Connect with us
image

ข่าวธุรกิจ

INNOvation บ้า-กล้า-คิด มอบรางวัล สนับสนุนไอเดียคนรุ่นใหม่

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

INNOvation บ้า-กล้า-คิด มอบรางวัล สนับสนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ | Thaiger

MIC จับมือ DEPA จดงานประกวดแข่งขัน INNOvation บ้า-กล้า-คิด มอบรางวัล สนับสนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์

15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา, กรุงเทพมหานคร – กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น (MIC) ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานมอบรางวัลโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด โครงการที่เปิดรับและสนับสนุนคนไทยผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ที่มาพร้อมความมุ่งมั่น รักความท้าทาย มีความต้องการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และต่อยอดไอเดียทางด้านเทคโนโลยีให้กลายเป็นจริง เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับแวดวง ICT ให้ก้าวไปอีกขั้น

โดยมอบรางวัลในสาขา Disruptive Challenge 1 รางวัล และ Generation Award รวม 30 รางวัล จากผู้สนับสนุน 19 องค์กรในประเทศไทย รางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,800,00 บาท เพื่อมอบให้กับผู้ที่มีผลงานและความคิดแปลกใหม่ สามารถนำประเด็นปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยนำมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสังคมได้ อันนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงในยุคสมัยแห่งวิถีชีวิตแบบใหม่

INNOvation บ้า-กล้า-คิด มอบรางวัล สนับสนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ | ข่าวโดย Thaiger

Mr. Kazuya Nashida เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ตัวแทนของกระทรวง MIC กล่าวว่า “INNOvation เป็นโครงการที่เริ่มด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อ 7 ปีที่แล้ว เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปนำ ICT มาทำให้เกิดประโยชน์ คิดแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยไม่กลัวความผิดพลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหา โควิด-19 ICT จึงเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น การใช้ Quantum Computing ในการพัฒนายา หรือการนำ Big Data มาคำนวณสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

ทางกระทรวง MIC และ สถานทูต ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาของไทยที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ และคิดว่านี่เป็นโอกาสอันดีสำหรับคนไทยที่มีไอเดียสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ได้แสดงออกทางความคิดโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของค่านิยมต่างๆ และต้องการสานต่อโอกาสนี้ต่อไปในอนาคต”

INNOvation บ้า-กล้า-คิด มอบรางวัล สนับสนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ | ข่าวโดย Thaiger

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีกำลังเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีนวัตกรรม ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา สิ่งนี้ส่งผลให้มนุษย์มองเห็นช่องทางในการก้าวข้ามขอบเขตในอดีตและเปิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของดีป้าคือการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน รวมถึงการสร้างกำลังคนดิจิทัลในสาขาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัล

โดยโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก่อให้เกิดความร่วมมือ ในการพัฒนา อำนวยประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างไม่จำกัด ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งแก่ประเทศไทยที่ประชาชนสามารถแสดงศักยภาพและความสามารถด้านเทคโนโลยีผ่านการร่วมส่งไอเดียด้านเทคโนโลยีเข้าประกวดในโครงการนี้ เกิดเป็นอีกแรงผลักดันและขับเคลื่อนกำลังคนภายในประเทศให้สามารถก้าวหน้าสู่สังคมดิจิทัล จนเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าประเทศอย่างยั่งยืน โดยในนามของดีป้า และตัวแทนของทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้”

โครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ 2563 ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และในปีนี้ได้สานต่อความสำเร็จของโครงการฯ ด้วยการเปิดรับผลงานจากทั่วโลกทั้ง แบบเดี่ยวและกลุ่ม

โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในกลุ่มและจำนวนไอเดีย แบ่งการรับสมัครไอเดียออกเป็น 2 สาขา คือ Disruptive Challenge และ Generation Award

ซึ่งปีนี้มีผู้ส่งไอเดียเข้าร่วมประกวดกว่า 22,164 ไอเดีย แบ่งเป็นสาขา Disruptive Challenge จำนวน 1,895 ไอเดีย และสาขา Generation Award จำนวน 20,269 ไอเดีย โดยในประเทศไทยมีผู้ส่งไอเดียจำนวนทั้งสิ้น 1,739 ไอเดีย แบ่งเป็นสาขา Disruptive Challenge จำนวน 414 ไอเดีย และสาขา Generation Award จำนวน 1,325 ไอเดีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีที่คนไทยให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหลายเท่าตัว

INNOvation บ้า-กล้า-คิด มอบรางวัล สนับสนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ | ข่าวโดย Thaiger

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ “INNOvation บ้า-กล้า-คิด”

ในสาขา Disruptive Challenge ได้แก่ นายเมธาสิทธิ์ เกียรติชัยภา จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากไอเดีย 3 Meds Walker ซึ่งหลังจากนี้จะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาไอเดียให้เป็นจริงเป็นจำนวนเงินกว่า 3,000,000 เยน ในระยะเวลา 1 ปี

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Generation Award อาทิ บ้านพักคนชราแบบ Full Service โดยนางสาวชนัดดา พิมเสน, สายจูงสุนัขไร้สาย โดยนางสาวพิมพ์ขวัญ จิระประวัติตระกูล, เครื่องดูดกลิ่นเพื่อนำไปแต่งกลิ่นอาหาร โดยนายอริญชย์ สุวรรณ, เครื่องจำลองการนอนสำหรับผู้ที่มีเวลานอนน้อย โดยนางสาวพัชรวดี รัตนวงค์นางสาวศุภนิดา บุญเต็ม และนางวิมลพร เชื้อดวงผุย, Sticker เก็บข้อมูลอายุอาหาร วัตถุดิบ แบบ digital โดยนายวรเชษฐ์ อุดมวิเศษยิ่ง และ SAMED (Staff And Miracle Eye Detector) โดยนางสาวลักษิกา วงศ์ชื่นสุนทร, นางสาวนุช วุฒิอังสโวทัย, นางภคนันท์ สิริพานิชกูล และนางสาวแพรวา ประพัฒนมงคล

งานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 19 องค์กรในประเทศไทย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดในแต่ละสาขา ได้แก่

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA,
 • บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), เครือเบทาโกร, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน), บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน),
 • บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM),บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน),
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด, บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และศูนย์สร้างนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ TusPark WHA

โดยขอแสดงความยินดีกับทุกไอเดียจากเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกความคิดที่ได้รับการสร้างสรรค์มาจากความตั้งใจนี้ จะได้รับการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจต่อไป พร้อมสามารถนำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมของประเทศไทยในอนาคตได้

INNOvation บ้า-กล้า-คิด

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดในโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด ได้ทางเว็บไซต์ – https://www.inno.go.jp/th/

 

สามารถติดตามข่าวธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวธุรกิจ

 

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358

  image
  ดูบอลสด นิวคาสเซิ่ล พบ อาร์เซน่อล (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
  ข่าวกีฬา34 นาที ago

  ดูบอลสด นิวคาสเซิ่ล พบ อาร์เซน่อล (ลิงก์ดูบอล)

  ตารางคะแนน ฟุตซอลชาย ซีเกมส์ 2022 นัดสอง โต๊ะเล็กไทยรั้งรองจ่าฝูง แต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัด | Thaiger
  ข่าวกีฬา41 นาที ago

  ตารางคะแนน ฟุตซอลชาย ซีเกมส์ 2022 นัดสอง โต๊ะเล็กไทยรั้งรองจ่าฝูง แต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัด

  ตรวจหวยลาววันนี้ 16 พฤษภาคม 2565 หวยลาว 16 5 65 | Thaiger
  ตรวจหวย2 ชั่วโมง ago

  ตรวจหวยลาววันนี้ 16 พฤษภาคม 2565 หวยลาว 16 5 65

  ‘เจนนี่ ได้หมดฯ’ เตือนภัย ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นตัวเอง หลอกโอนเงิน 600 บาท | Thaiger
  บันเทิง2 ชั่วโมง ago

  ‘เจนนี่ ได้หมดฯ’ เตือนภัย ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นตัวเอง หลอกโอนเงิน 600 บาท

  ดูบอลสด ลาว พบ ไทย (ลิงก์ดูบอล) ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2022 รอบแบ่งกลุ่ม | Thaiger
  ข่าวกีฬา3 ชั่วโมง ago

  ดูบอลสด ลาว พบ ไทย (ลิงก์ดูบอล) ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2022 รอบแบ่งกลุ่ม

  BTS สร้างประวัติศาสตร์ คว้า 3 รางวัลรวด จากเวที Billboard Music Awards | Thaiger
  บันเทิง3 ชั่วโมง ago

  BTS สร้างประวัติศาสตร์ คว้า 3 รางวัลรวด จากเวที Billboard Music Awards

  ตามเทรนด์! ‘เอ๋ ปารีณา’ ขอคัฟเวอร์คังคุไบ เซ็กซี่นิด ๆ อินเนอร์มาเต็มมาก | Thaiger
  ข่าว3 ชั่วโมง ago

  ตามเทรนด์! ‘เอ๋ ปารีณา’ ขอคัฟเวอร์คังคุไบ เซ็กซี่นิด ๆ อินเนอร์มาเต็มมาก

  ระวัง 4 ราศี ดวงตก หลังดาวอังคารย้าย 2565 อาจซวย เจออุบัติเหตุ การเงินแย่ | Thaiger
  ดูดวง5 ชั่วโมง ago

  ระวัง 4 ราศี ดวงตก หลังดาวอังคารย้าย 2565 อาจซวย เจออุบัติเหตุ การเงินแย่

  เช็กที่นี่ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 | Thaiger
  ตรวจหวย5 ชั่วโมง ago

  เช็กที่นี่ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565

  ตรวจหวย 16 5 65 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 | Thaiger
  ตรวจหวย6 ชั่วโมง ago

  ตรวจหวย 16 5 65 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565

  ดูบอลสด มาเลเซีย พบ กัมพูชา (ลิงก์ดูบอล) ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2022 รอบแบ่งกลุ่ม | Thaiger
  ข่าวกีฬา6 ชั่วโมง ago

  ดูบอลสด มาเลเซีย พบ กัมพูชา (ลิงก์ดูบอล) ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2022 รอบแบ่งกลุ่ม

  ‘แพทตี้-แดน’ อวดโมเมนต์หวาน ของขวัญวันเกิดปีนี้พิเศษที่สุด | Thaiger
  บันเทิง6 ชั่วโมง ago

  ‘แพทตี้-แดน’ อวดโมเมนต์หวาน ของขวัญวันเกิดปีนี้พิเศษที่สุด

  ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวย 16 5 65 | Thaiger
  ตรวจหวย6 ชั่วโมง ago

  ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวย 16 5 65

  ตรวจสลากออมสิน 16 พ.ค. 65 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี | Thaiger
  ตรวจหวย8 ชั่วโมง ago

  ตรวจสลากออมสิน 16 พ.ค. 65 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

  โปรแกรมช่วงบ่าย ซีเกมส์ 2022 วันที่ 16 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย เช็กที่นี่ | Thaiger
  ซีเกมส์8 ชั่วโมง ago

  โปรแกรมช่วงบ่าย ซีเกมส์ 2022 วันที่ 16 พ.ค. 2565 ทีมชาติไทย เช็กที่นี่

  เช็กที่นี่ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 | Thaiger
  ตรวจหวย5 ชั่วโมง ago

  เช็กที่นี่ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565

  ตรวจหวย 16 5 65 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 | Thaiger
  ตรวจหวย6 ชั่วโมง ago

  ตรวจหวย 16 5 65 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565

  ราคาทองวันนี้ 10 พ.ค. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,950 บาท | Thaiger
  การเงิน6 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 10 พ.ค. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,950 บาท

  ราคาทองวันนี้ 11 พ.ค. 65 ทองลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 30,700 บาท | Thaiger
  การเงิน5 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 11 พ.ค. 65 ทองลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 30,700 บาท

  ราคาทองวันนี้ 13 พ.ค. 65 ทองลง 350 บาท รูปพรรณขายออก 30,600 บาท | Thaiger
  การเงิน3 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 13 พ.ค. 65 ทองลง 350 บาท รูปพรรณขายออก 30,600 บาท

  ราคาทองวันนี้ 12 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท | Thaiger
  การเงิน4 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 12 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท

  ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวย 16 5 65 | Thaiger
  ตรวจหวย6 ชั่วโมง ago

  ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวย 16 5 65

  เช็คสิทธิ ประกันสังคม “เงินเยียวยา” 5,000 บาท ม.33 ม.39 ม.40 ข่าวปลอม | Thaiger
  ข่าวการเงิน4 วัน ago

  เช็คสิทธิ ประกันสังคม “เงินเยียวยา” 5,000 บาท ม.33 ม.39 ม.40 ข่าวปลอม

  ตรวจสลากออมสิน 16 พ.ค. 65 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี | Thaiger
  ตรวจหวย8 ชั่วโมง ago

  ตรวจสลากออมสิน 16 พ.ค. 65 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

  สถิติหวยออกวันที่ 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 20 ปี หวยงวดชดเชยวิสาขบูชา 16 5 65 | Thaiger
  เลขเด็ด6 วัน ago

  สถิติหวยออกวันที่ 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 20 ปี หวยงวดชดเชยวิสาขบูชา 16 5 65

  เงินเข้าแล้ว ‘เงินอุดหนุนบุตรพฤษภาคม 2565’ 600 บาท เช็กสิทธิที่นี่ | Thaiger
  ข่าวการเงิน7 วัน ago

  เงินเข้าแล้ว ‘เงินอุดหนุนบุตรพฤษภาคม 2565’ 600 บาท เช็กสิทธิที่นี่

  อัปเดต อัตรา เงินเดือนข้าราชการ 2565 จากสำนักงาน ก.พ. พร้อมเช็คตารางขั้นเงินเดือน แต่ละตำแหน่ง | Thaiger
  ข่าวการเงิน4 วัน ago

  อัปเดต อัตรา เงินเดือนข้าราชการ 2565 จากสำนักงาน ก.พ. พร้อมเช็คตารางขั้นเงินเดือน แต่ละตำแหน่ง

  ย้ำอีกครั้งก่อนหวยออก! เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่ง 16 5 65 กล้าให้เลขเด็ดตัวเดียว มาล้านเปอร์เซนต์ | Thaiger
  เลขเด็ด7 วัน ago

  ย้ำอีกครั้งก่อนหวยออก! เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่ง 16 5 65 กล้าให้เลขเด็ดตัวเดียว มาล้านเปอร์เซนต์

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 พฤษภาคม 2565 ไทยเจอฝนตกต่อเนื่อง ภาคอีสานและใต้โดนหนัก | Thaiger
  ข่าว3 วัน ago

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 พฤษภาคม 2565 ไทยเจอฝนตกต่อเนื่อง ภาคอีสานและใต้โดนหนัก

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 พฤษภาคม 2565 กรมอุตุฯ ประกาศประเทศไทยเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ | Thaiger
  ข่าว4 วัน ago

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 พฤษภาคม 2565 กรมอุตุฯ ประกาศประเทศไทยเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

  Trending