ข่าวท่องเที่ยวโรงแรม-ที่พัก

เช็กด่วน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เหลือกี่สิทธิ เตรียมวางแผนเที่ยววันหยุดยาวนี้

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เหลือกี่สิทธิ ส่วนขยาย อัปเดตล่าสุด ทั้งสิทธิจองที่พัก โรงแรม และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเช็กรายละเอียดโครงการ รัฐบาลจ่ายเงินสนับสนุนกี่บาท รีบตามด่วนก่อนหมดช่วงวันหยุดยาว

The Thaiger พาไปอัปเดต สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เหลืออีกกี่สิทธิ หลังจากที่เพิ่มส่วนต่อขยายไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้การตรวจสอบจากเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน พบว่าปัจจุบันเหลือสิทธิที่พักจำนวน 799,165 สิทธิ และ สิทธิตั๋วเครื่องบินจำนวน 276,496 สิทธิ (ตรวจสอบ ณ วันที่ 21 ก.ค. 65 เวลา 13.10 น.) โดยประชาชนที่ประสงค์จะใช้สิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อไปพักผ่อนในวันหยุดยาวนั้น จำเป็นจะต้องทำการจองโรงแรมหรือที่พักก่อนเข้าพักเป็นเวลา 7 วัน เพราะฉะนั้นอย่ามัวรอช้า รีบจองก่อนสิทธิจะหมด!

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เหลือกี่สิทธิ

รีบอัปเดต เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย เหลือกี่สิทธิ รีบเช็ก รีบจอง ก่อนสิทธิจะหมด

สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น ทางรัฐบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแบบองค์รวมอีกด้วย โดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนลดจากรัฐบาลในโครงการเราเที่ยวด้วยเฟส 4 ส่วนขยาย

1. ส่วนลดค่าที่พัก

รัฐบาลจะสนับสนุนส่วนลดค่าที่พักหรือโรงแรม ตามสัดส่วนดังนี้

– รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
– จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
– เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

2. ส่วนลดค่าอาหาร และ ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

รัฐบาลทำการสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวให้กับผู้ใช้สิทธิ ดังนี้

– รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
– จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
– คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เหลือกี่สิทธิ

3. สนับสนุนค่าโดยสารโดยเครื่องบิน

รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับผู้ที่โดยสารด้วยเครื่องบิน ตามรายละเอียดดังนี้

– ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
– สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย
– ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
– ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
– วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 65

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยเฟส 4 ส่วนขยาย

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย ได้

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ได้

3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือจากเฟส 4 ต่อได้

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เหลือกี่สิทธิ

กำหนดการโครงการเราเที่ยวด้วยเฟส 4 ส่วนขยาย

1. เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนผู้ไม่เคยได้รับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

  • วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.

2. วันเริ่มต้นโครงการฯ / เปิดให้จองที่พักโรงแรมวันแรก

  • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 – 23.00 น.

3. เริ่มจองตั๋วเครื่องบินและออกเดินทาง

  • ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565

4. เข้าพักวันแรก / ลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบินวันแรก (ที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 65)

  • ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

5. เปิดให้จองที่พักโรงแรมวันสุดท้าย

  • วันที่ 23 ตุลาคม 2565

6. วันสุดท้ายของการเดินทางด้วยเครื่องบิน / วันสิ้นสุดโครงการฯ

  • วันที่ 31 ตุลาคม 2565

7. ลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย (ที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 65)

  • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 21.00 น.

ใกล้จะถึงวันหยุดยาวกันแล้ว หากใครยังไม่ได้ใช้สิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยเฟส 4 ส่วนขยาย ก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้นำสิทธิจากโครงหารฯ มาใช้ เพราะนอกจากเราจะได้พักผ่อนแบบลดภาระค่าใช้จ่ายแล้ว ยังถือว่าได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศของเราอีกด้วย รีบใช้สิทธิก่อนจะไม่เหลือสิทธิให้ใช้!

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน


Mothana

นักเขียนข่าวที่ Thaiger การศึกษาทางด้านภาษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงรับหน้าที่เขียนบทความไลฟ์สไตล์บันเทิง เศรษฐกิจ อยากเป็นสื่อกลางคอยขุดคุ้ยประเด็นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงใหญ่โตมาเขียนให้ทุกคนได้อ่าน เพราะมีความเชื่อว่าสื่อที่ดีย่อมเป็นหนทางนำผู้อ่านไปสู่งานเขียนที่ดีได้ ติดต่อได้ทาง tangmo@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button