ข่าวข่าวการเมืองข่าวภูมิภาค

วิโรจน์ ชี้ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร ควรได้รับการตรวจสุขภาพทุก 6 เดือน

ทีม ส.ส. ก้าวไกล นำโดย ส.ส. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เสนอแนวทางแก้ปัญหา เพลิงไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ชี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องได้ตรวจสุขภาพทุก 6 เดือน

ช่วงสายที่ผ่านมา (6 ก.ค.64) ทีม ส.ส. ก้าวไกล นำโดย ส.ส. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, ส.ส.วุฒินันท์ บุญชู, ส.ส.ทวีศักดิ์ ทักษิณ และ ส.ส.คำพอง เทพาคำ แถลงข่าวกรณีช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว สภาพปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสื่อสารไปยังรัฐบาลเพื่อกดดันเร่งรัดให้เร่งแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว

ข้อเสนอแนะมีด้วยกันทั้งหมด 7 ข้อ หนึ่งในนั้นรวมถึงการเสนอให้ตรวจสุขภาพกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร และประชาชนในรัศมี 5 กม. ต่อเนื่องทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี หรือมากกว่านั้น

1. การเยียวยาให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด ชดเชย ดูแลเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด เร็วที่สุด

2. ตรวจสุขภาพให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร และประชาชนในรัศมี 5 กม. ต่อเนื่องทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี หรือมากกว่านั้น

3. ตรวจสอบไฟฟ้า ประปา โครงสร้างอาคารว่ามีความปลอดภัย โดยเฉพาะน้ำประปาและคุณภาพดินจะต้องมีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเป็นระยะระยะเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารปนเปื้อน

4. ทบทวนและจัดสรรงบประมาณสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สอดรับ กับขนาดของชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

5. พิจารณาตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับขยะ และกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นกฎหมายผังเมือง ตามประกาศ คสช. ที่ 4/2559 ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่

6. พิจารณา และบังคับใช้กฎหมายผังเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชน เร่งรัดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ

7. จากปัญหาเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. และทหาร ที่เฝ้าคุมแคมป์คนงานไม่ยอมเคลื่อนย้ายแรงงาน ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย โดยอ้าง “ไม่มีคำสั่งนาย” เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลไม่ได้มีความห่วงใยในชีวิตของพี่น้องประชาชนเลย เป็นบทเรียน ที่รัฐบาลต้องเร่งนำไปปรับปรุง ให้คำสั่งใดๆ เอาชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญที่สุด และควรกระจายอำนาจ ไปสู่ท้องถิ่นได้แล้ว ระบบรัฐราชการรวมศูนย์ ไม่อาจเข้าถึงการดูแลชีวิตพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

ข้อเสนอแนะฉบับเต็ม

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สนใจทำประกันอุบัติเหตุกับ Tadoo คลิกที่นี่

lazada

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button