ข่าวข่าวการเมือง

เปิดชื่อ 3 ส.ว. ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

เปิดรายชื่อ 3 ส.ว. ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หลังโดนตีตก หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเสียงข้างมากไม่รับหลักการ

วันที่ 17 พ.ย. 2564 ภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเสียงข้างมากไม่รับหลักการ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภาคประชาชน ที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ “ไอติม” แกนนำกลุ่ม Re-Solution กับประชาชนกว่า 1.35 แสนชื่อ เสนอนั้น

มีประเด็นที่น่าสนใจ ภายหลังการออกเสียงแบบขานชื่อรายบุคคล นานกว่า 2 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 12.08 น. ประธานรัฐสภา ได้แจ้งผลการนับคะแนน ปรากฎว่า เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมร่วมรัฐสภา ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ด้วยมติ 473 ต่อ 206 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง

อย่างไรก็ตาม คะแนนเห็นชอบฝ่าย ส.ส. 203 เสียง ส.ว. 3 เสียง ส่วนคะแนนไม่เห็นชอบ ฝ่าย ส.ส. 249 เสียง ส.ว. 224 คะแนน เท่ากับที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการ เนื่องจากคะแนนเสียงรับหลักการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสองสภา หรือน้อยกว่า 362 เสียง จากสมาชิกทั้งหมด 723 คน

สำหรับรายชื่อของ 3 ส.ว.ที่ลงมติรับหลักการรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ประกอบด้วย

– นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

– นายพิศาล มาณวพัฒน์

– นายมณเฑียร บุญตัน

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเสนอของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มาจากการลงชื่อ 1.35 แสนคน โดยมี 7 ข้อเสนอสำคัญรื้อระบอบประยุทธ์ อาทิ ยกเลิกส.ว. ,ศาลรัฐธรรมนูญ-องค์กรอิสระ,ยกเลิกแผนคสช. นายกฯ ต้องมาจากเลือกตั้ง

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button