ข่าวท่องเที่ยวอีเว้นท์

เที่ยวงาน ‘ด้วยรักแห่งแผ่นดิน’ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 2565

สิงหาคมพาแม่มาเที่ยวที่งาน ด้วยรักแห่งแผ่นดิน ( With love for the Nation) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ 2565

เข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคม มาพร้อมกับวันสำคัญของไทยอย่าง 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ซึ่งในปี 2565 นี้ทางกกรุงเทพมหานครได้มีการจัดงาน ด้วยรักแห่งแผ่นดิน ( With love for the Nation) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ชวนเที่ยวงาน ด้วยรักแห่งแผ่นดิน เดือนสิงหาคม 2565 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ถึง 15 ส.ค.นี้

ก่อนที่เราจะพาแม่ไปเที่ยวกันนั้น The Thaiger จะพาทุกคนมาดูกันว่างานนี้นั้น จัดขึ้นที่ไหน มีกี่โซน และแต่ละโซนมีอะไรน่าสนใจที่ใครไปก็ต้องห้ามพลาดบ้าง ตามมาดูกันเลย

| ด้วยรักแห่งแผ่นดิน ( With love for the Nation)

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” แบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 5 โซน ดังนี้

ด้วยรักแห่งแผ่นดิน 2565
Credit พระลาน

| โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดที่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สำหรับโซนที่ 1 จัดขึ้นโดย สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง นิทรรศการที่จะนําผู้ชมเดินทางไปพร้อมกับความทรงจํา ที่ประชาชนมีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีฉากหลังและเรื่องราวของธรรมชาติที่เปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัย

รูปแบบการจัดงานเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ โดยนําเสนอในรูปแบบ Interactive Exhibition ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียในการนําเสนอ เพื่อให้มีความน่าสนใจและสื่อสารสร้างความเข้าใจ ได้ง่าย แบ่งพื้นที่การแสดงเป็น 5 ห้อง ประกอบด้วย

 • ห้องที่ 1 ธรณิน สินธุ์ วน (บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้า) พบกับเทคโนโลยี Projection Mapping การจัดฉายภาพและเทคนิคเพื่อนําเสนอแนวคิด ดิน น้ำ ป่า และจุดเริ่มต้นการเดินทางตามหาความหมายแห่งพระราชเสาวนีย์
 • ห้องที่ 2 จากฟากฟ้า สู่แผ่นหล้า (บริเวณโถงด้านใน) พบกับเทคนิค Projection Mapping รอบทิศที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกเสมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเพื่อนําเสนอเรื่องราวการทรงงาน พร้อมกับชมการแสดง ประกอบ “จําฉันไม่ได้ แต่ฉันจําได้” และ “หยาดพระเสโทจากฟากฟ้า ที่ทรงห่วงใยเราเสมอ”
 • ห้องที่ 3 ด้วยดวงใจ ห่วงใยประช พบกับ Wall Interactive มัลติมีเดีย “หยาดพระเสโทจาก ฟากฟ้า ที่ทรงห่วงใยเรา” นําเสนอพระราชกรณียกิจในห้วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • ห้องที่ 4 ราษฎร์ร่วมพัฒนา ชม VDO นําเสนอความสําเร็จของทุกคนที่ได้น้อม นําแนวทางพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนเกิดโครงการต่าง ๆ มากมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ตอบแทนสังคมไปอย่างกว้างขวาง
 • ห้องที่ 5 สืบสานรักษา พระราชปณิธาน ชมนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

| โซนที่ 2 การสาธิตและการออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จัดที่ ซอยดำเนินกลางใต้

โซนที่ 2 การสาธิตและการออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิต จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานพลับพลา มหาเจษฏาบดินทร์ ด้านหลังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และซอยดำเนินกลางใต้

ด้วยรักแห่งแผ่นดิน 2565
Credit สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สปน.

| โซนที่ 3 วิถีชีวิตของคนไทย จัดที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ชมนิทรรศการในโซนที่ 3 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเกี่ยวกับโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ และส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง

กิจกรรม “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี โดยการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย

 • ส่วนที่ 1 ด้านหน้าทางเข้าต้อนรับด้วยฉาก หนุมานอมพลับพลา ฉากสำคัญของการแสดงโขน เรื่อง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สะกดทัพ
 • ส่วนที่ 2 จำลองห้องโถงให้เสมือนฉากการแสดงโขนบนเวที ตอน ยกรบ เป็นการปะทะทัพ ระหว่างฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิง
 • ส่วนที่ 3 สาธิตงานช่าง และงานฝีมือของศิลปะทุกแขนง อาทิ สาธิตการจัดทำเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ งานปัก งานทอ รวมทั้ง สาธิตการจัดทำหัวโขน
 • ส่วนที่ 4 การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในตอนสาคัญ เช่น ตอนนางลอย ตอนหนุมาน รบอังกาศตะไล ตอนทศกัณฐ์ลงสวน ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา โดยนักแสดงจากโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

| โซนที่ 4 พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) จัดที่ บริเวณป้อมมหากาฬ

นิทรรศการในโซนที่ 4 ณ บริเวณป้อมมหากาฬ โดยกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา และสำนักวัฒนธรรม กีฬาและท่องเที่ยว เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) ได้แสดงความสามารถและผลงานที่มีความสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ

 • ส่วนที่ 1 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ตั้งแต่ 08.30 – 20.30 น.
 • ส่วนที่ 2 การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ณ เวทีใหญ่ ตั้งแต่ 17.00 – 18.30 น.

| โซนที่ 5 การออกร้าน เลิศลิ้มชิมรส จัดที่ บริเวณป้อมมหากาฬ และบริเวณคลองโอ่งอ่าง

ปิดท้ายการเที่ยวชมนิทรรศการ ด้วยรักแห่งแผ่นดิน 2565 กันที่โซนที่ 5 การออกร้าน เลิศลิ้มชิมรส ซึ่งจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ของร้านที่มีชื่อเสียงจากทุกเขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งตลาดบกและตลาดน้ำ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ และบริเวณคลองโอ่งอ่าง โดยสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

 • บริเวณป้อมมหากาฬ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.
 • บริเวณคลองโอ่งอ่าง จะออกร้านเฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น.

ขอบคุณข้อมูล พระลาน

baesittichot

นักเขียนสายฮาอารมณ์ดี ไลฟ์สไตล์ เรื่องน่ารู้ทั่วไป ตามติดเทรนด์ฮิตที่ห้ามพลาด อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ การเงิน จบการศึกษา จากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 1 ปี ชอบเม้าท์มอย ส่งต่อเรื่องราวน่าสนใจผ่านตัวอักษร ผลงานทุกชิ้นจึงเป็นเหมือน 'เพื่อน' ที่อยากเล่าสิ่ง ๆ ต่างให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเสมอ