18 ต.ค. 65 รับเงินคืน ค่าน้ำ-ค่าไฟ จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

mintzz

นักเขียน นักเล่าสารพัดเรื่อง เปิดกว้างในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ โดยหวังให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงควบคู่กัน เพราะไม่ว่าข่าวสารประเภทไหนก็สามารถเขียนและเล่าให้สนุกได้!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button