Connect with us

ข่าว

รฟท. ชี้แจงกรณีปิดกั้นทางบริเวณ ซอยนันทกาญจน์ กาญจนบุรี

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

รฟท. ชี้แจงกรณีปิดกั้นทางบริเวณ ซอยนันทกาญจน์ กาญจนบุรี | Thaiger

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงกรณีนำเหล็กปิดกั้นทางบริเวณ ซอยนันทกาญจน์ กาญจนบุรี เนื่องจากเป็นจุดตัดทางลักผ่าน เน้นป้องกันและหลีกเลี่ยงความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

(31 ม.ค. 2565) ตามที่มีสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณี การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม นำเหล็กมาปิดกั้นทางข้ามรถไฟบริเวณ ซอยนันทกาญจน์ หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ. กาญจนบุรี อย่างถาวร ทำให้บ้านกว่า 100 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานกว่า 4 ปี

โดยมีนายปรีชา ใคร่ครวญ หรือครูปรีชา ตัวแทนชาวบ้าน ได้แจ้งว่า รฟท. นำเหล็กมาปิดกั้นทางข้ามทำให้ซอยนันทกาญจน์ถูกปิดตายทั้งซอย ส่วนตัวได้เข้ามาอยู่อาศัยพร้อมกับเปิดร้านอาหารมานานร่วม 2 ปีแล้ว ได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้อย่างสะดวก

เนื่องจากเมื่อปิดกั้นทางข้ามรถไฟที่เชื่อมต่อกับถนนพัฒนากาญจน์เอาไว้ ทำให้ชาวบ้านต้องใช้เส้นทางเบี่ยงที่ค่อนข้างคับแคบ มักเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันบ่อยครั้ง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน การมายื่นหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้จะขอให้นำเรื่องราวปัญหาความเดือดร้อนทั้งหมดไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ รฟท. ให้ลงมาแก้ไขปัญหาบริเวณจุดนี้ให้เร็วที่สุดนั้น

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ รฟท. ชี้แจงว่า รฟท. ได้มีนโยบายดำเนินการปิดจุดตัดทางลักผ่านที่มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก อาทิ กรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถบัสโดยสาร บริเวณป้ายหยุดรถคลองแขวงกลั่น-สถานีคลองบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 18 ราย และได้รับบาดเจ็บ 44 ราย อุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดทางลักผ่านมีเป็นจำนวนมากและบ่อยครั้ง

ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อพี่น้องประชาชน การที่มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่มาทำทางเข้าออกเพื่อความสะดวกสบายนั้น หากปล่อยให้มีการใช้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายดังเช่นอบัติเหตุต่างๆตามที่กล่าวมา ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตาม โดยเสียสละต่อความสะดวกสบายส่วนตัวเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ

“จุดที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทางลักผ่าน ซึ่งชาวบ้านทำทางและเปิดใช้กันเอง ซึ่งไม่มีเครื่องกั้นถนน ลักษณะทางกายภาพของจุดตัดมีระยะมองเห็นรถไฟไม่เพียงพอ ซึ่ง รฟท. ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางลักผ่านนี้มาโดยตลอด ซึ่งได้มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของถนนที่ตัดกับทางรถไฟทุกจุดทั่วประเทศ สำรวจจุดตัดทางลักผ่าน จุดตัดที่มีระยะมองเห็นไม่ชัดเจนเพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องห้ามใช้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับจุดตัดที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง ทาง รฟท. ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบอาณัติสัญญาณ ป้ายเตือน ไฟกระพริบ และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืช ต้นไม้ริมทางเพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของผู้สัญจรผ่านบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางฯ เพื่อให้มีระยะมองเห็นที่ชัดเจน และยังรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ โดยใช้แนวทางการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (Overpass) หรือทางลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ต่างๆ”

นายเอกรัชกล่าวว่า รฟท. ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ และบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือทางลักผ่านอย่างเข้มข้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาไปแล้วในหลายพื้นที่ โดยมีนโยบายปิดจุดตัดเสมอระดับทางฯ ที่ผิดกฎหมาย หรือทางลักผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งปัจจุบัน รฟท. ได้มีการปิดจุดตัดเสมอระดับทางฯ และทางลักผ่านเพื่อความปลอดภัยทั่วประเทศไปแล้ว จำนวน 122 แห่ง

นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหารือกับทางจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการติดตั้งเครื่องกั้นถนนในบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางฯ ซึ่งปัจจุบัน มีจุดตัดเสมอระดับทางทั่วประเทศมากถึง 2,630 แห่ง แบ่งออกเป็น จุดตัดเสมอระดับทางที่มีเครื่องกั้นถนน 1,409 แห่ง ป้ายจราจร 186 แห่ง คานยกของเอกชน 5 แห่ง Overpass 195 แห่ง Underpass 215 แห่ง ทางลักผ่าน 620 แห่ง

นายเอกรัชกล่าวว่า รฟท. ได้รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรแก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง โดยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 62 ระบุว่า ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่ามีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่านหรือมีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน หรือมีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตราย ขอให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร เมื่อเห็นว่ารถไฟผ่านไปแล้วและมีเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ ผู้ขับขี่จึงจะขับรถผ่านไปได้

นอกจากนี้ ตามมาตรา 63 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วและหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงให้ขับรถผ่านไปได้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังขณะขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดตัดเสมอระดับทางฯ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่ลักลอบเปิดจุดตัดรถไฟเป็นทางลักผ่านเพิ่มขึ้นมาเอง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนต่อไป

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวทั่วไทยเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวทั่วไทย

 

ตารางคะแนนไทยลีก 2022 2023 ล่าสุด | Thaiger
ไทยลีก10 ชั่วโมง ago

ตารางคะแนนไทยลีก 2022 2023 ล่าสุด

ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ 2565 มีความหมายอย่างไร | Thaiger
ไลฟ์สไตล์10 ชั่วโมง ago

ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ 2565 มีความหมายอย่างไร

แมนยูเปิดตัวชุดสาม สีเขียวโดดเด่น เตรียมใส่ลงบู๊เบรนท์ฟอร์ดเสาร์นี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา11 ชั่วโมง ago

แมนยูเปิดตัวชุดสาม สีเขียวโดดเด่น เตรียมใส่ลงบู๊เบรนท์ฟอร์ดเสาร์นี้

ดูดวงรายวัน 13 สิงหาคม 2565 ดูดวงวันนี้ ตามวันเกิด 13/8/65 | Thaiger
ดูดวง11 ชั่วโมง ago

ดูดวงรายวัน 13 สิงหาคม 2565 ดูดวงวันนี้ ตามวันเกิด 13/8/65

หวยลาว 12/8/65 ตรวจหวยลาววันนี้ 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ตรวจหวยลาว12 ชั่วโมง ago

หวยลาว 12/8/65 ตรวจหวยลาววันนี้ 12 สิงหาคม 65

ดูบอลสด ทรู แบงค็อก พบ ขอนแก่น (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา16 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด ทรู แบงค็อก พบ ขอนแก่น (ลิงก์ดูบอล)

ตารางแข่งขัน เจลีก ญี่ปุ่น 2022/23 สัปดาห์ที่25 แข่ง 13-14 ส.ค. นี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา17 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขัน เจลีก ญี่ปุ่น 2022/23 สัปดาห์ที่25 แข่ง 13-14 ส.ค. นี้

รวม 9 เพลงวันแม่ 2565 แนะนำเพลงเปิดวันแม่ เนื้อหาซึ้งคิดถึงแม่ | Thaiger
ผู้หญิง17 ชั่วโมง ago

รวม 9 เพลงวันแม่ 2565 แนะนำเพลงเปิดวันแม่ เนื้อหาซึ้งคิดถึงแม่

ตารางแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา 2022/23 สัปดาห์แรก แข่งสัปดาห์นี้ 13-15 ส.ค. | Thaiger
ข่าวกีฬา18 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา 2022/23 สัปดาห์แรก แข่งสัปดาห์นี้ 13-15 ส.ค.

ตารางแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2022/23 สัปดาห์ที่ 2 แข่งวันที่ 13-15 สค. นี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา19 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2022/23 สัปดาห์ที่ 2 แข่งวันที่ 13-15 สค. นี้

สารทจีน เช็งเม้ง ต่างกันอย่างไร ทั้งที่ไหว้บรรพบุรุษเหมือนกัน? | Thaiger
ไลฟ์สไตล์19 ชั่วโมง ago

สารทจีน เช็งเม้ง ต่างกันอย่างไร ทั้งที่ไหว้บรรพบุรุษเหมือนกัน?

80 คำอวยพรวันแม่ 2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ สุดซึ้ง | Thaiger
ไลฟ์สไตล์19 ชั่วโมง ago

80 คำอวยพรวันแม่ 2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ สุดซึ้ง

วันสารทจีน กับ วันตรุษจีน ต่างกันอย่างไร ลูกหลานชาวจีนต้องรู้ไว้ | Thaiger
ไลฟ์สไตล์19 ชั่วโมง ago

วันสารทจีน กับ วันตรุษจีน ต่างกันอย่างไร ลูกหลานชาวจีนต้องรู้ไว้

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา20 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65

ฝันว่าเผากงเต๊ก เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน20 ชั่วโมง ago

ฝันว่าเผากงเต๊ก เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

ออย รอยจูบ อัดคลิป ขอโทษหลัง แก้ผ้าเต้นกลางร้านของแก่น | Thaiger
ข่าว5 วัน ago

ออย รอยจูบ อัดคลิป ขอโทษหลัง แก้ผ้าเต้นกลางร้านของแก่น

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
เลขเด็ด3 วัน ago

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

ประวัติ ‘มิวกี้ ไปรยา’ ยูทูบเบอร์สายหรูอู้ฟู่ เวิร์กกิ้งวูแมนตัวจริง | Thaiger
บันเทิง4 วัน ago

ประวัติ ‘มิวกี้ ไปรยา’ ยูทูบเบอร์สายหรูอู้ฟู่ เวิร์กกิ้งวูแมนตัวจริง

ทำนายฝันว่ารถหาย เลขเด็ดนำโชค พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน5 วัน ago

ทำนายฝันว่ารถหาย เลขเด็ดนำโชค พร้อมบอกความหมาย

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 10 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 10 8 65 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 10 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 10 8 65

ฝันว่าท้อง ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค หมายถึงอะไร | Thaiger
ทำนายฝัน3 วัน ago

ฝันว่าท้อง ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค หมายถึงอะไร

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 16 8 65 เก็งด่วน ก่อนหวยออกอังคารหน้า | Thaiger
เลขเด็ด4 วัน ago

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 16 8 65 เก็งด่วน ก่อนหวยออกอังคารหน้า

อดีตนักแสดง น.ช.นักโทษชาย ฆ่าจิตรกรข้างบ้าน โพสต์คลิปโชว์หรา | Thaiger
ข่าว6 วัน ago

อดีตนักแสดง น.ช.นักโทษชาย ฆ่าจิตรกรข้างบ้าน โพสต์คลิปโชว์หรา

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 10 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา3 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 10 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 9 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา4 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 9 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา20 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 7 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ | Thaiger
ข่าวกีฬา6 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 7 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 8 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา5 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 8 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 6 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ | Thaiger
ข่าวกีฬา7 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 6 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ

Trending