การเงิน

สปส. ประกาศ ลดอัตรา เงินสมทบประกันสังคม ม.33 และ 39 เป็นเวลา 3 เดือน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประกาศลดอัตรา เงินสมทบประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนภายใต้มาตรา 33 และ 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 65)

(5 พ.ค. 2565) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ทำการประกาศถึงการลดอัตราการส่ง เงินสมทบประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนภายใต้มาตรา 33 และ 39 โดยเป็นการดำเนินการภายในกรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฏาคม 2565

ในเชิงรายละเอียดนั้น ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการปรับลดเงินสมทบนายจ้าง จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง

  • ในกรณีที่เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน จะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจำนวน 500 บาท/เดือน แต่ภายในเวลา 3 เดือนนี้จะเหลือลงแค่ 100 บาท/เดือน
  • ในกรณีเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป จะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจำนวน 750 บาท/เดือน แต่ภายในเวลา 3 เดือนนี้จะเหลือลงแค่ 150 บาท/เดือน

หมายเหตุ : การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะเป็นการปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 ให้เหลืออยู่ที่ร้อยละ 1.9 ทำให้จากปกติที่จ่ายเงินสมทบเป็นจำนวน 432 บาท ก็เหลืออยู่ที่ 91 บาท

ผู้ที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 โดยทางหน่วยงานจะให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แหล่งที่มาของข่าว : Facebook Page – สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button