การเงินข่าวการเงินเศรษฐกิจ

สินเชื่อรายได้ประจําสุขใจ ออมสิน กู้สูงสุด 200,000 บาท นาน 8 ปี

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจ ให้กับคนที่อยากกู้เงินออมสิน มีรายได้ประจำแต่ทำยังไงก็ยังไม่พอ ให้ยื่นกู้มากถึง 200,000 บาท และผ่อนชำระนาน 8 ปี (96 งวด) ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี บางทีรายได้ประจำที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยพอใช้ แต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว เพราะสินเชื่อจากธนาคารออมสินตัวนี้ จะช่วยผ่อนปรนรายจ่ายในแต่ละเดือนให้คุณเอง อยากรู้ว่าเกณฑ์หรือเงื่อนไขยังไงบ้าง ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

สินเชื่อรายได้ประจําสุขใจ จากธนาคารออมสิน วงเงินกู้สูงสุด 2 แสนบาท

รายละเอียดสินเชื่อ

ให้กู้ตามความจำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ๆ และไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้เงิน

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

การชำระเงินกู้

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
 • รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
 • รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.75/เดือน

ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท > 250 บาท/สัญญา
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,001-100,000 บาท > 500 บาท/สัญญา
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 100,001-200,000 บาท > 1,000 บาท/สัญญา

หมายเหตุ : ยกเว้นลูกค้าที่ทำหรือมีประกันอุบัติเหตุผ่านบัตรเดบิตของธนาคาร ได้รับการยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
 • กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

สินเชื่อรายได้ประจําสุขใจ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายผู้กู้ 1 นิ้ว 1 รูป
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

สินเชื่อรายได้ประจําสุขใจ


Thaiger deals

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรมมาตั้งแต่สมัยเรียน ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักเขียนบทความออนไลน์เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ บันเทิง และเลขเด็ด หวยทุกประเภท หวยรัฐบาลไทย หวยลาว หวยฮานอย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *