ข่าวข่าวภูมิภาคเศรษฐกิจ

ครม. ปรับ ‘ราคาน้ำนมดิบ’ เพิ่มขึ้น 1.50 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า ครม. ได้อนุมัติให้มีการปรับเพิ่ม ราคาน้ำนมดิบ อีก 1.50 บาท โดยดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 เดือน

(30 ก.ย. 2565) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยในระหว่างการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ถึงการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้มีการปรับเพิ่ม ราคาน้ำนมดิบ อีก 1.50 บาท โดยดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมกันนี้ทาง คกก. ก็เตรียมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกด้วย

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123 ว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศ ที่ส่งผลกระทบให้ต้นทุนต่างๆมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของอาชีพการเลี้ยงโคนมนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก็มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งค่าจ้างแรงงาน ค่าอาหารสัตว์ รวมทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศมีแนวโน้มลดลง จึงมีการขอปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จากกิโลกรัมละ 17.50 บาท เป็น 19.00 บาท (โดย 0.75 บาท/กิโลกรัม ทางกรมปศุสัตว์จะดำเนินการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นระยะเวลา 3 เดือน) และขอปรับราคากลางน้ำนมดิบหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จากกิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 20.50 บาท

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 1.50 บาท นั้น คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติปรับเพิ่มแล้ว จากกิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 20.50 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา

และในที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการช่วยเหลือราคาน้ำนมดิบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เสนอแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสำหรับดำเนินโครงการฯ เพื่อชดเชยราคารับซื้อน้ำนมดิบให้เกษตรกรโคนมทั่วประเทศ กิโลกรัมละ 0.75 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (90วัน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในระยะสั้นให้สามารถพัฒนาการผลิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมต่อไป

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ