Connect with us

ไลฟ์สไตล์

ถูกลวนลาม แจ้งความอย่างไรได้บ้าง แนะนำวิธีการดำเนินคดี และข้อกฎหมายที่ควรรู้

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ถูกลวนลาม แจ้งความอย่างไรได้บ้าง แนะนำวิธีการดำเนินคดี และข้อกฎหมายที่ควรรู้ | Thaiger

ถูกลวนลาม แจ้งความอย่างไรได้บ้าง ? พาทุกคนไปไขคำตอบ หากเจอเหตุการณ์ sexual harassment ต้องดำเนินคดีความแบบไหน ผู้กระทำควรถูกแจ้งจับข้อหาใดบ้าง พร้อมบอกข้อกฎหมายคุกคามทางเพศที่ควรรู้ ตลอดจนอายุความที่เกี่ยวข้องกับคดีอนาจาร ใครพร้อมแล้ว ไปหาคำตอบด้วยกันกับ The Thaiger ได้เลย

sexual harassment คืออะไร ? ถูกลวนลาม แจ้งความอย่างไรได้บ้าง มีคำตอบ

หากถูกลวนลาม ต้องแจ้งความเอาผิดอย่างไร 

หากถูกลวนลาม ต้องแจ้งความเอาผิดอย่างไร 

ปัญหาลวนลาม/คุกคามทางเพศ หรือ sexual harassment ถือเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมโลก สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ฉะนั้น การเรียนรู้ลำดับขั้นตอนการแจ้งความ หากถูกคุกคามหรือลวนลามทางเพศ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนควรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยในประเทศไทยก็มีสถิติการถูกคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับเพศหญิงที่สูง ซึ่งผู้ที่ประสบปัญหาถูกลวนลาม สามารถดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังนี้

ถูกลวนลาม แจ้งความอย่างไรได้บ้าง แนะนำวิธีการดำเนินคดี และข้อกฎหมายที่ควรรู้ | ข่าวโดย Thaiger

เมื่อถูกลวนลามทางเพศ เหยื่อควรที่จะตั้งสติให้ดีที่สุด เพื่อมองหาหลักฐานในการเอาผิดต่อคนร้าย ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการบันทึกภาพถ่าย เสียง วิดีโอ หรือมองหากล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จากนั้นให้เก็บรวบรวมหลักฐานดังกล่าว เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดที่สถานีตำรวจ หรือต่อสายตรงหา 191

สำหรับการถูกลวนลามทางเพศ สามารถรอให้เหยื่อมีความพร้อม โดยเว้นระยะจากวันที่ถูกกระทำไปได้ตามความพร้อมของสภาพจิตใจเหยื่อ แต่หากเกิดการสอดใส่ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย และเก็บคราบอสุจิในการหาหลักฐานดำเนินคดี จากนั้นควรรีบทานยาคุมฉุกเฉิน ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

sexual harassment คืออะไร ? แบบไหนคือการถูกลวนลาม

sexual harassment คืออะไร ? แบบไหนคือการถูกลวนลาม

sexual harassment หรือการลวนลาม คือการกระทำที่มีเจตนามุ่งร้ายต่อเหยื่อในทางเพศ โดยปราศจากความยินยอม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของตัวผู้กระทำเอง ซึ่งสามารถแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. การลวนลามทางร่างกาย (Physical Conduct) คือ การสัมผัสโดยตรงบนร่างกายของเหยื่อ เช่น การโอบไหล่ ลูบคลำ และการแนบชิด โดยขาดความยินยอม เป็นต้น

2. การลวนลามทางวาจา (Verbal  Conduct) คือ การล่วงเกินผ่านทางคำพูด เช่น การพูดเชิงลึกถึงเรื่องเพศ หรือพยายามพูดหว่านล้อมให้อีกฝ่ายยินยอมในการร่วมเพศผ่านคำพูด เป็นต้น

3. การลวนลามทางสายตาหรือท่าทาง (Visual Conduct) คือ การจ้องมองร่างกายตามส่วนต่าง ๆ ของเหยื่อแบบเปิดเผย เพื่อสื่อไปในเรื่องเพศ 

4. การส่งข้อความอนาจาร (Written Conduct) คือ การคุกคามทางเพศผ่านตัวอักษร หรือข้อความต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการส่งภาพถ่ายอวัยวะเพศ หรือขอร้องให้ผู้อื่นร่วมเพศผ่านทางข้อความ

ถูกลวนลามในโรงเรียนหรือที่ทำงาน ควรทำอย่างไร ?

ถูกลวนลามในโรงเรียนหรือที่ทำงาน ควรทำอย่างไร ?

หากใครที่ประสบปัญหาถูกลวนลามทางเพศ ในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน ที่ทำงาน บ้าน หรือที่สาธารณะ สามารถเริ่มต้นได้ด้วยวิธีใกล้ตัวคือ การแสดงออกถึงความไม่ยินยอมอย่างชัดเจน เช่น การแสดงออกว่าไม่พอใจ หรือส่งเสียงเรียกให้ผู้อื่นช่วย และหากมีคนอื่นในบริเวณใกล้เคียง ควรรีบเข้าหาเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยเร็ว

จากนั้น ให้เหยื่อที่ถูกคุกคามทางเพศ รีบเก็บหลักฐาน หรือแจ้งปัญหาดังกล่าวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในทันที เช่น หากเกิดเหตุลวนลามในบ้าน ควรแจ้งผู้ปกครองที่ใกล้ชิด, หากถูกลวนลามในที่ทำงาน ควรรีบแจ้งปัญหาต่อหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชารวมถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ และสำหรับนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียน ควรเร่งแจ้งครูหรือผู้อาวุโสท่านอื่น ๆ เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป 

หลังจากที่แจ้งเรื่องถูกลวนลาม หรือ Sexual Harassment กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เหยื่อสามารถเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเอาผิดต่อตัวผู้กระทำได้ ทั้งนี้ อาจขอให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ หรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ร่วม ช่วยเป็นพยานให้ได้เช่นกัน

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ เมื่อถูกลวนลาม หรือ Sexual Harassment

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ เมื่อถูกลวนลาม หรือ Sexual Harassment

ในส่วนของข้อกฎหมายที่ควรรู้ เมื่อถูกลวนลามทางเพศนั้น มีด้วยกันหลายอย่าง แต่กฎหมายหลัก ๆ สำหรับปัญหา Sexual Harassment ในประเทศไทย มีข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ซึ่งมีใจความว่า ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 ซึ่งมีใจความว่า ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ซึ่งมีใจความว่า ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

นอกจากนี้ หากใครที่ถูกลวนลามหรือคุกคามทางเพศมานานแล้ว ก็ยังคงสามารถเอาผิดต่อตัวผู้กระทำได้ เนื่องจากตามกฎหมายแล้ว ได้มีการระบุว่า หากเหตุการณ์ลวนลามทางเพศยังไม่เกิน 15 ปี เหยื่อสามารถเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ 

ถูกลวนลาม แจ้งความอย่างไรได้บ้าง วิธีการดำเนินคดี และข้อกฎหมายที่ควรรู้

ทั้งหมดนี้คือความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับประเด็น ถูกลวนลาม แจ้งความอย่างไรได้บ้าง ? ที่เราได้รวบรวมมาฝากทุกคน โดย The Thaiger หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ประสบปัญหา Sexual Harassment จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ ไปปรับใช้ หรือนำไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคตได้

อ้างอิง 1 2

ถูกลวนลาม แจ้งความอย่างไรได้บ้าง แนะนำวิธีการดำเนินคดี และข้อกฎหมายที่ควรรู้ | ข่าวโดย Thaiger

ผลบอลสด โบโด กลิมท์ พบ ดินาโม ซาเกร็บ ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ | Thaiger
ข่าวกีฬา36 นาที ago

ผลบอลสด โบโด กลิมท์ พบ ดินาโม ซาเกร็บ ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ

ผลบอลสด เรนเจอร์ส พบ พีเอสวี ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ | Thaiger
ข่าวกีฬา51 นาที ago

ผลบอลสด เรนเจอร์ส พบ พีเอสวี ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ

ผลบอลสด บริสตอล ซิตี้ พบ ลูตันทาวน์ แชมเปียนชิพ อังกฤษ | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

ผลบอลสด บริสตอล ซิตี้ พบ ลูตันทาวน์ แชมเปียนชิพ อังกฤษ

ผลบอลสด ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส พบ แบล็คพูล | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

ผลบอลสด ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส พบ แบล็คพูล

ผลบอลสด โคเปนเฮเกน พบ แทร็บซอนสปอร์ ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

ผลบอลสด โคเปนเฮเกน พบ แทร็บซอนสปอร์ ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ

ผลบอลสด เบอร์มิงแฮม พบ วัตฟอร์ด แชมเปียนชิพ อังกฤษ | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

ผลบอลสด เบอร์มิงแฮม พบ วัตฟอร์ด แชมเปียนชิพ อังกฤษ

ผลบอลสด สวอนซี ซิตี้ พบ มิลล์วอลล์ | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

ผลบอลสด สวอนซี ซิตี้ พบ มิลล์วอลล์

ผลบอลสด เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ พบ ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

ผลบอลสด เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ พบ ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด

ผลบอลสด นอริช ซิตี้ พบ ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ | Thaiger
ไม่มีหมวดหมู่2 ชั่วโมง ago

ผลบอลสด นอริช ซิตี้ พบ ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์

ผลบอลสด เบิร์นลี่ย์ พบ ฮัลล์ ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

ผลบอลสด เบิร์นลี่ย์ พบ ฮัลล์ ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ

17 ส.ค. ขั้นตอน “คนละครึ่งเฟส 5” ลงทะเบียนร้านค้า ฟู้ดเดลิเวอรี่ หมดเขตเมื่อไหร่ | Thaiger
ข่าวการเงิน8 ชั่วโมง ago

17 ส.ค. ขั้นตอน “คนละครึ่งเฟส 5” ลงทะเบียนร้านค้า ฟู้ดเดลิเวอรี่ หมดเขตเมื่อไหร่

นายกตู่แนะนำ ‘ธรรมะค่าไฟขึ้น’ มีอะไรบ้าง | Thaiger
ข่าวทั่วไทย8 ชั่วโมง ago

นายกตู่แนะนำ ‘ธรรมะค่าไฟขึ้น’ มีอะไรบ้าง

‘Dream Vortex’ ในเรื่อง ‘The Sandman’ คืออะไร สำคัญอย่างไร | Thaiger
หนัง8 ชั่วโมง ago

‘Dream Vortex’ ในเรื่อง ‘The Sandman’ คืออะไร สำคัญอย่างไร

‘ไฮโซน้ำหวาน’ ปล่อยภาพ แซ่บเกินต้าน เอามืดมาปิดก็ไม่มิด | Thaiger
บันเทิง9 ชั่วโมง ago

‘ไฮโซน้ำหวาน’ ปล่อยภาพ แซ่บเกินต้าน เอามืดมาปิดก็ไม่มิด

แมนซิตี้ ประกาศคว้าตัว โกเมซ ค่าตัว 11 ลป. | Thaiger
ข่าวกีฬา9 ชั่วโมง ago

แมนซิตี้ ประกาศคว้าตัว โกเมซ ค่าตัว 11 ลป.

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 10 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 10 8 65 | Thaiger
ตรวจหวย7 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 10 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 10 8 65

ฝันว่าฟันหลุด เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน13 ชั่วโมง ago

ฝันว่าฟันหลุด เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 16 8 65 ฟันครบ เลข 2 ตัว 3 ตัว | Thaiger
เลขเด็ด4 วัน ago

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 16 8 65 ฟันครบ เลข 2 ตัว 3 ตัว

เช็กที่นี่ ลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่งเฟส 5 วันนี้15 ส.ค.65 รับ 800 บาท เช็กที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน2 วัน ago

เช็กที่นี่ ลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่งเฟส 5 วันนี้15 ส.ค.65 รับ 800 บาท เช็กที่นี่

หลุดคลิปใหม่ ออย รอยจูบ เต้นอีก เที่ยวนี้จัดจ้านสุดย่านรังสิต | Thaiger
ข่าว6 วัน ago

หลุดคลิปใหม่ ออย รอยจูบ เต้นอีก เที่ยวนี้จัดจ้านสุดย่านรังสิต

เลขเด็ดงวดนี้ 16 8 65 ทะเบียนรถพระที่นั่ง ร.10 เสด็จฯ วันแม่แห่งชาติ | Thaiger
เลขเด็ด2 วัน ago

เลขเด็ดงวดนี้ 16 8 65 ทะเบียนรถพระที่นั่ง ร.10 เสด็จฯ วันแม่แห่งชาติ

รวมเลขเด็ดงวดนี้ 16/8/65 เลขปฏิทิน เจ๊ฟองเบียร์ แม่น้ำหนึ่ง ไอ้ไข่ พี่สาวตุ๊กตาไม้ และทุกสำนัก | Thaiger
เลขเด็ด15 ชั่วโมง ago

รวมเลขเด็ดงวดนี้ 16/8/65 เลขปฏิทิน เจ๊ฟองเบียร์ แม่น้ำหนึ่ง ไอ้ไข่ พี่สาวตุ๊กตาไม้ และทุกสำนัก

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 10 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา7 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 10 สิงหาคม 65

เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ 16 8 65 เลขเด็ดใบจริง งวดนี้โค้งสุดท้าย ดูที่นี่ (คลิป) | Thaiger
เลขเด็ด2 วัน ago

เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ 16 8 65 เลขเด็ดใบจริง งวดนี้โค้งสุดท้าย ดูที่นี่ (คลิป)

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 13 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ | Thaiger
ข่าวกีฬา4 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 13 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 16 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา19 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 16 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา5 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 14 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ | Thaiger
ข่าวกีฬา3 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 14 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา6 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 15 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก, กัลโช่, ลาลีกา มีเตะ | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 15 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก, กัลโช่, ลาลีกา มีเตะ

Trending