การเงิน

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านหรือไม่ผ่าน ที่ไหนบ้าง

เตือนอีกครั้ง! ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ไหนบ้าง หลังลงทะเบียน และแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบวิธีเช็กสถานะว่าผ่านหรือไม่ผ่านได้ที่นี่

รายงานต่อเนื่องกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสมัครกับโครงการฯ เรียบร้อย สามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ และหน่วยงานรับลงทะเบียนของรัฐบาล

ทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนในโครงการฯ เป็นจำนวนมากที่ตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นข้อความ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” หรือไม่ผ่านการตรวจสอบ กระทรวงการคลังจึงได้เปิดให้ทำการแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่ 16 – 22 ก.ย. 65 โดยวันนี้ 30 กันยายน 2565 จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยสามารถเช็คสิทธิ์ได้ทุกวันศุกร์จนถึง 11 พ.ย. 65 ซึ่งมีช่องทางตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ดังนี้

วิธีตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บไซต์

ประชาชนที่เคยตรวจสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้วขึ้นข้อความ “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ไม่จำเป็นต้องยื่นหรือเช็กสิทธิ์ใด ๆ ในช่วงเวลานี้

หากท่านเป็นบุคคลที่สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วตรวจสอบสถานะขึ้นข้อความ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” และได้ทำการแก้ไขข้อมูลตามที่โครงการฯ แนะนำเรียบร้อย สามารถเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ได้ที่ เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ ดังนี้

  • เข้าสู่เว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยคลิกที่นี่
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก รวมถึงวันเดือนปีเกิด
  • หากขึ้นข้อความ “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” หมายถึง ท่านผ่านเข้าไปสู่การตรวจสอบขั้นต่อไปของโครงการเรียบร้อย ส่วนใครที่ขึ้นข้อความ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” จะต้องทำการแก้ไขข้อมูลก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ไหนบ้าง
ภาพจาก โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน

สำหรับประชาชนที่สมัครเข้าร่วมในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือบัตรคนจนรอบใหม่ แต่ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารที่เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้ ท่านสามารถเดินทางไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่

  • สำนักงานคลังจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเมืองพัทยา
  • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • สาขาธนาคารออมสิน
  • สาขาธนาคารกรุงไทย

เพียงแค่ใช้เลขรหัส 13 หลักจากบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิดก็สามารถเช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้แล้ว

ข้อแนะนำ หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ใน้ทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปีมีจำนวนมากกว่าที่ลงทะเบียนไว้ จำเป็นต้องยื่นเรื่องติดต่อแก้ไขที่หน่วยงานรับลงทะเบียนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เท่านั้น ก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

สามารถเช็กหน่วยงานลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐใกล้คุณ โดยคลิกที่นี่

ทั้งนี้หากตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้วทำการแก้ไขเรียบร้อย ให้ตรวจสอบสถานะว่าผ่านหรือไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ด้วยช่องทางข้างต้น เริ่มวันนี้ 30 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2565.

อ้างอิง : 1

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ไหนบ้าง

moo

นักเขียนที่ชื่นชอบสิ่งต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ รวมทั้งหนังสือ ภาพยนตร์ ไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น ทั้งที่อยู่ในกระแสหรือนอกกระแส เพื่อนำมาเขียนเรียบเรียงให้ทุกคนได้อ่าน และทำความรู้จักสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นผ่านงานเขียนของเรา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button