ข่าวการเงินเศรษฐกิจ

สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน ปล่อยกู้ 5 แสนบาท ผ่อนนานสุด 7 ปี ไม่ต้องมีคนค้ำ

ธนาคารออมสินใจป๋าปล่อย สินเชื่อส่วนบุคคน ปล่อยกู้ ออมสิน 500,000 บาทผ่อนนานสุด 7 ปี วงเงิน 10 เท่าของรายได้ เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาทก็กู้ได้

มีเรื่องต้องใช้เงิน…แต่ก็ยังชิลได้ จะจ่ายอะไรก็คล่องตัว รับดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินสูง ผ่อนสบาย ได้เงินก้อนพร้อมใช้ด้วย สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน ยื่นขอกู้ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo พนักงานประจำเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป กู้ได้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ เช็กเงื่อนไข และคุณสมบัติผู้กู้ได้เลยที่นี่

รายละเอียดการขอ สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 500,000 บาท หรือ 10 เท่าของรายได้

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน

ธนาคารออมสิน ได้มีการออกกำหนดคุณสมบัติ ผุ้ที่สามารถยื่นกู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้ เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

3. กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานใน ที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

4. กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

  • ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน
  • บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และ ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
  • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

5. ไม่สามารถกู้ร่วมได้

6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ทางธนาคารออมสิน สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี แบ่งเป้น 2 กรณีขึ้นอยู่กับการค้ำประกันดังนี้

1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี , เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี
2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน

หลักประกัน

สำหรับผู้ยื่นกู้สินเชื่อ สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน ในกรณีที่ต้องการใช้หลักประกัน สามารถเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน และมีสัดส่วนการค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  • มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

2. กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ

3. กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน

baesittichot

นักเขียนสายฮาอารมณ์ดี ไลฟ์สไตล์ เรื่องน่ารู้ทั่วไป ตามติดเทรนด์ฮิตที่ห้ามพลาด อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ การเงิน จบการศึกษา จากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 1 ปี ชอบเม้าท์มอย ส่งต่อเรื่องราวน่าสนใจผ่านตัวอักษร ผลงานทุกชิ้นจึงเป็นเหมือน 'เพื่อน' ที่อยากเล่าสิ่ง ๆ ต่างให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเสมอ