การเงินข่าวข่าวการเงิน

เช็ค ประกันสังคม เงินชราภาพ ม.33 เพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง มีคำตอบ

อัปเดต วันนี้ ครม. เคาะ ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม ยืมเงินชราภาพล่าสุด สำหรับผู้ประกันตน ม.33 เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ข่าวประกันสังคม เงินชราภาพล่าสุด ณ ที่ประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 อนุมัติไฟเขียว เห็นชอบหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กระทบต่อผู้ประกันตน รัฐบาลจึงเร่งแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันทางสังคม และสิทธิประโยชน์ เงินชราภาพ ของผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) ให้มากขึ้น ดังนี้

1. การขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตน ม.33 (จาก 60 ปี เป็น 65 ปีบริบูรณ์) ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ รวมถึงขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้

2. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ (3 ขอ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตน ม.33 เงินชราภาพ ได้แก่ ขอเลือก สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพได้ ขอคืน สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อผู้ประกันตน ขอกู้ สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพยืมไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้

3. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร จากเดิมจ่าย 90 วัน เป็น 98 วัน และเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จากเดิมจ่ายร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 ส่วนใน กรณีสงเคราะห์บุตร ให้ได้รับการคุ้มครองต่อไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน

ประกันสังคม เงินชราภาพ ผู้ประกันตน

1. ขยายความคุ้มครอง ให้ผู้ประกันตน ม.33 เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

สำหรับการปรับสิทธิประโยชน์ ประกันสังคม เงินชราภาพ ในผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้ปรับอายุขั้นสูง จากเดิมเป็น 60 ปีบริบูรณ์ เป็น 65 ปีบริบูรณ์

พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้รับ เงินบำนาญชราภาพ สมัครเป็นผู้ประกันตนได้ และขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้

ประกันสังคม เงินชราภาพ ผู้ประกันตน

2. ประกันตน เงินชราภาพ แก้ไขเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ ตามหลัก 3 ขอ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

“ขอเลือก” สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพได้

“ขอคืน” สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อผู้ประกันตน

“ขอกู้” สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพยืมไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้

ประกันสังคม เงินชราภาพ ผู้ประกันตน

3. แก้ไขเพิ่มเติม ประกันสังคม เงินชราภาพ ผู้ประกันตน ม.33 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

มีการปรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตร จากเดิม 90 วัน เป็น 98 วัน เปลี่ยนเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ จาก 50% เป็น 70% นอกจากนี้ กรณีสงเคราะห์บุตรให้ได้รับการคุ้มครองต่อไป อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน

? สามารถติดตามข่าวการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวการเงิน

ที่มา : 1

Thaiger deals

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *