Connect with us

ตรวจหวย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 10 64 ผลหวยไทยรัฐบาล 16 ต.ค. 64

Thaiger

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 10 64 ผลหวยไทยรัฐบาล 16 ต.ค. 64 | Thaiger

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 10 64 ผลหวยไทยรัฐบาล 16 ต.ค. 64

ตรวจหวย 16 10 64 – ตรวจหวย16/10/64 รางวัลที่ 1 หวย 2 ตัวท้าย เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 1 16 ตุลาคม 2564 รางวัลละ 6,000,000 บาท

386372
ข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
386371 386373

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

38

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท

295 798

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท

602 964

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท

 

994567 828420 401461 204642 980170

 

สลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 80,000 บาท

469958 249701 001528 564222 525252
048055 902481 175296 042109 176500

.-ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท

875178 439788 817303 089837 017626
307189 284206 431977 215651 251903
900691 280031 602638 873625 273641
892655 306863 756768 860631 455877
740536 049998 649309 860406 660165
461555 210037 241112 083686 709022
807660 547013 376861 383875 852838
709237 484013 525361 837372 397041
422564 690466 364110 255766 596325
563506 409975 955052 169663 168875

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

828156 190780 628624 648143 507052
607368 851213 857901 301347 118349
915076 152570 695749 032174 095416
039177 191163 334485 077080 590839
208461 163671 972935 441654 766410
570036 043408 923758 541750 450041
722617 701807 980654 316080 462528
471536 516961 531452 035239 457035
022341 776724 858386 342190 083320
665632 476224 100185 460480 181029
100273 139222 764079 337338 331852
561944 778034 089260 211462 530502
557042 363344 121783 269805 919369
766850 667744 528293 090241 316610
049531 370108 677158 448426 569471
440710 328487 448424 073097 893683
338033 0887769 317642 236162 191287
785601 611072 734266 952370 942530
429578 597358 807275 243253 826465
683199 399264 086128 280929 168527

หากตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เเล้วถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้ง

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 578171
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว 285 361
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว 379 449
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว 83

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 กันยายน 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 070935
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว 609 817
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว 379 007
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว 90

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 กันยายน 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1114475
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว278 302
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว123 458
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว79

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 สิงหาคม 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1046750
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว421 666
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว160 355
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว23

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 สิงหาคม 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1910261
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว103 307
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว004 785
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว69

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1556725
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว058 174
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว233 927
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว70

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1713517
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว794 073
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว511 414
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว29

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1691861
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว054 007
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว447 668
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว17

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 มิถุนายน 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1292972
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว620 193
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว978 723
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว45

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1684579
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว615 843
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว276 970
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว14

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1501272
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว306 018
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว498 129
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว18

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 เมษายน 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1100787
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว013 143
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว264 478
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว56

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 เมษายน 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1472270
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว755 283
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว393 577
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว05

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 มีนาคม 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1890422
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว036 902
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว396 256
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว19

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 มีนาคม 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1835538
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว290 838
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว051 806
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว73

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 16 กุมภาพันธ์ 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1424603
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว861 318
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว057 817
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว39

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 1 กุมภาพันธ์ 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1912307
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว605 248
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว282 651
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว97

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย 17 มกราคม 2564

 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1384395
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหน้า 3 ตัว367 653
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 3 ตัว566 878
 • ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว15
อัพเดท ตารางคะแนน กัลโช่ เซเรีย อา ล่าสุด | Thaiger
เซเรีย อา5 นาที ago

อัพเดท ตารางคะแนน กัลโช่ เซเรีย อา ล่าสุด

อัพเดท ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ล่าสุด หลังจบการแข่งขันคืนวันอาทิตย์ | Thaiger
พรีเมียร์ลีก11 นาที ago

อัพเดท ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ล่าสุด หลังจบการแข่งขันคืนวันอาทิตย์

มาแล้ว! 10 อันดับเลขเด็ดขายดี จากแผงลอตเตอรี่ เลขแม่จำเนียร 1 12 64 | Thaiger
เลขเด็ด16 นาที ago

มาแล้ว! 10 อันดับเลขเด็ดขายดี จากแผงลอตเตอรี่ เลขแม่จำเนียร 1 12 64

เนย์มาร์ เจ็บหนัก หลังช่วย ปารีส แซงต์ แชร์กแมง เอาชนะ แซงต์ เอเตียง 3-1 | Thaiger
เนย์มาร์23 นาที ago

เนย์มาร์ เจ็บหนัก หลังช่วย ปารีส แซงต์ แชร์กแมง เอาชนะ แซงต์ เอเตียง 3-1

รีวิวซีรีส์ Ordinary One Day ต้อนรับการกลับมาของ ‘คิมซูฮยอน’ | Thaiger
บันเทิง27 นาที ago

รีวิวซีรีส์ Ordinary One Day ต้อนรับการกลับมาของ ‘คิมซูฮยอน’

‘สาธิต’ ยืนยัน ‘โควิดโอไมครอน’ ยังไม่เข้าไทย เล็งทบทวนเลื่อนใช้ ATK กับนักท่องเที่ยว | Thaiger
ข่าว28 นาที ago

‘สาธิต’ ยืนยัน ‘โควิดโอไมครอน’ ยังไม่เข้าไทย เล็งทบทวนเลื่อนใช้ ATK กับนักท่องเที่ยว

‘หมอแล็บ’ เผยแชท ‘พระมหาไพรวัลย์’ สึกแน่ รอแค่แจ้งกำหนดวัน ? | Thaiger
ข่าว32 นาที ago

‘หมอแล็บ’ เผยแชท ‘พระมหาไพรวัลย์’ สึกแน่ รอแค่แจ้งกำหนดวัน ?

หลุด! ขนาดหน้าจอของ Samsung Galaxy S22 Series | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต37 นาที ago

หลุด! ขนาดหน้าจอของ Samsung Galaxy S22 Series

วุ่น! หญิงทำ ปืนลั่นใส่อวัยวะเพศ ขณะถ่ายคลิปให้ผู้ติดตาม | Thaiger
ข่าว43 นาที ago

วุ่น! หญิงทำ ปืนลั่นใส่อวัยวะเพศ ขณะถ่ายคลิปให้ผู้ติดตาม

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 29 พย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา46 นาที ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 29 พย.64

ผลบอล เรอัล มาดริด 2-1 เซบีย่า (คลิปไฮไลท์บอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

ผลบอล เรอัล มาดริด 2-1 เซบีย่า (คลิปไฮไลท์บอล)

ทนายตั้ม สวนเดือดทนายเจ้าเดิม ปมถอนตัวคดีลุงพล ชี้ไม่กัดตน ก็แทบไม่มีคนดูเพจ | Thaiger
ข่าว1 ชั่วโมง ago

ทนายตั้ม สวนเดือดทนายเจ้าเดิม ปมถอนตัวคดีลุงพล ชี้ไม่กัดตน ก็แทบไม่มีคนดูเพจ

จับได้เต็มๆ! แอร์ ภัณฑิลา ฟาดเดือดถึงเพื่อนขี้อิจฉา ลั่น อายแทน | Thaiger
บันเทิง1 ชั่วโมง ago

จับได้เต็มๆ! แอร์ ภัณฑิลา ฟาดเดือดถึงเพื่อนขี้อิจฉา ลั่น อายแทน

Huawei กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา สมาร์ทโฟนแบบพับได้ | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต1 ชั่วโมง ago

Huawei กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา สมาร์ทโฟนแบบพับได้

หมอยง ไขสงสัย ‘ไวรัสโอไมครอน’ ติดง่ายกว่าเดิมหรือไม่ อาการรุนแรงไหม | Thaiger
ข่าว1 ชั่วโมง ago

หมอยง ไขสงสัย ‘ไวรัสโอไมครอน’ ติดง่ายกว่าเดิมหรือไม่ อาการรุนแรงไหม

หวยฮานอย 28 11 64 ตรวจหวยฮานอย 28 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 28 11 64 ตรวจหวยฮานอย 28 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 25 11 64 ตรวจหวยฮานอย 25 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 25 11 64 ตรวจหวยฮานอย 25 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 23 11 64 ตรวจหวยฮานอย 23 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 23 11 64 ตรวจหวยฮานอย 23 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 22 11 64 ตรวจหวยฮานอย 22 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย7 วัน ago

หวยฮานอย 22 11 64 ตรวจหวยฮานอย 22 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 26 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 26 พ.ย. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 วัน ago

หวยลาว 26 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 26 พ.ย. 2564

หวยลาว 24 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 24 พ.ย. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 วัน ago

หวยลาว 24 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 24 พ.ย. 2564

หวยลาว 22 11 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร ตรวจหวยลาววันนี้ 22 พ.ย. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว7 วัน ago

หวยลาว 22 11 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร ตรวจหวยลาววันนี้ 22 พ.ย. 2564

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ย. 64 เปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,150.00 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ย. 64 เปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,150.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ย. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้3 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ย. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ย. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,150 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ย. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,150 บาท

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ย. 64 ปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ย. 64 ปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850 บาท

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ย. 64 เปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,800 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ย. 64 เปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,800 บาท

ราคาทองวันนี้ 24 พ.ย. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้5 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 24 พ.ย. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 บาท

ราคาทองวันนี้ 24 พ.ย. 64 ปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,800 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้5 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 24 พ.ย. 64 ปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,800 บาท

ราคาทองวันนี้ 23 พ.ย. 64 เปิดตัวลดฮวบ 400 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้6 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 23 พ.ย. 64 เปิดตัวลดฮวบ 400 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850 บาท

Trending