ทริปท่องเที่ยวที่เที่ยว

เที่ยว ‘อุทยานธรณีขอนแก่น’ ภูเวียง ชมซากไดโนเสาร์ 5 สายพันธ์ุใหม่ของโลกที่นี่

เปิดแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN อุทยานธรณีขอนแก่น อำเภอภูเวียง ว่าที่ตำแหน่งอุทยานธรณีโลก เยี่ยมชมซากไดโนเสาร์ 5 สายพันธ์ุใหม่ของโลก

แนะนำที่เที่ยว อุทยานธรณีขอนแก่น 2565 หรือ GEO PARK Khonkhaen (ขอนแก่น จีโอ ปาร์ค) อาณาจักรไดโนเสาร์แห่งหุบเขาเวียง ศูนย์ศึกษาและวิจัยไดโนเสาร์ประจำภาคอีสาน แหล่งศึกษาซากไดโนเสาร์ 5 สายพันธุ์ใหม่ โดยล่าสุดรัฐบาลได้เสนอให้ อุทยานธรณีขอนแก่นเป็นอุทยานธรณีโลก ขององค์การ UNESCO นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้านธรณีวิทยาที่สำคัญอีกแห่งในประเทศไทย ซึ่งจะมีประวัติความเป็นมา และเส้นทางการเดินทางอย่างไรบ้าง สามารถเข้ามาอ่านในนี้กันได้เลย

อุทยานธรณีขอนแก่น 2565 ไดโนเสาร์ น่ารัก

ประวัติ อุทยานธรณีขอนแก่น GeoPark

อุทยานธรณีขอนแก่น Geopark ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์หลักคือการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรณีวิทยาและซากไดโนเสาร์ โดยมีผู้อำนวยการอุทยานธรณีขอนแก่นคือ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาภูเวียง หรือ เทือกเขาไดโนเสาร์ภูเวียง ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคคาร์บอนิเฟอรัส เมื่อ 360 ล้านปีก่อน ถึงยุคทะเลเพอร์เมียน เมื่อกว่า 286 ล้านปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวชนกันของแผ่น อนุทวีปฉานไทย และแผ่นเปลือกโลกอนุทวีปอินโดไชน่า ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ยกตัวสูงขึ้นจากระดับน้ำทะเล และค่อย ๆ แปรเปลี่ยนกลายเป็นแอ่งสะสมตะกอน ซากโบราณต่าง ๆ ในชื่อว่า แอ่งโคราชในปัจจุบัน

พื้นที่การเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

โดยภายในอุทยานธรณีขอนแก่นแห่งนี้ ประกอบด้วยนิทรรศการของ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 5 โซน ต่าง ๆ ดังนี้

อุทยานธรณีขอนแก่น 2565 จูราสิค
ภาพจาก : กรมทรัพยากรธรณี

โซนที่ 1 – กำเนิดจักรวาล วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต

แนะนำความรู้การก่อกำเนิดของเอกภพ และการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต พืชพันธุ์ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในแต่ละยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์

อุทยานธรณีขอนแก่น 2565 ไดโนเสาร์ ซาก
ภาพจาก : กรมทรัพยากรธรณี

โซนที่ 2 – ไดโนเสาร์ในเทือกเขาภูเวียง

บอกเล่าเรื่องราวการค้นพบซากไดโนเสาร์ชี้นแรกในประเทศไทย รวมไปถึงซากไดโนเสาร์ 5 สายพันธุ์ใหม่ของโลก พร้อมแผนผังหลุมการค้นพบทั้ง 9 หลุม และตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์อีกมากมาย

อุทยานธรณีขอนแก่น 2565 ไดโนเสาร์
ภาพจาก : กรมทรัพยากรธรณี

โซนที่ 3 – สำรวจห้องปฏิบัติการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา

เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการของนักธรณีวิทยา และนักดึกดำบรรพ์วิทยา ว่าพวกเขาต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนบ้าง สำหรับการศึกษาชั้นหินและซากไดโนเสาร์

อุทยานธรณีขอนแก่น 2565 2022
ภาพจาก : กรมทรัพยากรธรณี

โซนที่ 4 – สวนไดโนเสาร์ Dinosaur Park

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่เหมาะสำหรับการพาลูก ๆ หลาน ๆ เข้ามาเที่ยวชม เพราะโซนนี้ออกแบบให้คล้ายกับสวนป่ายุคดึกดำบรรพ์ มีหุ่นจำลองไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริง พร้อมเสียงบรรยกาศชวนตื่นเต้น ทำให้เหมือนกับบรรยากาศในยุคไดโนเสาร์นั่นเอง

อุทยานธรณีขอนแก่น 2565
ภาพจาก : กรมทรัพยากรธรณี

โซน 5 – ยุคเทอร์เชียรี การใช้ประโยชน์หินแร่

มีอีกชื่อว่า โซน 5 ยุคเทอร์เชียรี การใช้ประโยชน์หินแร่ และห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของ ยุคเทอร์เชียรี พร้อมแนะนำผังความรู้ด้านหินแร่ อีกทั้งยังประกอบด้วยห้อง งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสำนึกในพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่านด้านธรณีวิทยา ที่ทรงสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ความเป็นมาของ เทือกเขาภูเวียง

ก่อนจะมาเป็นพื้นที่ อุทยานธรณีขอนแก่น GeoPark เดิมทีที่นี่ถูกค้นพบซากไดโนเสาร์ชิ้นแรก โดยนายสุธรรม แย้มนิยม อดีตนักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อปี 2519 ขณะที่ทำการสำรวจแร่ยูเรเนียม ซึ่งกระดูกที่ถูกค้นพบชิ้นนี้ มีความกว้างยาวประมาณ 1 ฟุต มีลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ซอโรพอดซึ่งมีขนาดใหญ่

จากนั้นในปี 2524 ก็ได้มีการสำรวจเทือกเขาภูเวียงอย่างจริงจัง ทำให้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์มากมาย จากนั้นจึงได้ก่อตั้งศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จากการสนับสนุนของกรมทรัพยากรธรณี จนกลายเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าซากดึกดำบรรพ์แลแหล่งท่องเที่ยวแก่ผู้ที่สนใจในปัจจุบัน

เส้นทาง ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อุทยานธรณีขอนแก่น

สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมอุทยานธรณีขอนแก่น สามารถเดินทางมาตามที่อยู่ หรือสอบถามข้อมูลจากเบอร์โทร และเว็บไซต์ตามที่ระบุ ดังนี้

  • ที่ตั้ง : 345 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง ขอนแก่น
  • แผนที่ : https://goo.gl/maps/okgJLv8U47Thj3GcA
  • เวลาทำการ : อังคาร – อาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
  • ค่าเข้าคนไทย : เด็ก 10 บาท / ผู้ใหญ่ 20 บาท
  • ค่าเข้าชาวต่างชาติ : เด็ก 30 บาท / ผู้ใหญ่ 60 บาท
  • เว็บไซต์ : Khon Kaen Geopark Facebook
  • เบอร์โทร : 043 241 440

อ้างอิง : 1 2

? จองที่พัก โรงแรม จังหวัดขอนแก่น >> agoda

Thaiger deals

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *