การเงิน

ธ.ก.ส โอนวันนี้! เงินประกันรายได้ข้าวปี 64/65 งวด 2-4 รวดเดียวพร้อมกัน

10 พ.ย. ธ.ก.ส. โอน “เงินประกันรายได้ข้าวปี 64/65 งวด 2 งวด 3 งวด 4″ เช็คเงินประกันราคาข้าวได้ที่ chongkho.inbaac.com

เช็คเงินธกส. – 10 พฤศจิกายน อัปเดต”โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65” เงินประกันรายได้ข้าว สำหรับ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี64/2565 รอบที่ 1 งวดที่ 2 ถึงงวดที่ 4 ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินรวดเดียว 3 งวด

เกษตรกร สามารถ ตรวจสอบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างข้าว ทั้ง 5 ชนิด ได้ด้านล่างนี้

ประกันรายได้ข้าว 64 65 งวด 2

ราคาเกณฑ์อ้างอิงเงินส่วนต่างข้าว 64 65 งวดที่ 2

ราคาเกณฑ์อ้างอิงประจำวันที่ 5 พ.ย. 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 2 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,869.56 บาทต่อตัน
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาทต่อตัน
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,980.93 บาทต่อตัน
 4. ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,081.31 บาทต่อตัน
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,651.21 บาทต่อตัน

ราคาเงินชดเชยส่วนต่างข้าว งวดที่ 2

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 4,130.44 บาท
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,019.07 บาท
 4. ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,918.69 บาท
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 4,348.79 บาท

ประกันรายได้เกษตรกร งวด 2

ประกันรายได้ข้าว 64 65 งวด3

ราคาเกณฑ์อ้างอิงเงินส่วนต่างข้าว 64 65 งวดที่ 3

ราคาเกณฑ์อ้างอิงประจำวันที่ 5 พ.ย. 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 3 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,863.54 บาทต่อตัน
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาทต่อตัน
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,955.56 บาทต่อตัน
 4. ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,030.69 บาทต่อตัน
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,605.02 บาทต่อตัน

ราคาเงินชดเชยส่วนต่างข้าว งวดที่ 3

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 4,136.46 บาท
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,044.44 บาท
 4. ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,969.31 บาท
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 4,394.98 บาท

เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง งวด 3 สูงสุด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,910.44 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,111 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 59,079.3 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 70,319.68 บาท

ประกันรายได้เกษตรกร งวด 3 เงินส่วนต่างข้าว

ประกันรายได้ข้าว 64 65 งวด 4

ราคาเกณฑ์อ้างอิงเงินส่วนต่างข้าว 64 65 งวดที่ 4

ราคาเกณฑ์อ้างอิงประจำวันที่ 5 พ.ย. 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 3 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,786.53 บาทต่อตัน
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาทต่อตัน
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,876.24 บาทต่อตัน
 4. ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,910.09 บาทต่อตัน
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,533.41 บาทต่อตัน

ราคาเงินชดเชยส่วนต่างข้าว งวดที่ 4

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 4,213.47 บาท
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,123.76 บาท
 4. ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 2,089.91 บาท
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 4,466.59 บาท

เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง งวด 4 สูงสุด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 58,988.58 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 28,094 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 62,697.3 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 71,465.44 บาท

ประกันรายได้เกษตรกร งวด 4

ตรวจสอบเงินประกันรายได้ เกษตรกร ธ ก ส

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถ เช็คเงินเกษตรกร 2564 ล่าสุด วันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ประกันรายได้เกษตรกร 64/65 เกษตรกร ธ ก ส https://chongkho.inbaac.com/

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
Back to top button