Connect with us

อสังหาริมทรัพย์

จับตา อสังหา หัวเมืองใหญ่ พร้อมรับกำลังซื้อต่างชาติหลังเปิดประเทศหรือไม่?

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

จับตา อสังหา หัวเมืองใหญ่ พร้อมรับกำลังซื้อต่างชาติหลังเปิดประเทศหรือไม่? | Thaiger

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) นำเสนอบทความภายในหัวข้อ ‘จับตา อสังหา หัวเมืองใหญ่ พร้อมรับกำลังซื้อต่างชาติหลังเปิดประเทศหรือไม่?’

อสังหา – แผนเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. นี้ เป็นความหวังในการฟื้นฟูการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การเปิดประเทศจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ประมาณ 64% เมื่อเทียบกับช่วงที่ไม่มีมาตรการ โดยจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.35 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว

ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อชะลอตัวยาวนาน การเปิดประเทศจึงเป็นโอกาสที่จะฟื้นตลาดที่อยู่อาศัยให้กลับมาคึกคักเช่นกัน สอดคล้องกับข้อมูลจากนายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า เผยว่า นักลงทุนที่เป็นกลุ่มคนจีนคิดเป็นสัดส่วนกว่า 50% ของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้ออสังหาฯ ในไทยที่ยังไม่มีการโอน และบางรายต้องทิ้งการโอนไปเนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ รวมเป็นเม็ดเงินราว 5 หมื่นล้านบาท ดังนั้นนโยบายการเปิดประเทศและการแก้ไขร่างกฎหมายการถือครองอสังหาฯ และที่ดินใหม่สำหรับชาวต่างชาติจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดอสังหาฯ ไทยอีกครั้ง

ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ DDproperty.com พบว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 มีการเข้าค้นหาข้อมูลอสังหาฯ ในประเทศไทยจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นความสนใจจากกลุ่มชาวต่างชาติที่มีต่ออสังหาฯ ในไทยไม่น้อย สอดคล้องกับข้อมูลของเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนอย่าง Anjuke ที่เผยว่า ไทยติดอันดับสอง (21%) ของประเทศที่ชาวจีนค้นหาอสังหาฯ มากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 รองจากญี่ปุ่น (22%) ตามมาด้วยสหรัฐฯ และมาเลเซียในสัดส่วนเท่ากัน (12%)

ปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้ชาวจีนสนใจมาจากความคุ้มค่าของผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าของอสังหาฯ ในไทยซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5-10% สูงกว่าการลงทุนในจีนที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 2% นอกจากนี้ชาวจีนยังถือเป็นกลุ่มนักลงทุนอสังหาฯ ที่มีศักยภาพสำหรับไทย เห็นได้จากสถิติการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติในภาพรวมทั้งประเทศของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เผยว่า ผู้ซื้อสัญชาติจีนถือครองกรรมสิทธิ์มาเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยรัสเซีย และสหราชอาณาจักร โดยจังหวัดที่มีพื้นที่การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 49.4% จังหวัดชลบุรี 30.2% จังหวัดเชียงใหม่ 7.1% และจังหวัดภูเก็ต 4.9% ซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพและมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว

จับตา อสังหา หัวเมืองใหญ่ พร้อมรับกำลังซื้อต่างชาติหลังเปิดประเทศหรือไม่? | ข่าวโดย Thaiger

 

จับตาแนวโน้มดัชนีราคาและอุปทานหัวเมืองใหญ่ พร้อมรับกำลังซื้อต่างชาติแค่ไหน

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย เผยข้อมูลเชิงลึกอัปเดตตลาดที่อยู่อาศัยไทยใน 5 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, เชียงใหม่, เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเผยความต้องการซื้อ/เช่าล่าสุดจากข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ DDproperty.com ทั่วประเทศในเดือนกันยายนที่ผ่านมา สะท้อนทิศทางการเติบโตของตลาดอสังหาฯ ควบคู่ไปกับแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่ไม่ควรมองข้าม

– กรุงเทพมหานคร

การแพร่ระบาดฯ ที่ยาวนานตั้งแต่ต้นปี ทำให้กรุงเทพฯ กลายเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ส่งผลให้แนวโน้มดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ในช่วงไตรมาส 3 นี้ ลดลงจากไตรมาสก่อน 2% ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อออกไป อีกทั้งยังขาดกำลังซื้อจากชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ ด้านดัชนีอุปทานเพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าอัตราการดูดซับยังไม่กลับมาเท่าที่ควร

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาความสนใจซื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่า เพิ่มขึ้นถึง 10% จากเดือนก่อนหน้า สะท้อนความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงที่เริ่มกลับมาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลาย ประกอบกับการจัดโปรโมชั่นดึงดูดใจอย่างต่อเนื่องจากผู้พัฒนาอสังหาฯ ขณะที่ความสนใจเช่าก็เพิ่มขึ้น 2% จากเดือนก่อนหน้าเช่นกัน

– ภูเก็ต

ถือเป็นหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยที่แทบทุกธุรกิจในจังหวัดล้วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กันอย่างถ้วนหน้า ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยในภูเก็ตชะลอตัวตามกำลังซื้อผู้บริโภคไปด้วย โดยแนวโน้มดัชนีราคาในภูเก็ตลดลงถึง 22% จากไตรมาสก่อน ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 2 ปีก่อนที่จะมีแพร่ระบาดฯ ดัชนีราคาลดลง 6% ส่วนดัชนีอุปทานลดลงถึง 16% จากไตรมาสก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม หลังการเปิดโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” (Phuket Sandbox) ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยเรียกความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคให้กลับมา ส่งผลให้ความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยในเดือนกันยายนนี้เพิ่มขึ้น 14% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ความสนใจเช่าเพิ่มขึ้น 29%

– เชียงใหม่

แม้การแพร่ระบาดฯ ระลอกล่าสุดจะส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเชียงใหม่ซบเซาลงไปตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ดี ตลาดอสังหาฯ ในเชียงใหม่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากแนวโน้มดัชนีราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดฯ ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า พบว่า ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นถึง 9% ส่วนดัชนีอุปทานเพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อนหน้า

ด้านความต้องการซื้อของผู้บริโภคเริ่มมีสัญญาณบวกเห็นได้จากความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยในเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้น 11% สวนทางกับความสนใจเช่าที่ลดลง 11% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ราคาที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสมและคุ้มค่า จึงดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินซื้อแทนการเช่าอยู่

– พัทยา

ด้วยจุดเด่นของทำเลที่ตั้งที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง ทำให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผู้บริโภคซื้อไว้เป็นบ้านหลังที่สอง หรือนักลงทุนสนใจเลือกซื้ออสังหาฯ ไว้เพื่อปล่อยเช่า แม้ช่วงที่ผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจจะซบเซา ส่งผลให้ตลาดอสังหาฯ ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน พบว่าแนวโน้มดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในพัทยาลดลง 7% จากไตรมาสที่แล้ว โดยลดลงถึง 47% เมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีก่อนหน้าที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดฯ ในไทย

ในขณะที่อัตราดูดซับยังคงไม่กลับมาเป็นปกติ เห็นได้ชัดจากดัชนีอุปทานในตลาดที่เพิ่มขึ้นถึง 52% จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดี ตลาดที่อยู่อาศัยเมืองพัทยายังคงมีสัญญาณบวกจากความสนใจซื้อในเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้น 22% จากเดือนก่อนหน้า แม้ว่าความสนใจเช่าจะลดลงถึง 25% ก็ตาม

– หัวหิน

สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ส่งผลให้การเติบโตของภาคธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักตามไปด้วย โดยเฉพาะในตลาดอสังหาฯ ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้พบว่าแนวโน้มดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในหัวหินลดลงถึง 24% จากไตรมาสก่อน โดยลดลงถึง 64% เมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ ในขณะที่ดัชนีอุปทานลดลง 18% จากไตรมาสก่อน สะท้อนให้เห็นการปรับตัวของผู้พัฒนาอสังหาฯ ในพื้นที่ที่ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไปก่อน เพื่อรอให้กำลังซื้อผู้บริโภคกลับมา

อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตลาดอสังหาฯ ก็ได้รับอานิสงส์ด้วยเช่นกัน พบว่าความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยในเดือนกันยายนนี้เพิ่มขึ้น 18% จากเดือนก่อนหน้า ส่วนความสนใจเช่าลดลง 38%

จับตา อสังหา หัวเมืองใหญ่ พร้อมรับกำลังซื้อต่างชาติหลังเปิดประเทศหรือไม่? | ข่าวโดย Thaiger

 

กำลังซื้อจากชาวต่างชาติถือเป็นกุญแจสำคัญที่มีอิทธิพลในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ภาครัฐเองได้พยายามออกมาตรการ/นโยบายเพื่อช่วยดึงดูดกำลังซื้อต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในภาคอสังหาฯ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดที่อยู่อาศัยในไทย DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study ฉบับล่าสุด เผยมุมมองผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อร่างกฎหมายการถือครองอสังหาฯ และที่ดินของชาวต่างชาติฉบับใหม่ พบว่า มีผู้บริโภคเห็นด้วย 26% และไม่เห็นด้วยในสัดส่วนไล่เลี่ยกันที่ 24%

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลหลักของฝ่ายที่เห็นด้วย 79% มองว่าร่างกฎหมายนี้จะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดอสังหาฯ และเศรษฐกิจไทยโดยรวม ในขณะที่ 62% ของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเกรงว่าร่างกฎหมายนี้จะทำให้ราคาที่ดินและอสังหาฯ ในไทยแพงขึ้น

ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับคนไทยที่อยากมีบ้าน ดังนั้น การแก้ไขร่างกฎหมายการถือครองอสังหาฯ และที่ดินของชาวต่างชาติฉบับใหม่จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐควรศึกษาผลกระทบทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างรอบด้าน พร้อมเร่งทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน หากต้องการผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจประเทศและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในระยะยาว

 

สามารถติดตามข่าวอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวอสังหาริมทรัพย์

 

 

จับตา อสังหา หัวเมืองใหญ่ พร้อมรับกำลังซื้อต่างชาติหลังเปิดประเทศหรือไม่? | ข่าวโดย Thaiger

วันนี้ช่อง7HD ยิงสด เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ ติมอร์ เลสเต พบ ไทย | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

วันนี้ช่อง7HD ยิงสด เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ ติมอร์ เลสเต พบ ไทย

ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ คริสตัล พาเลซ (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ คริสตัล พาเลซ (ลิงก์ดูบอล)

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 5 ธค.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 5 ธค.64

มาแล้ว ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 8 ปี 64/65 – ส่วนต่างข้าว ตรวจสอบโอนเงิน chongkho.inbaac | Thaiger
ข่าวการเงิน16 ชั่วโมง ago

มาแล้ว ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 8 ปี 64/65 – ส่วนต่างข้าว ตรวจสอบโอนเงิน chongkho.inbaac

Sony วางแผนปล่อยบริการรายเดือนแบบเดียวกับ Xbox Game Pass | Thaiger
เกมส์16 ชั่วโมง ago

Sony วางแผนปล่อยบริการรายเดือนแบบเดียวกับ Xbox Game Pass

ดูบอลสด ดอร์ทมุนด์ พบ บาเยิร์น มิวนิค (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
บุนเดสลีกา23 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด ดอร์ทมุนด์ พบ บาเยิร์น มิวนิค (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด วัตฟอร์ด พบ แมนฯ ซิตี้ (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
พรีเมียร์ลีก23 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด วัตฟอร์ด พบ แมนฯ ซิตี้ (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ ลิเวอร์พูล (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
พรีเมียร์ลีก24 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ ลิเวอร์พูล (ลิงก์ดูบอล)

ราคาทองวันนี้ 4 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,050 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้24 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 4 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,050 บาท

ดูบอลสด เวสต์แฮม พบ เชลซี (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
พรีเมียร์ลีก24 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด เวสต์แฮม พบ เชลซี (ลิงก์ดูบอล)

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 4 ธค.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 4 ธค.64

Metaverse – จักรวาลนฤมิต ศัพท์บัญญัติใหม่จาก ราชบัณฑิตยสภา | Thaiger
ข่าว2 วัน ago

Metaverse – จักรวาลนฤมิต ศัพท์บัญญัติใหม่จาก ราชบัณฑิตยสภา

ลือ! NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB จะวางขาย 27 ม.ค. 2565 (2022) | Thaiger
ข่าวเทคโนโลยี2 วัน ago

ลือ! NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB จะวางขาย 27 ม.ค. 2565 (2022)

ปังไม่ไหว! ‘ไบร์ท – วิน’ คว้ารางวัล Asia Celebrity Award จากเวที 2021 Asia Artist Awards | Thaiger
บันเทิง2 วัน ago

ปังไม่ไหว! ‘ไบร์ท – วิน’ คว้ารางวัล Asia Celebrity Award จากเวที 2021 Asia Artist Awards

‘จตุรงค์’ โพสต์ซึ้งถึงลูกสาว ด้าน ‘ใบเฟิร์น’ ตัดพ้อ ไม่มีใครเข้าใจ | Thaiger
ข่าวดารา2 วัน ago

‘จตุรงค์’ โพสต์ซึ้งถึงลูกสาว ด้าน ‘ใบเฟิร์น’ ตัดพ้อ ไม่มีใครเข้าใจ

หวยฮานอย 3 12 64 ตรวจหวยฮานอย 3 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 3 12 64 ตรวจหวยฮานอย 3 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 1 12 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 1 12 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 30 11 64 ตรวจหวยฮานอย 30 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 30 11 64 ตรวจหวยฮานอย 30 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 29 11 64 ตรวจหวยฮานอย 29 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 29 11 64 ตรวจหวยฮานอย 29 11 64 หวยฮานอยวันนี้

ตรวจหวยลาววันนี้ 1 ธ.ค. 64 หวยลาว 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว4 วัน ago

ตรวจหวยลาววันนี้ 1 ธ.ค. 64 หวยลาว 1 12 64

หวยลาว 3 ธ.ค. 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 3 12 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

หวยลาว 3 ธ.ค. 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 3 12 64

หวยลาว 1 12 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 ธ.ค. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว4 วัน ago

หวยลาว 1 12 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 ธ.ค. 2564

หวยลาว 29 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 พ.ย. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว6 วัน ago

หวยลาว 29 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 พ.ย. 2564

‘ตรวจหวย 1 ธันวาคม 64’ ทุกรางวัลที่นี่ ผล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/12/64’ ล่าสุดวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวย4 วัน ago

‘ตรวจหวย 1 ธันวาคม 64’ ทุกรางวัลที่นี่ ผล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/12/64’ ล่าสุดวันนี้

‘ตรวจหวย’ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2564 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวย4 วัน ago

‘ตรวจหวย’ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2564 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 12 64

ตรวจหวย 1 12 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย5 วัน ago

ตรวจหวย 1 12 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 ตรวจหวย 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวย4 วัน ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 ตรวจหวย 1 12 64

ราคาทองวันนี้ 4 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,050 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้24 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 4 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,050 บาท

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้3 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท

Trending