การเงินข่าวการเงินเศรษฐกิจ

เช็กวิธีซื้อพันธบัตร “ออมเพิ่มสุข” รอบ 2 จาก 4 ธนาคาร 20 มิ.ย. นี้

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบ 2 สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงกำไร ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และแอปพลิเคชั่น Mobile Banking

เตรียมซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบ 2 วันนี้ พร้อมเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ไม่แสวงกำไร เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2565 ผ่านธนาคาร 4 แห่ง ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายตามประกาศของกระทรวงการคลัง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถเช็กวิธีการซื้อพันธบัตรธนาคาร พร้อมอ่านรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่นี่

ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ช่วงที่ 2 วิธีซื้อพันธบัตรธนาคาร

อ่านเงื่อนไข ซื้อพันธบัตรออมเพิ่มสุข ช่วงที่ 2 วงเงิน 5,000 ล้านบาท

สำหรับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ออมเพิ่มสุข รอบ 2 จะเป็นแบบไม่จำกัดวงเงิน พร้อมเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนในวงเงินคงเหลือจากช่วงที่ 1 เมื่อวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2565 ตามรุ่นอายุและเกณฑ์เดียวกัน แต่จะมีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้ามา ดังนี้

 • พันธบัตรออมเพิ่มสุข ช่วงที่ 2 วงเงิน 5,000 ล้านบาท
 • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.30% ต่อปี
 • กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
 • ได้เพิ่มนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อ

โดยทั้งหมดนี้จะพิจารณาการเป็นผู้มีสิทธิซื้อ จากข้อกำหนดนิดิบุคคลซึ่งทำการจดทะเบียนกับกรมที่ดิน หรือสำนักงานเขต ประกอบกับเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องใช้

ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ช่วงที่ 2 วิธีซื้อพันธบัตรธนาคาร

วิธีซื้อพันธบัตรธนาคาร ออมเพิ่มสุข ช่วงที่ 2 ผ่านธนาคารทั้ง 4 แห่ง

กำหนดจากกระทรวงการคลัง ให้ซื้อพันธบัตรธนาคารผ่านตัวแทนจำหน่าย ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งสามารถติดต่อซื้อพันธบัตรออมเพิ่มสุข ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา หรือทำตามขั้นตอนผ่านแอป Mobile Banking ดังนี้

ซื้อพันธบัตรผ่านธนาคารกรุงไทย

ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ช่วงที่ 2 กรุงไทย

ขั้นตอนการเข้าระบบ ซื้อพันธบัตรผ่านธนาคารกรุงไทย บนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

 1. ให้เข้าไปที่แอป Krungthai NEXT แล้วกดเลือก “บริการ”
 2. จากนั้นให้เลือก “พันธบัตรออมทรัพย์”
 3. แล้วกด “รุ่นพันธบัตรที่ต้องการจอง”
 4. ตรวจสอบความถูกต้องและกด “ยืนยันชำระเงิน”
 5. คำสั่งซื้อพันธบัตรออมเพิ่มสุข เสร็จสมบูรณ์

ซื้อพันธบัตรธนาคารกรุงเทพ

ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ช่วงที่ 2 กรุงเทพ

สำหรับวิธีซื้อพันธบัตรธนาคารกรุงเทพบนแอป Bualuang mBanking จะมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าแอป “Bualuang mBanking”
 2. กดเลือก “การลงทุน”
 3. ทำการเลือก “พันธบัตรรัฐบาล”
 4. จากนั้นให้เลือกพันธบัตรออมทรัพย์ที่ต้องการซื้อ
 5. เช็กรายละเอียดให้เรียบร้อย จากนั้นกด “ซื้อ”
 6. เลือกบัญชีเงินฝากสำหรับการหักเงิน พร้อมกรอกจำนวนเงินที่ต้องการซื้อ
 7. ตรวจสอบความถูกต้องง แล้วกด “ยืนยัน”

ซื้อพันธบัตรธนาคารกสิกร

ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ช่วงที่ 2 กสิกร

ในส่วนของขั้นตอนวิธีการซื้อพันธบัตรผ่านธนาคารกสิกร บนเว็บไซต์ K-My Invest มีวิธีชำระทั้งหมด 2 วิธี โดยมีเงื่อนไขการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ว่า จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย ที่ได้ทำการลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การเปิดบัญชี K-eSaving หรือ การสมัคร Line BK เป็นต้น

 • กำหนดจ่ายด้วย K PLUS

หากจ่ายด้วย K PLUS จะสามารถชำระได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน แถมไม่กินวงเงินใน Bill Payment

 • จ่ายด้วยแอป Mobile Banking จาก 12 ธนาคาร

ถ้าเราเลือกชำระเงินสำหรับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ผ่านช่องทางของธนาคารอื่น ทั้ง 12 แห่ง ที่ไม่ใช่ K PLUS และในการซื้อครั้งถัดไปหันมาใช้ K PLUS จ่ายเงิน จะมีวงเงินการทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามนโยบายของแต่ละธนาคาร

Mobile จากธนาคาร 12 แห่งประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารธนชาต, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารยูโอบี และธนาคารออมสิน

ซื้อพันธบัตรธนาคารไทยพาณิชย์

ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ช่วงที่ 2 SCB

การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถทำได้ผ่านแอป SCB EASY ทั้งหมด 10 ขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดแอป SCB EASY เลือก “ธุรกรรมของฉัน”
 2. กด “เมนูการลงทุน”
 3. ทำการเลือก “พันธบัตร” (ใครยังไม่มีสมุดพันธบัตรต้องเปิดบัญชีที่สาขาเท่านั้น)
 4. เลือกบัญชีสำหรับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของเรา
 5. กดเลือกบัญชีสำหรับใช้ตัดเงิน พร้อมระบุจำนวนเงินที่ต้องการซื้อ
 6. ใส่เบอร์มือถือในการส่งแจ้งเตือนผ่าน SMS แล้วกด “ตรวจสอบ”
 7. ยืนยันการแจ้งผลผ่าน SMS
 8. อ่านเงื่อนไขและกด “ยอมรับ”
 9. ยืนยันการซื้อพันธบัตร
 10. ระบบแสดงรายการซื้อพันธบัตรสำเร็จ พร้อมบันทึกรูปภาพสรุป

ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ช่วงที่ 2

ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข สามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคาร โดยกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือติดต่อสอบถาม สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ที่นี่

อ้างอิง : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Thaiger deals

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *