Connect with us

เศรษฐกิจ

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จันทบุรี รับฟังข้อคิดเห็น อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จันทบุรี รับฟังข้อคิดเห็น อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ | Thaiger

รมว. กระทรวงแรงงาน ได้ทำการลงพื้นที่ ณ จังหวัด จันทบุรี โดยรับฟังข้อคิดเห็น และปัญหาของ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในพื้นที่

จันทบุรี, อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ – เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ถนนมหาราช ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยนายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการจากผลกระทบโควิด-19 เนื่องจากที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการและแรงงานต้องออกจากตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเป็นจำนวนมาก ภายหลังมีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไปนั้น

ในโอกาสที่ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในวันนี้ จึงมารับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณี ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 3 รองจากอุตสาหกรรมรถยนต์และคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออกมากกว่าแสนล้านบาทต่อปี มีแรงงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 1 ล้านคน มีสัดส่วนจีดีพีถึงร้อยละ 8 ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการ SMEs กระจายตัวอยู่ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและทั่วประเทศ และเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี

จึงมีนโยบายจากรัฐบาลให้จังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี เป็นฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความจำเป็นต้องอาศัยแรงงานและเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาช่วยส่งเสริมเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการเจียระไน เผาพลอย การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ การขึ้นตัวเรือน การฝังอัญมณี การชุบ การขัดชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้า การผลิตการแปรรูปที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของประเทศ

ทั้งนี้ มีนายโฆษิต รินทรานุรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอความสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดในเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรที่ทันสมัยในการศึกษาและฝึกอบรมทักษะฝีมือให้กับกลุ่มแรงงานฝีมือด้านอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะเครื่องเจียระไนพลอย

ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักรที่ใช้อบรมล้าสมัยไม่สามารถต่อยอดการเจียระไนพลอยเพื่อการส่งออกและประกอบเป็นเครื่องประดับได้ตามสถานการณ์ อีกทั้งยังทำให้ไม่สามารถนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานฝีมือที่กำลังขาดแคลนในปัจจุบันได้ รวมทั้งให้ส่งเสริมการอบรมช่างฝีมือเพื่อ up- skill /re –skill ด้านการเจียระไนพลอยและการออกแบบ การทำเครื่องประดับทุกสาขา ผู้ควบคุมเครื่องจักรและมาตรฐาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

ด้านนายบรรหาร อุดมผล อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยนิยมมาอาชีพช่างเจียระไนพลอยจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและช่างที่มีฝีมือซึ่งปัจจุบันค่อยข้างขาดแคลน ส่วนการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคิดว่าจะมีลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมาก จากนั้น รมว.แรงงาน และคณะได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนในโรงพยาบาล พร้อมทั้งเดินทางไปยังหมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อมอบสุขาลอยน้ำและถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 372,907 คน ผู้มีงานทำ 369,862 คน ผู้ว่างงาน 2,894 คน มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน 44,265 คน มีสถานประกอบการ 3,689 แห่ง ผู้ประกันตนสัญชาติไทย 31,034 ราย สัญชาติอื่น ๆ 4,241 ราย มีอาสาสมัครแรงงานจังหวัดจันทบุรี 76 คน การให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนจากผลกระทบโควิด-19 มีผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 6,310 ราย จ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 แก่สถานประกอบการ 306 แห่ง ผู้ประกันตน 2,143 คน เป็นเงิน 15,969,524.15 ล้านบาท

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

 

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จันทบุรี รับฟังข้อคิดเห็น อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ | ข่าวโดย Thaiger

ทนายอนันต์ชัย เผย ลุงพล ป้าแต๋น เตรียมจ้างสู้คดีจริง 6 ธ.ค. พร้อมแถลงรับทำหรือไม่ | Thaiger
ข่าว22 วินาที ago

ทนายอนันต์ชัย เผย ลุงพล ป้าแต๋น เตรียมจ้างสู้คดีจริง 6 ธ.ค. พร้อมแถลงรับทำหรือไม่

‘ไม้ นนทพันธ์’ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน ณ จุดพบรัก ร้านกาแฟ 12 ปีก่อน | Thaiger
ข่าวดารา20 นาที ago

‘ไม้ นนทพันธ์’ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน ณ จุดพบรัก ร้านกาแฟ 12 ปีก่อน

รีวิว The Whole Truth ปริศนารูหลอน สนุกไหม? หนังตั้งคำถามกับความจริง | Thaiger
บันเทิง21 นาที ago

รีวิว The Whole Truth ปริศนารูหลอน สนุกไหม? หนังตั้งคำถามกับความจริง

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 อบจ.นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา 15,000 คน ฟรี | Thaiger
ข่าว21 นาที ago

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 อบจ.นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา 15,000 คน ฟรี

Vince Zampella รับตำแหน่งประธานแฟรนไชน์ Battlefield | Thaiger
เกมส์22 นาที ago

Vince Zampella รับตำแหน่งประธานแฟรนไชน์ Battlefield

ผลบอล ลาซิโอ 4-4 อูดิเนเซ่ (คลิปไฮไลท์บอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา24 นาที ago

ผลบอล ลาซิโอ 4-4 อูดิเนเซ่ (คลิปไฮไลท์บอล)

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนลมหนาว ฉบับ 2 ไทยตอนบนหนาว-ลมแรง อุณหภูมิลด 4 องศา | Thaiger
ไม่มีหมวดหมู่38 นาที ago

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนลมหนาว ฉบับ 2 ไทยตอนบนหนาว-ลมแรง อุณหภูมิลด 4 องศา

‘แอนชิลี’ เผยโฉมชุดประจำชาติ ‘นางคาด’ พร้อมขึ้นสังเวียน มิสยูนิเวิร์ส 2021 | Thaiger
ข่าวดารา44 นาที ago

‘แอนชิลี’ เผยโฉมชุดประจำชาติ ‘นางคาด’ พร้อมขึ้นสังเวียน มิสยูนิเวิร์ส 2021

ไฟไหม้ล่าสุด โรงงานกระดาษบางบ่อ คุมเพลิงได้แล้ว อาสาเจ็บ 5 สาหัส 1 ราย | Thaiger
ข่าว59 นาที ago

ไฟไหม้ล่าสุด โรงงานกระดาษบางบ่อ คุมเพลิงได้แล้ว อาสาเจ็บ 5 สาหัส 1 ราย

ผลบอล แมนฯ ยูไนเต็ด 3-2 อาร์เซน่อล (คลิปไฮไลท์บอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

ผลบอล แมนฯ ยูไนเต็ด 3-2 อาร์เซน่อล (คลิปไฮไลท์บอล)

ใหม่ ดาวิกา ตอบชัด หลังโดนแซะคลั่งผอม แค่ดูแลตัวเองเพราะทำงาน | Thaiger
บันเทิง1 ชั่วโมง ago

ใหม่ ดาวิกา ตอบชัด หลังโดนแซะคลั่งผอม แค่ดูแลตัวเองเพราะทำงาน

ผลบอล สเปอร์ส 2-0 เบรนท์ฟอร์ด (คลิปไฮไลท์บอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

ผลบอล สเปอร์ส 2-0 เบรนท์ฟอร์ด (คลิปไฮไลท์บอล)

โควิดวันนี้ 3 ธ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4,912 ราย เสียชีวิต 33 ราย | Thaiger
ข่าว1 ชั่วโมง ago

โควิดวันนี้ 3 ธ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4,912 ราย เสียชีวิต 33 ราย

สุดอาลัย ‘อัมพร ปานกระโทก’ ดาวร้ายหน้าดุเสียชีวิตในวัย 67 ปี | Thaiger
ข่าวดารา1 ชั่วโมง ago

สุดอาลัย ‘อัมพร ปานกระโทก’ ดาวร้ายหน้าดุเสียชีวิตในวัย 67 ปี

เสื้อกันหนาวต้องมา อุณหภูมิวันนี้ กทม.ต่ำสุด 20 องศา ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัด | Thaiger
รายงานอากาศ1 ชั่วโมง ago

เสื้อกันหนาวต้องมา อุณหภูมิวันนี้ กทม.ต่ำสุด 20 องศา ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัด

หวยฮานอย 1 12 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 1 12 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย19 ชั่วโมง ago

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 30 11 64 ตรวจหวยฮานอย 30 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 30 11 64 ตรวจหวยฮานอย 30 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 29 11 64 ตรวจหวยฮานอย 29 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 29 11 64 ตรวจหวยฮานอย 29 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 28 11 64 ตรวจหวยฮานอย 28 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย7 วัน ago

หวยฮานอย 28 11 64 ตรวจหวยฮานอย 28 11 64 หวยฮานอยวันนี้

ตรวจหวยลาววันนี้ 1 ธ.ค. 64 หวยลาว 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

ตรวจหวยลาววันนี้ 1 ธ.ค. 64 หวยลาว 1 12 64

หวยลาว 1 12 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 ธ.ค. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

หวยลาว 1 12 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 ธ.ค. 2564

หวยลาว 29 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 พ.ย. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว4 วัน ago

หวยลาว 29 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 พ.ย. 2564

ตรวจหวยลาว 29 พฤศจิกายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว7 วัน ago

ตรวจหวยลาว 29 พฤศจิกายน 2564

‘ตรวจหวย 1 ธันวาคม 64’ ทุกรางวัลที่นี่ ผล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/12/64’ ล่าสุดวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

‘ตรวจหวย 1 ธันวาคม 64’ ทุกรางวัลที่นี่ ผล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/12/64’ ล่าสุดวันนี้

‘ตรวจหวย’ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2564 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

‘ตรวจหวย’ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2564 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 12 64

ตรวจหวย 1 12 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

ตรวจหวย 1 12 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 ตรวจหวย 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 ตรวจหวย 1 12 64

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้18 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้1 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ บาท

Trending