ข่าว

สปส.ชวนแรงงาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม ม.40 ผ่านช่องทางออนไลน์

สปส.เชิญชวนแรงงาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม ม. 40 รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์มากมาย

สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สำหรับแรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สมัครวันนี้พร้อมรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่มั่นคง สามารถสมัครง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ จ่ายเงินสมทบได้ทันที พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม

ผู้ที่สนใจ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม ม.40 สามารถเลือกสมัครได้ 3 ทางเลือก ดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท
  • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท
  • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) และเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม โดยใช้บัตรประชาชนในการสมัครเพียงใบเดียวเท่านั้น

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม ม.40

เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง โดยเลือกชำระเงินสมทบผ่านแอป Shopee/ Shopee Pay หรือแอปธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ และธนาคารออมสิน

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม ม.40

การชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุก ๆ เดือน จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างครบถ้วนทุกกรณี

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้ชำระเงินสมทบแล้ว สามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินได้ที่ https://www.sso.go.th/erc สอบถามโทร.1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม ม.40

Thaiger deals

mintzz

นักเขียน นักเล่าสารพัดเรื่อง เปิดกว้างในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ โดยหวังให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงควบคู่กัน เพราะไม่ว่าข่าวสารประเภทไหนก็สามารถเขียนและเล่าให้สนุกได้!