การเงินข่าวข่าวการเงินเศรษฐกิจ

ส่อง! มาตรการเยียวยาธุรกิจ SMEs ผ่าน ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

กลับมาดูกันอีกครั้งกับ มาตรการเยียวยาธุรกิจ SMEs โดยดำเนินการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

ในวันนี้ (25 ต.ค. 2564) – ทาง The Thaiger จะพากับมาดูกันอีกครั้งกับ มาตรการเยียวยาธุรกิจ SMEs จากทางการการจัดหางาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาระดับการจ้างงานภายในภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งสามารถดำเนินการลงทะเบียนรับมาตรการได้ผ่านทางเว็บไซต์ – ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

โดยรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวนั้นมีด้วยกันดังนี้

วัตถุประสงค์การเยียวยาเอสเอ็มอี

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง จำนวน 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs จำนวน 4,034,590 คน เป็นเงิน 36,311,310,000 บาท ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย เป็นเงิน 1,210,380,000 บาท

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยาเอสเอ็มอี

1. เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ( ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

2. รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

3. นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น

4. กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5

5. นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงาน SMEs เเละตรวจสอบสิทธิ

1. ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม- 20 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน เว็บไซต์ – ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

2. ตรวจสอบผลการอนุมัติสิทธิ์ผลอนุมัติหรือไม่อนุมัติมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม- 20 พฤศจิกายน 2564 หลังลงทะเบียน 5 วันทำการ

3. ตรวจสอบข้อมูลจำนวนลูกจ้างคนไทยและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติงวดที่หนึ่งตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน- 30 พฤศจิกายน 2564

4. กรณีได้รับสิทธิ์ตรงตามเงื่อนไขและไม่ได้อยู่ในกรณีทบทวนสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียน

– หนังสือมอบอำนาจ

– สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

– สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ ( นิตุบุคคล ) /สำเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา)

ช่วงเวลาในการได้รับเงินอุดหนุน

– วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

– วันที่ 30 ธันวาคม 2564

– วันที่ 31 มกราคม 2565

มาตรการเยียวยาธุรกิจ SMEs

มาตรการเยียวยาธุรกิจ SMEs

 

แหล่งที่มาของข่าว : ฐานเศรษฐกิจ

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *