ข่าวภูมิภาค

บางกอกโพสต์ ให้นโยบาย พนง. ‘ลาหยุดไม่รับค่าจ้าง’ หลังขาดทุนเดือนละ 15 ล้าน

เครือ บางกอกโพสต์ ประกาศนโยบายให้พนักงาน ลาหยุดโดย ‘ไม่รับค่าจ้าง’ หลังบริษัท ขาดทุน ต่อเนื่อง เดือนละ 15 ล้าน

วานนี้ วันที่ 28 มิ.ย. 64 บางกอกโพสต์ บริษัทสื่อเจ้าดัง ประกาศ นโยบาย “ลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้าง” (Leave Without Pay) หลังจาก บริษัทฯ ขาดทุนสะสมกว่า 1,500 ล้านบาท และปัจจุบันยังขาดทุนต่อเนื่อง เดือนละประมาณ 15 ล้านบาท

รายละเอียดนโยบาย ลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้าง บางกอกโพสต์ มีดังนี้

– พนักงานทุกคนที่มีเงินเดือน + Position Allowance (ค่าตำแหน่ง) รวมกันตั้งแต่ 71,000 บาท หรือมากกว่า ลาแบบไม่รับค่าจ้าง 4 วันต่อเดือน

– ให้พนักงานทุกคนที่มีเงินเดือน + Position Allowance รวมกันตั้งแต่ 30,001-70,999 บาท ลาแบบไม่รับค่าจ้าง 3 วันต่อเดือน

– สำหรับพนักงานทุกคนที่มีเงินเดือน + Position Allowance รวมกันตั้งแต่ 25,001-30,000 บาท ลาแบบไม่รับค่าจ้าง 2 วันต่อเดือน

– การลาแบบไม่รับค่าจ้าง ขอให้ดำเนินการผ่านระบบ E-Leave Online เพื่อขออนุมัติล่วงหน้าจากหัวหน้างาน การลาแบบไม่รับค่าจ้าง ไม่สามารถสะสมหรือเลื่อนวันลาไปในเดือนถัดไปได้

– การลาแบบไม่รับค่าจ้าง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักค่าจ้าง (เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง) โดยอัตโนมัติตามนโยบายนี้

– ผู้บริหาร และหัวหน้างานในแต่ละฝ่ายต้องดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการลาแบบไม่รับค่าจ้างของพนักงานในฝ่ายให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

– พนักงานใหม่ทุกคนที่อยู่ในช่วงทดลองงาน 119 วัน ไม่อยู่ภายใต้นโยบายการลาหยุด โดยไม่ได้รับค่าจ้างนี้ (นโยบายนี้ไม่มีผลย้อนหลัง และไม่ยกเว้นให้พนักงานใหม่ที่มีการขยายระยะเวลาทดลองงาน)

– พนักงานสายส่ง และ/หรือพนักงานฟรีแลนซ์ ที่สัญญาจ้างเป็นลักษณะจ้างทำของ ไม่ใช่พนักงานประจำ ไม่อยู่ภายใต้นโยบายการลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้างนี้

บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านในความร่วมมือในวิกฤตของบริษัทฯ ในครั้งนี้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564

นายวิทธณุ ชุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล”

สำหรับ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของสื่อในเครือบางกอกโพสต์ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ นิตยสารแอล และนิตยสารฟอร์บส์ ฉบับภาษาไทย

ทั้งนี้ นโยบาย ลาหยุดไม่รับค่าจ้าง จะใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64

ภาพจาก : Monileak Ean via google maps

ภาพจาก : Monileak Ean via google maps

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button