การเงิน

ธ.ก.ส. เผย โอนเงินประกันรายได้ข้าว ปี 64/65 แล้วกว่า 8.3 หมื่นล้าน

ธ.ก.ส. แจง เงินประกันรายได้ข้าว เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 โอนแล้วกว่า 83,000 ล้านบาท รวมเงินช่วยชาวนาโอนแล้วทั้งสิ้น 136,000 ล้านบาท

เช็คเงินประกันรายได้ข้าว เงินประกันรายได้เกษตรกร ล่าสุด วันนี้ ภายหลังจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของวงเงินงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติของคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ ธ.ก.ส. จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ซึ่งเบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. แล้วจำนวน 4.54 ล้านครัวเรือน

โดย ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินส่วนต่างการประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ว 4,473,429 ครัวเรือน เป็นเงิน 83,483 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของตัวเลขเกษตรกรที่เหลือ อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลการผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกรให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อดำเนินการโอนให้เกษตรกรต่อไป

2.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่ง ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ว 4,590,392 ครัวเรือน เป็นเงิน 53,180 ล้านบาท

เบ็ดเสร็จ ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยชาวนาตามนโยบายรัฐบาลผ่าน 2 โครงการ รวมแล้วกว่า 1.36 แสนล้าน

– ประกันรายได้ข้าว ปี 64/65 โอนกว่า 8.3 หมื่นล้าน ชาวนาได้ประโยชน์กว่า 4.47 ล้านครัวเรือน

– ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว โอนกว่า 5.3 หมื่นล้าน ชาวนาได้ประโยชน์กว่า 4.59 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ สำหรับเงินส่วนต่างข้าวล่าสุด งวดที่ 11 เช็คเงินประกันรายได้ข้าว ปี 64/65 ได้ออกมาแล้ว ดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ 3,799.39 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ 3,132.40 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่าง ตันละ 1,063.33 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ส่วนต่างตันละ 1,845.71 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ส่วนต่าง ตันละ 2,683.85 บาท

ทั้งนี้ การชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ระหว่างราคาเกณฑ์อ้างอิง ราคาข้าวชนิดต่างๆ ย้อนหลัง 7 วัน ทำการ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประมาณการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 7–16 ธันวาคม 2564 ประมาณการวงเงินชดเชยทั้งสิ้น 856.45 ล้านบาท

เงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 6

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button