Connect with us
image

การเงิน

ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ เสนอซอฟต์แวร์ ช่วยจัดการการเงินในธุรกิจให้ง่ายขึ้น

Thaiger

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ เสนอซอฟต์แวร์ ช่วยจัดการการเงินในธุรกิจให้ง่ายขึ้น | Thaiger

ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ เสนอซอฟต์แวร์ Infor XM และ Infor dEPM ในตลาดไทย ช่วยจัดการระบบการเงินในองค์กร ธุรกิจให้ง่ายขึ้น

โควิด -19 และวิถีชีวิตใหม่ New Normal ส่งผลให้รูปแบบการเบิกจ่าย เคลม ต้องล่าช้า ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ สบช่องนำ Infor XM และ Infor dEPM ทำตลาดในไทยเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ เกิดความคล่องตัว เพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ลดขั้นตอนและเอกสาร ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการเบิกจ่าย วางแผนบริหารค่าใช้จ่าย งบประมาณ และปรับนโยบายการอนุมัติให้สอดคล้อง และรวดเร็ว

บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้นำทางด้านการให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นส์ ที่ให้บริการมาแล้วมากกว่า 15 ปีในประเทศไทย เชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชีและการเงิน ระบบบริหารจัดการทรัพยากร และระบบบริหารจัดการ ค่าใช้จ่าย นอกจากสำนักงานในประเทศไทย ทรัยฟอร์ส ยังมีสำนักงานที่สิงคโปร์, ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ และมีลูกค้าอยู่ในเมียนมา เวียดนาม กัมพูชา

ณุตตมา แก้วบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ฯ มีความชำนาญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงิน การบริการค้าส่ง และค้าปลีก และเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอที เป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ระดับท็อป ให้กับอินฟอร์ มานานกว่า 15 ปี ซึ่งในช่วงภาวะวิกฤติ ของโควิด- 19 นั้น พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นซัพพลายเออร์ และพนักงานบริษัทในแผนกต่างๆ ได้ทำการเบิกจ่ายล่าช้า กว่าระบบงานปกติ เพราะการทำงานจากที่บ้านของทั้งพนักงานและผู้บริหารอินฟอร์จึงได้แนะนำ ซอฟต์แวร์ Infor XM Expense Management เพื่อแก้ปัญหาการเบิกเงินที่ล่าช้า ด้วยการให้ผู้อนุมัติหลาย ๆ คนได้เข้าถึงรายละเอียดของการเบิกจ่าย และ Infor dEPM Dynamic Enterprise Performance Management ช่วยให้องค์กรวางแผนทางการเงิน และปรับเปลี่ยนงบประมาณตามสภาวะตลาด เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ

Infor Expense Management หรือ Infor XM ออกแบบมาเพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับโมดุลต่างๆ เช่น Expense Claim ที่สามารถกำหนดนโยบาย เพื่อทำเรื่องเบิกจ่าย ตรวจสอบอัตโนมัติ และโมดุล Travel Request เพื่อการอนุมัติการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อให้ผู้อนุมัติเห็นได้แบบ real time โดยผู้อนุมัติสามารถดูรีพอร์ทการขอเบิกจ่ายและตรวจสอบงบประมาณได้ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรในส่วนของกระดาษ รองรับการสแกนใบเสร็จช่วยตอบโจทย์การลดภาวะโลกร้อน

สำหรับ Workflow Automation สามารถกำหนดได้เองตามผังการอนุมัติขององค์กร และในกรณีผู้อนุมติไม่อยู่ สามารถโอนหรือย้ายให้ผู้อนุมัติผู้อื่น โดยองค์กรสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ว่า หากพนักงานใช้บริการ Supplier ใดเป็นปริมาณมาก สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อต่อรองราคากับ supplier ให้ได้ราคาที่ดีขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร

Infor Dynamic Enterprise Performance Management หรือ Infor dEPM เป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมชอฟต์แวร์อื่น ๆ อาทิ ERP POS HR Payroll เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลได้ในโปรแกรมเดียว ดังนั้น Infor dEPM จึงออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาการจัดทำรายงาน ที่มีข้อมูลจำนวนมาก ให้ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆ ระบบ เป็น Integrated Platform ในลักษณะที่รวบรวมข้อมูลเพื่อการ วิเคราะห์ และวางแผน

ณุตตมา แก้วบุญเรือง กล่าวต่อว่า “Infor dEPM มีความเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องมีการวางแผนทางการเงิน จัดทำงบประมาณ และมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริษัทอินฟอร์ ฯ ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ไปแล้วกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก และทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ ได้ติดตั้งอีกกว่า 10 บริษัทในประเทศไทยภายในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับการเริ่มต้นทำการตลาด

ในส่วนของโปรแกรม Infor XM มีความเหมาะสมกับธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมาก มีขั้นตอน และการอนุมัติการเบิกจ่าย เช่น บริษัทประกันชีวิต และประกันภัย แต่ละบริษัทที่ได้ติดตั้งโปรแกรมนี้ไปแล้ว พบว่า ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดเวลาการจัดการ และลดต้นทุนของการใช้แรงงานคนมาจัดการ บริษัท ฯ ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไปแล้ว พบว่าลดเวลาการเบิกจ่ายได้เร็วกว่าปกติถึงหนึ่งเท่า เพราะ โปรแกรมนี้ได้รองรับการสแกนใบเสร็จ และเข้าถึงผุ้อนุมัติได้หลายคน สนับสนุนการทำงานแบบรวมศูนย์ที่โปรแกรมอื่นยังไม่เคยมี ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการติดตั้งและวางระบบให้ 3 บริษัทในเวลาเดียวกัน และคาดการณ์ว่า หลังจากที่สถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายแล้วในช่วง ครึ่งปีหลัง ของปี 2565 นั้น จะทำยอดขายได้กว่า 2 เท่า

พงษ์ศักดิ์ วรสายัณห์ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค ประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท อินฟอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจชั้นนำที่ช่วยองค์กรลูกค้า ใน 164 ประเทศ กล่าวว่า “ความสามารถของอินฟอร์ในการเติบโตด้านธุรกิจ อย่างประสบความสำเร็จ ในประเทศไทยในปี 2021 เป็นผลมาจากความร่วมมือของพันธมิตรของพวกเรา อย่างเช่น ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ และความร่วมมือ กับผู้เชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์ จากนวัตกรรม ความทันสมัย และการมุ่งแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้บริษัทคงไว้ซึ่งความสามารถด้านการแข่งขัน อินฟอร์จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับทรัยฟอร์สเพื่อช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย และช่วยสร้างความยืดหยุ่นด้านธุรกิจและช่วยเร่งระยะเวลาในการลงทุนด้านไอทีของพวกเรา”

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358

  image
  ด่วน! ดอนติดโควิด หลังตรวจพบเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เผยฉีดวัคซีนแล้ว 4 เข็ม | Thaiger
  ข่าว2 นาที ago

  ด่วน! ดอนติดโควิด หลังตรวจพบเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เผยฉีดวัคซีนแล้ว 4 เข็ม

  Mordee รวมดีลเสริมความงาม คลินิกดังมาไว้ในที่เดียว | Thaiger
  สุขภาพและการแพทย์6 นาที ago

  Mordee รวมดีลเสริมความงาม คลินิกดังมาไว้ในที่เดียว

  โควิดเกาหลีเหนือ ป่วน! ประชาชนแสดงอาการทะลุ 2 ล้านราย | Thaiger
  ข่าว12 นาที ago

  โควิดเกาหลีเหนือ ป่วน! ประชาชนแสดงอาการทะลุ 2 ล้านราย

  20 พ.ค. 65 อัปเดต ตารางเหรียญซีเกมส์ 2022 เช็กที่นี่ เจ้าภาพยังนำ ไทยเกาะอันดับ2 | Thaiger
  ซีเกมส์23 นาที ago

  20 พ.ค. 65 อัปเดต ตารางเหรียญซีเกมส์ 2022 เช็กที่นี่ เจ้าภาพยังนำ ไทยเกาะอันดับ2

  ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. 65 ทอง – บาท รูปพรรณขายออก – บาท | Thaiger
  การเงิน30 นาที ago

  ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. 65 ทอง – บาท รูปพรรณขายออก – บาท

  หมอยง ชี้ ฝีดาษลิง ไม่ใช่เรื่องใหม่ ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย | Thaiger
  ข่าว34 นาที ago

  หมอยง ชี้ ฝีดาษลิง ไม่ใช่เรื่องใหม่ ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย

  ถามตรง! ‘รัสเซล โครว์’ ส่งคำถามถึงผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพ 3 คำถาม | Thaiger
  ข่าว46 นาที ago

  ถามตรง! ‘รัสเซล โครว์’ ส่งคำถามถึงผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพ 3 คำถาม

  โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 20 พฤษภาคม 65 กัลโช่ ลาลีกา มีแข่ง | Thaiger
  ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

  โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 20 พฤษภาคม 65 กัลโช่ ลาลีกา มีแข่ง

  โควิดไทยวันนี้ 20 พ.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 6,463 ราย ดับ 41 ศพ | Thaiger
  ข่าว1 ชั่วโมง ago

  โควิดไทยวันนี้ 20 พ.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 6,463 ราย ดับ 41 ศพ

  20 พ.ค. ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลซีเกมส์ 2022 ทีมชาติไทย รอบชิงเหรียญทอง | Thaiger
  วอลเลย์บอล3 ชั่วโมง ago

  20 พ.ค. ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลซีเกมส์ 2022 ทีมชาติไทย รอบชิงเหรียญทอง

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 เตือน 37 จังหวัด ยังคงเจอฝนกระหน่ำซัดต่อเนื่อง | Thaiger
  ข่าว4 ชั่วโมง ago

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 เตือน 37 จังหวัด ยังคงเจอฝนกระหน่ำซัดต่อเนื่อง

  ตรวจหวยลาววันนี้ 20 05 65 ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 พฤษภาคม 2565 | Thaiger
  ตรวจหวย5 ชั่วโมง ago

  ตรวจหวยลาววันนี้ 20 05 65 ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 พฤษภาคม 2565

  เบิร์นลีย์ บุกเสมอ วิลลา 1-1 ลุ้นต่อนัดสุดท้าย (คลิปไฮไลท์) | Thaiger
  ข่าวกีฬา5 ชั่วโมง ago

  เบิร์นลีย์ บุกเสมอ วิลลา 1-1 ลุ้นต่อนัดสุดท้าย (คลิปไฮไลท์)

  เชลซี กินไม่ลงจบเจ๊า เลสเตอร์ 1-1 (คลิปไฮไลท์) | Thaiger
  ข่าวกีฬา5 ชั่วโมง ago

  เชลซี กินไม่ลงจบเจ๊า เลสเตอร์ 1-1 (คลิปไฮไลท์)

  เอฟเวอร์ตัน พลิกนรกชนะ พาเลซ 3-2 รอดตกชั้นแน่นอนแล้ว (คลิปไฮไลท์) | Thaiger
  ข่าวกีฬา5 ชั่วโมง ago

  เอฟเวอร์ตัน พลิกนรกชนะ พาเลซ 3-2 รอดตกชั้นแน่นอนแล้ว (คลิปไฮไลท์)

  ตรวจหวย 16 5 65 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 | Thaiger
  ตรวจหวย4 วัน ago

  ตรวจหวย 16 5 65 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565

  เช็กที่นี่ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 | Thaiger
  ตรวจหวย4 วัน ago

  เช็กที่นี่ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565

  ราคาทองวันนี้ 17 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,450 บาท | Thaiger
  การเงิน3 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 17 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,450 บาท

  ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 65 ทองลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 30,200 บาท | Thaiger
  การเงิน2 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 65 ทองลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 30,200 บาท

  ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,250 บาท | Thaiger
  การเงิน1 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,250 บาท

  ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. 65 ทอง – บาท รูปพรรณขายออก – บาท | Thaiger
  การเงิน30 นาที ago

  ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. 65 ทอง – บาท รูปพรรณขายออก – บาท

  ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวย 16 5 65 | Thaiger
  ตรวจหวย4 วัน ago

  ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวย 16 5 65

  ที่แรก! เลขเด็ด ‘ปฏิทินจีน’ 1 6 65 เผย เลขเด็ดงวดนี้ สอง-สามตัว | Thaiger
  เลขเด็ด2 วัน ago

  ที่แรก! เลขเด็ด ‘ปฏิทินจีน’ 1 6 65 เผย เลขเด็ดงวดนี้ สอง-สามตัว

  ตรวจสลากออมสิน 16 พ.ค. 65 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี | Thaiger
  ตรวจหวย4 วัน ago

  ตรวจสลากออมสิน 16 พ.ค. 65 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

  เข้าแล้ววันนี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ บัตรคนจน ค่าน้ำ ค่าไฟ 18 พฤษภาคม 2565 พร้อมเกิดเงินสดที่ตู้ ATM | Thaiger
  ข่าวการเงิน2 วัน ago

  เข้าแล้ววันนี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ บัตรคนจน ค่าน้ำ ค่าไฟ 18 พฤษภาคม 2565 พร้อมเกิดเงินสดที่ตู้ ATM

  สถิติหวยออกวันที่ 1 มิถุนายน ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 6 65 นี้มาแน่ | Thaiger
  เลขเด็ด2 วัน ago

  สถิติหวยออกวันที่ 1 มิถุนายน ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 6 65 นี้มาแน่

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 20 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตซอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่ | Thaiger
  ซีเกมส์10 ชั่วโมง ago

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 20 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตซอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 19 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตบอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่ | Thaiger
  ซีเกมส์1 วัน ago

  ตารางแข่งขันซีเกมส์ 2022 วันที่ 19 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย ฟุตบอลไทยมีแข่ง เช็กตารางที่นี่

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 เตือน 37 จังหวัด ยังคงเจอฝนกระหน่ำซัดต่อเนื่อง | Thaiger
  ข่าว4 ชั่วโมง ago

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 เตือน 37 จังหวัด ยังคงเจอฝนกระหน่ำซัดต่อเนื่อง

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 19 พฤษภาคม 2565 เตือน 40 จังหวัด ฝนถล่มหนัก กทม.ไม่รอดเจอน้ำท่วม | Thaiger
  ข่าว1 วัน ago

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 19 พฤษภาคม 2565 เตือน 40 จังหวัด ฝนถล่มหนัก กทม.ไม่รอดเจอน้ำท่วม

  Trending