ไม่มีหมวดหมู่

ส่อง รายชื่อ 23 ส.ว. ลงเสียงหนุน แก้มาตรา 272 ห้าม ส.ว. เลือกนายก

ส่อง รายชื่อ 23 ส.ว. ลงเสียงสนับหนุน แก้มาตรา 272 ที่สั่งห้าม ส.ว. เลือกนายก มี หมอพรทิพย์ วันชัย รวมอยู่ด้วย

จากที่ที่ประชุมสภาได้ประชุมหารือ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ และถูกปัดตกไปทั้ง 4 ฉบับนั้น รวมไปถึง ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 272 ซึ่งเป็นการตัดอำนาจ ส.ว. ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี โดยมี รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 64,151 คนเป็นผู้เสนอ

ทั้งในร่างฉบับดังกล่าวมี ส.ว. ลงชื่อ 23 คะแนน โดย รายชื่อ 23 ส.ว. ที่ลงเสียงสนับสนุนแก้ มาตรา 272 ประกอบไปด้วย

– นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

– นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

– นายคำนูณ สิทธิสมาน

– พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา

– นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน

– นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

– นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

– นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

– นายบรรชา พงศ์อายุกูล

– นางประภาศรี สุฉันทบุตร

– นายประมนต์ สุธีวงศ์

– นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

– พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์

– นายพิศาล มาณวพัฒน์

– นายมณเฑียร บุญตัน

– พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

– นายวันชัย สอนศิริ

– นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

– นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

– นายสุวัฒน์ จิราพันธ์

– พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

– นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล

– นายอำพล จินดาวัฒนะ

 

Nateetorn S.

ผู้สื่อข่าว ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com
Back to top button