Connect with us
image

ข่าวธุรกิจ

TIBCO – ขุมพลัง กำลัง และขอบเขตด้านความยั่งยืนที่มีคลาวด์เป็นศูนย์กลาง

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

TIBCO – ขุมพลัง กำลัง และขอบเขตด้านความยั่งยืนที่มีคลาวด์เป็นศูนย์กลาง | Thaiger
ภาพจาก : Pixabay - wynpnt

TIBCO นำเสนอบทความทางธุรกิจในด้านเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อหัวข้อ ขุมพลัง กำลัง และขอบเขตด้านความยั่งยืนที่มีคลาวด์เป็นศูนย์กลาง

บทความโดย อเลสซานโดร คิเมรา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ดิจิทัลไลเซชั่น บริษัท TIBCO

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีจุดกำเนิดจากเส้นทางหลักของเครือข่ายแบบคลาวด์ที่บูรณาการโดยเนื้อแท้ ซึ่งประกอบด้วยการบูรณาการที่ระดับเชิงลึกและปัญญาของระบบ ที่ช่วยให้เราปรับมาตรคำนวณในการดำเนินงานต่างๆ ให้มีค่าความเป็นกลางทางคาร์บอน และช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวกันได้มากขึ้น ซึ่ง อเลสซานโดร คิเมรา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ดิจิทัลไลเซชั่นจาก TIBCO จะมาบอกเล่าถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประการที่กำลังเข้ามามีบทบาทให้เราได้เห็น

ความเร่งด่วน ความรับผิดชอบ และขอบเขตความต้องการบรรลุรูปแบบการปฏิบัติการที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นทั่วโลกนั้นมีจำนวนมาก และมีความยิ่งใหญ่ ทั้งประเทศ บริษัท กลุ่ม หมู่คณะ ครอบครัว และบุคคล ล้วนตระหนักได้อย่างทั่วถึงร่วมกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะอุณหภูมินั้นมีอยู่จริง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำเป็นจะต้องลดให้เหลือระดับเป็นกลางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

แม้จะมีแนวทางเร่งด่วนที่เปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานไม่มากนัก การใช้เทคโนโลยีคลาวด์และแนวทางใหม่ในการผนวกบริการข้อมูลดิจิทัลเข้ามาในเชิงลึกทำให้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

ช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เราต่างเข้าใจถึงแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในรูปแบบใหม่ ณ ตอนนี้ เราสามารถต่อยอดพลวัตที่มีพื้นฐานมาจากแพลตฟอร์มดิจิทัลไปสู่ภายภาคหน้า และช่วยกันสร้างระบบงานสำหรับบริษัทที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ทุกคน

คาร์บอนจากระบบคลาวด์ที่หลายระดับ

ในเมื่อเราต่างเสาะแสวงหาหนทางเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ร่วมกันในตอนนี้ เราอาจพิจารณาหนทางที่เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

แม้พัฒนาการของศูนย์ข้อมูลคลาวด์คอมพิวติ้งในระยะเริ่มต้นนั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลหลักๆ ด้านพลังงาน ความเร็ว และการเข้าถึง แนวคิดว่าด้วยค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) นั้นเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ค่าดังกล่าวเป็นตัววัดว่าศูนย์ข้อมูลหนึ่งๆ ใช้พลังไปเท่าไร เพื่อเป็นสัดส่วนในการเทียบว่าใช้พลังไฟฟ้าเพื่อใช้งานเครื่องจักร ให้ความเย็นกับระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในพื้นที่มากเท่าไร

ปัจจุบัน การหารือในประเด็นนี้ได้เลยจุดที่ว่าด้วยมาตรวัดแบบ PUE ไปแล้ว แม้มาตราดังกล่าวจะยังมีความสำคัญอย่างมากอยู่ก็ตาม ในตอนนี้ มีชุดจักรกลที่สามารถเข้าใจได้อย่างแน่นอนกว่ามาก ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ทั่วไปและประสบการณ์ เช่น เรารู้ว่าศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถตอบโจทย์การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่า และยังยกระดับด้านการประหยัดพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ฟาร์มพลังงานลมก็เช่นกัน โดยสามารถสร้างบนพื้นที่ที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์และโครงสร้างเครือข่าย

นอกจากไม่ลืมแนวทางที่กำลังพัฒนาเพื่อให้บรรลุค่า PUE ที่ดียิ่งขึ้น (การให้ความเย็นด้วยน้ำจากทะเลลึกยังเป็นแนวคิดที่ยังไม่เป็นรูปร่างมากนัก) ในตอนนี้ เราอาจจะมองวิธีที่เส้นทางหลักของคลาวด์ดิจิทัลช่วยให้เราทำงานได้อย่างยั่งยืนผ่านมุมมองเชิงกว้างมากขึ้น

การบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพ การทำให้ทันสมัย

คลาวด์คอมพิวติ้งช่วยให้เราบรรลุการบูรณาการได้ลึกยิ่งขึ้นและเข้าถึงได้กว้างกว่าในทุกภาคส่วนธุรกิจ แต่การพูดปากเปล่าอาจไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆ เราจึงควรพิจารณาการนำมาใช้ในโลกความจริง ในทางปฏิบัติแล้ว นี่หมายถึงประเด็นอย่างการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยีบริหารจัดการการปฏิบัติงานที่สามารถปรับใช้กับอุปกรณ์ ระบบการทำงาน และแม้กระทั่งกับตัวบุคคล

เมื่อเราเริ่มคิดถึงการทำงานกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีลักษณะแบบที่มีการกำหนดเอาไว้มากขึ้น เมื่อนั้นเราสามารถใช้งานการจัดการวงจรการผลิต (PLM) เพื่อกำหนดสถานะหมดอายุให้แก่ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล นี่ไม่ใช่ขยะ แต่เป็นประสิทธิภาพ การเอาองค์ประกอบที่ล้าสมัย ตกรุ่น ไม่ได้รับการพัฒนา เป็นตัวสำเนา หรือกระทั่งเป็นของเก่าและมีการทำซ้ำไปมาออกจากโครงสร้างข้อมูลด้านไอทีของเรา และแทนที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยโซลูชั่นต่างๆที่ปรับแต่งมาเป็นอย่างดีและผ่านกระบวนการด้านวิศวกรรมพรีซิชั่นที่ได้รับการพัฒนามาใหม่สามารถช่วยกระบวนการลดคาร์บอนให้เป็นกลาง ไปจนถึงการปล่อยคาร์บอนให้เป็นลบในท้ายที่สุด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำให้การลงทุนด้านดิจิทัลของเราทำได้ดียิ่งกว่าเพื่อผลลัพธ์และโลก

การคิดถึง PLM ในบริบทของภารกิจระดับโลกว่าด้วยเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นกลางเป็นเรื่องสำคัญ ในประเด็นดังกล่าว เราอาจพิจารณาถึงเรื่องการบริหารจัดการวงรอบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นผ่านการออกแบบและการผลิต จนถึงการขาย บริการ และการยุติการใช้งานในท้ายที่สุด การมอง PLM ในแง่องค์รวมเช่นนั้นจะช่วยแก้ปัญหา (และหลีกเลี่ยงในท้ายที่สุด) eWaste ได้ ทำให้บริษัทสามารถบูรณาการการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปในธุรกิจ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงการที่บริษัทด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างข้อมูลด้านไอที และการสร้างอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าทั้งในเงื่อนไขทางกายภาพและเสมือนจริง (เช่น ซอฟต์แวร์)

วิธีนี้คือรูปแบบการดำเนินงานที่ยั่งยืนกว่า เป็นการดำเนินการที่ต้องนำไปใช้โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการออกแบบ โดยที่ผลิตภัณฑ์และบริการจะสามารถบอกเราได้ว่าเมื่อไรที่วาระสุดท้ายของการใช้งานได้มาถึงแล้ว เมื่อก่อน หากรถออกไปจากโรงงานแล้ว วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ก็หยุดชะงักนับตั้งแต่วันที่รถคันนั้นถูกขับออกไป ในตอนนี้ เราสามารถสร้างรถที่พัฒนาผ่านกระบวนการใช้งาน ซึ่งเป็นผลมาจากข้อมูลที่รถคันนั้นสร้างขึ้นและส่งกลับไปยังตัวให้บริการคลาวด์ส่วนกลาง การขายที่ยังคงมีอยู่อาจพิจารณาจากการบำรุงรักษา การปรับปรุง และบริการเสริมอื่นๆ เราต้องพึงระลึกว่านอกจากลูกค้าคือปัจจัยสำคัญแล้ว กำไรก็เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตจะกังวลถึงการขาดทุนที่เป็นผลมาจากกฎหมายสิทธิในการซ่อม (Right to Repair act) ในใจเสมอ อย่างไรก็ตาม หากดำเนินไปอย่างถูกวิธี ก็ย่อมสร้างกำไรได้ ในขณะที่ฟีเจอร์/บริการเพิ่มยอดขาย หรือการบำรุงรักษานั้นมีไว้สำหรับอุปกรณ์ที่มีการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเรานำกระบวนการบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการทำให้ทันสมัยมาปรับใช้ในโครงสร้างข้อมูลทางไอที เราสามารถสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ที่เสริมขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่ขยายตัวได้อย่างมากขึ้น ด้วยขีดความสามารถด้านการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ด้วยเซนเซอร์และแพลตฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของระบบ เราสามารถพัฒนาเครื่องจักรให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ซึ่งมักช่วยให้มนุษย์ปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเสมอ โดยใช้รูปแบบการทำงานระยะไกลมากขึ้น และมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลง

บริษัทบริหารจัดการด้านการขนส่งระดับโลก CargoSmart กำลังแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว จากการต่อยอดสถาปัตยกรรมที่เน้นสภาพการณ์ บริษัทกำลังใช้การวิเคราะห์แบบก้าวหน้าในการสร้างเทคโนโลยีที่ทำให้เห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนและกว้างขึ้น (unprecedented visibility) เพื่อให้เรือขนส่งสินค้าสามารถวางแผนได้ล่วงหน้าในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด และใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อพัฒนากระบวนการตัดสินใจ บริษัทยังนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ร่วมกับข้อมูล IoT เพื่อยกระดับกระบวนการตัดสินใจในยามที่ต้องรับมือกับเหตุไม่คาดคิด รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าได้ในเชิงลึกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจสอบความเร็วเรือและเส้นทาง ซึ่งวิเคราะห์ความเร็วของเรือและระยะทางเมื่อมีปัจจัยหลากหลายที่ซับซ้อน ตัวแอพพลิเคชั่นช่วยให้ผู้ขนส่งทางทะเลลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ เพราะลดการใช้เชื้อเพลิงไปได้ถึงร้อยละ 3.5

วิศวกรรมคลาวดด์แบบยั่งยืน

โครงสร้างสำคัญของกรอบและแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านความยั่งยืนหากเราพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิธีที่สามารถพัฒนาสมรรถนะของแอพพลิคชั่นและบริการข้อมูลที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีไร้เซิร์ฟเวอร์ช่วยพัฒนาการแยกออกจากกันไปที่อีกระดับหนึ่ง ซึ่งทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายและลดบทบาทของเราในการปล่อยก๊าซที่ไม่จำเป็นได้ ด้วยการใช้กลไกการทำแคช เราสามารถลดภาระของส่วนระบบจัดการเว็บไซต์จากการลดความหนาแน่นของทราฟฟิกและเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อความไปพร้อมๆ กัน

องค์ประกอบหลักและสำคัญที่สุดของคลาวด์คอมพิวติ้งในบริบทของความยั่งยืนคือความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร และไม่ต้องลงทุนใน CapEx เกือบทุกองค์กรที่มีศูนย์ข้อมูลเป็นของตัวเองไม่ได้ใช้งานที่ด้านความจุ ตัวอย่างการใช้งานในด้านการใช้ไอทีที่เป็นรูปธรรมที่สุดมักอยู่ในรูปของการที่องค์กรนำเอาผู้ให้บริการคลาวด์มาใช้สองเจ้า (หรือมากกว่า) ซึ่งช่วยเลี่ยงการผูกขาดทางเทคโนโลยีและเป็นแนวคิดที่ดีในแง่การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery : DR) แต่สิ่งที่อาจจะมีความสำคัญมากกว่า คือ คุณสมบัติความยืดหยุ่นด้านการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

จริงๆ แล้ว เราสามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อประโยชน์ด้านความยั่งยืน จากนั้น เราก็สามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งได้อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่กว่าในระดับที่สูงขึ้น ความแตกต่างอยู่ในวิธีที่องค์กรสามารถปรับใช้บริการคลาวด์กับโครงสร้างข้อมูลด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรจากมุมมองด้านทราฟฟิกเครือข่าย

การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบง่ายๆ ในโครงสร้างไอทีที่ตั้งอยู่ ณ ไซต์งานของตนเองมีผลกระทบต่อเครือข่ายน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบคลาวด์และภูมิภาคหลายแห่ง เพื่อลดความแออัดของข้อมูลเครือข่ายให้ได้มากที่สุด ให้ลองทบทวนบริการของคุณ ควรจะใช้บริการที่มีแค่ขนาดเดียวสำหรับทุกอย่างให้น้อยลง เนื่องจากบ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ส่งกลับมามีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังอาจกล่าวได้ว่าบริการจัดสรรพื้นที่เป็นอีกหนทางหนึ่งเพื่อช่วยลดความแออัดของเครือข่าย และสร้างโอกาสให้แก่บริษัทในการเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลที่ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ระบสร้างความเย็นขั้นสูงที่ใช้น้ำในการลดความร้อนของระบบ และใช้น้ำร้อนเพื่อให้พลังงาน หรือเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อให้ความเย็นกับอาคาร

กิโลวัตต์ต่อหน่วยคำนวณ

ในขณะที่บริษัทส่วนมากยังห่างไกลจากความสามารถในการคำนวณอัตรากิโลวัตต์ต่อหน่วยคำนวณ หรือ Kpc ที่เป็นที่คุ้นหูมากกว่า เราได้พัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่ความเข้าใจทางธุรกิจที่ว่าด้วยความจำเป็นในการวัดผลกระทบจากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ด้านไอทีทั้งที่มีอยู่และมีการใช้งานใหม่

ข้อตระหนักที่สำคัญเวลาที่มีการพัฒนาเพื่อนำการวัดประเภทนี้มาใช้งาน คือ การวัดแบบกลุ่ม ผู้ใช้หนึ่งคนที่ปิดแอพไปหนึ่งตัวหรือบริการหนึ่งอย่างนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความแตกต่างมากนัก แต่ผู้ใช้งานหลายพันคนที่ปิดการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นคนละเรื่องกัน ในระดับของเครื่องกลแล้วก็เป็นแบบเดียวกัน การไม่ใช้งาน แทนที่ หรือเคลื่อนย้ายกระบวนการ API call ที่ไม่มีประสิทธิภาพหนึ่งครั้งอาจไม่ได้เป็นผลต่อต้นไม้มากนัก แต่พอรวมกันเป็นจำนวนมากขึ้นที่ระดับมหึมาแล้วนั้น นี่เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง

ณ ตอนนี้ที่เราสร้างความก้าวหน้าด้วยวิถีธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนขององค์กร ช่วงเวลาแห่งการลงมือทำได้มาถึงแล้ว

 

แหล่งที่มาของบทความ : ทิบโก้ (TIBCO)

สามารถติดตามข่าวธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวธุรกิจ

 

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358

  image
  ดูดวงรายวัน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เกิดวันไหน ดวงดี การงานรุ่ง | Thaiger
  ดูดวง1 ชั่วโมง ago

  ดูดวงรายวัน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เกิดวันไหน ดวงดี การงานรุ่ง

  ลิเวอร์พูล เสริมทัพรายแรก ประกาศคว้า ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่ จากฟูแล่ม | Thaiger
  ข่าวกีฬา5 ชั่วโมง ago

  ลิเวอร์พูล เสริมทัพรายแรก ประกาศคว้า ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่ จากฟูแล่ม

  เปิดตัวพร้อมทีมงาน เทน ฮาก ให้สัมภาษณ์สื่อ พร้อมเริ่มงานกับแมนยูทันที | Thaiger
  เอริค เทน ฮาก5 ชั่วโมง ago

  เปิดตัวพร้อมทีมงาน เทน ฮาก ให้สัมภาษณ์สื่อ พร้อมเริ่มงานกับแมนยูทันที

  หวยลาว 23 05 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 23 พ.ค. 2565 | Thaiger
  ตรวจหวย5 ชั่วโมง ago

  หวยลาว 23 05 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 23 พ.ค. 2565

  เตรียมรับโชค! เลขเด็ด คำชะโนด แนวทางเลขเด็ด เข้าตรง ๆ งวด 1 6 65 | Thaiger
  เลขเด็ด6 ชั่วโมง ago

  เตรียมรับโชค! เลขเด็ด คำชะโนด แนวทางเลขเด็ด เข้าตรง ๆ งวด 1 6 65

  เมโส หน้าใส คืออะไร ที่ไหนดี | Thaiger
  คลินิกความงาม7 ชั่วโมง ago

  เมโส หน้าใส คืออะไร ที่ไหนดี

  ถ่ายทอดสดหวยลาว 23 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวยลาววันนี้ | Thaiger
  ตรวจหวย7 ชั่วโมง ago

  ถ่ายทอดสดหวยลาว 23 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวยลาววันนี้

  ฝึกภาษาอังกฤษ กับรายการ Thailand News today อัปเดตข่าวประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 | Thaiger
  ไลฟ์สไตล์7 ชั่วโมง ago

  ฝึกภาษาอังกฤษ กับรายการ Thailand News today อัปเดตข่าวประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

  ผลตรวจตัวอย่างอาหาร-สินค้า พระบิดา พบเชื้ออีโคไล สาเหตุทำท้องเสีย | Thaiger
  ข่าว7 ชั่วโมง ago

  ผลตรวจตัวอย่างอาหาร-สินค้า พระบิดา พบเชื้ออีโคไล สาเหตุทำท้องเสีย

  ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ น้ำมันขึ้นราคา 24 พ.ค.65 ปตท แก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น 50 สตางค์ ดีเซลคงที่ | Thaiger
  ราคาน้ำมันวันนี้7 ชั่วโมง ago

  ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ น้ำมันขึ้นราคา 24 พ.ค.65 ปตท แก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น 50 สตางค์ ดีเซลคงที่

  GOT7 คัมแบคแล้ว พร้อมปล่อย MV เพลงใหม่ ครั้งแรกในรอบ 15 เดือน ! | Thaiger
  บันเทิงเกาหลี8 ชั่วโมง ago

  GOT7 คัมแบคแล้ว พร้อมปล่อย MV เพลงใหม่ ครั้งแรกในรอบ 15 เดือน !

  ดาวน์โหลดฟรี!!! E-BOOK สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “ใต้หล้า” พบกับ…BEHIND THE SCENE สุดว้าว | Thaiger
  ซีรี่ย์8 ชั่วโมง ago

  ดาวน์โหลดฟรี!!! E-BOOK สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “ใต้หล้า” พบกับ…BEHIND THE SCENE สุดว้าว

  มาแล้ว! โปรแกรมการแข่งขัน U23 ชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ทีมชาติไทย ปาดแข้ง ต้นเดือน มิ.ย. | Thaiger
  ข่าวกีฬา8 ชั่วโมง ago

  มาแล้ว! โปรแกรมการแข่งขัน U23 ชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ทีมชาติไทย ปาดแข้ง ต้นเดือน มิ.ย.

  ‘ประยุทธ์’ เดือด! ผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม ไม่เกี่ยวกับเรตติ้งนายก หลัง ‘ชัชชาติ’ แลนด์สไลด์ | Thaiger
  ข่าว8 ชั่วโมง ago

  ‘ประยุทธ์’ เดือด! ผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม ไม่เกี่ยวกับเรตติ้งนายก หลัง ‘ชัชชาติ’ แลนด์สไลด์

  แนะนำ 5 วิธีป้องกันตนเอง จาก โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) | Thaiger
  สุขภาพ8 ชั่วโมง ago

  แนะนำ 5 วิธีป้องกันตนเอง จาก โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)

  ราคาทองวันนี้ 17 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,450 บาท | Thaiger
  การเงิน7 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 17 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,450 บาท

  ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 65 ทองลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 30,200 บาท | Thaiger
  การเงิน6 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 65 ทองลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 30,200 บาท

  ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,250 บาท | Thaiger
  การเงิน5 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,250 บาท

  ราคาทองวันนี้ 23 พ.ค. 65 ทองราคาคงที่ รูปพรรณขายออก 30,600 บาท | Thaiger
  การเงิน16 ชั่วโมง ago

  ราคาทองวันนี้ 23 พ.ค. 65 ทองราคาคงที่ รูปพรรณขายออก 30,600 บาท

  ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,500 บาท | Thaiger
  การเงิน4 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,500 บาท

  ที่แรก! เลขเด็ด ‘ปฏิทินจีน’ 1 6 65 เผย เลขเด็ดงวดนี้ สอง-สามตัว | Thaiger
  เลขเด็ด5 วัน ago

  ที่แรก! เลขเด็ด ‘ปฏิทินจีน’ 1 6 65 เผย เลขเด็ดงวดนี้ สอง-สามตัว

  ก่อนอั้น! เลขเด็ด ‘เณรน้อย’ ซื้อหวยยังโยม 1 6 65 ช้าอดแน่ | Thaiger
  เลขเด็ด3 วัน ago

  ก่อนอั้น! เลขเด็ด ‘เณรน้อย’ ซื้อหวยยังโยม 1 6 65 ช้าอดแน่

  สถิติหวยออกวันที่ 1 มิถุนายน ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 6 65 นี้มาแน่ | Thaiger
  เลขเด็ด5 วัน ago

  สถิติหวยออกวันที่ 1 มิถุนายน ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 6 65 นี้มาแน่

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 22 พ.ค. 2565 ฟุตบอลทีมชาติไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่ | Thaiger
  ซีเกมส์2 วัน ago

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 22 พ.ค. 2565 ฟุตบอลทีมชาติไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 21 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย เช็กตารางที่นี่ | Thaiger
  ซีเกมส์3 วัน ago

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 21 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย เช็กตารางที่นี่

  เข้าแล้ววันนี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ บัตรคนจน ค่าน้ำ ค่าไฟ 18 พฤษภาคม 2565 พร้อมเกิดเงินสดที่ตู้ ATM | Thaiger
  ข่าวการเงิน6 วัน ago

  เข้าแล้ววันนี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ บัตรคนจน ค่าน้ำ ค่าไฟ 18 พฤษภาคม 2565 พร้อมเกิดเงินสดที่ตู้ ATM

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 20 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตซอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่ | Thaiger
  ซีเกมส์4 วัน ago

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 20 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตซอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่

  คนละครึ่ง เฟส 5 จะทบทวนเกณฑ์ใหม่ และจะได้ไม่ครบทุกคน | Thaiger
  เศรษฐกิจ4 วัน ago

  คนละครึ่ง เฟส 5 จะทบทวนเกณฑ์ใหม่ และจะได้ไม่ครบทุกคน

  สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 มิถุนายน ส่องก่อนหวยออก 1 6 65 | Thaiger
  เลขเด็ด3 วัน ago

  สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 มิถุนายน ส่องก่อนหวยออก 1 6 65

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 19 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตบอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่ | Thaiger
  ซีเกมส์5 วัน ago

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 19 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตบอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่

  Trending