ข่าว

มิวเซียมสยาม ผุดโครงการ ขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้

มิวเซียมสยาม (Museum Siam) ผุดโครงการ ขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้ ดึงไอดอล ชวนคนไทยแยกขยะให้ถูกวิธี เสริมแนวคิด 3R เนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

เนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิ.ย ) ที่ผ่านมา มิวเซียมสยาม ในฐานะพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าวเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมไทยและของโลก จึงมีแนวคิดในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยผุดโครงการ ขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และเข้าใจในวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง นำไปต่อยอดให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อไปได้ โดยสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้และปฏิบัติได้ด้วยตนเองให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมต่อไป

โดยเชื่อมโยงด้วยแนวคิด 3R คือ

  • Reduce การลดขยะ ลดการใช้ หรือคิดก่อนใช้ ในการควบคุมปริมาณการใช้พลาสติกให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ บริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลดการสร้างขยะในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะลดการใช้ถุงพลาสติก เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำก่อนทิ้ง หรือ หาภาชนะ เลือกสินค้าที่เราสามารถใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงผ้า กระบอกน้ำ กล่องใส่อาหารส่วนตัว
  • Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ที่สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียน เข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้เพื่อต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ ขวดและฝาพลาสติก เป็นต้น หรือเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวคิดเชื่อมโยง 3R เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะ ลดการสร้างมลพิษให้แก่โลก และนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าให้กับสังคม เป็นวิถีแห่งความยั่งยืนที่ช่วยกันทำได้จริง

ธรรมชาติ สร้างของขวัญ อเล็กซ์ - มิวเซียมสยาม

โครงการขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้ ในครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อจากโครงการขยะบทที่ 2 ฟื้นชีวิตขยะให้มีค่าของมิวเซียมสยามที่ร่วมสร้างความตระหนักในเรื่องของการคัดแยกและสร้างคุณค่าให้ขยะอีกครั้ง

โดยมีเป้าหมายให้คนไทยตระหนัก เกิดการเรียนรู้ ปรับใช้ หรือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ในปีนี้จะเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ไปกับบุคคลต้นแบบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิวเซียมสยามได้จัดกิจกรรม Museum Live เปิดคลาสพิเศษ แลกเปลี่ยนมุมมองรักษ์โลก ในหัวข้อ “ธรรมชาติสร้างของขวัญ”

โดยครั้งแรกได้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ผู้ก่อตั้งโครงการ EEC Thailand หรือ “ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา” ที่สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ มายาวนานกว่า 5 ปี จนได้รับการแต่งตั้งจาก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เป็นทูตสันถวไมตรีคนแรกประจำประเทศไทย รวมถึงได้รับรางวัล Muse Idol Awards 2020 บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมิวเซียมสยาม มาทำหน้าที่บรรยายในคลาสพิเศษ

ซึ่งอเล็กซ์ได้ให้มุมมองในการบรรยายที่ผ่านมาว่า “การแยกขยะในวิธีการของผมแบบง่าย คือ การแยกขยะแห้งกับขยะเปียก เพราะขยะแห้งสามารถทำไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่า ทั้ง Reduce Reuse Recycle สำหรับผม ธรรมชาติทำให้เราได้เติบโตหลายทิศทาง ธรรมชาติบำบัดทำให้เราใจเย็น ทำให้ความคิดของเรามันช้าลง ทำให้ผมมีสมาธิ และเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้น เราได้เห็นความสำคัญของสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ทำให้เราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือย เรารู้สึกว่าเราโชคดี และอยากใช้โอกาสในความโชคดีนี้กระจายไปสู่ทุกคน เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้ของขวัญเราในชีวิตครับ”

นท พนายางกูร - มิวเซียมสยาม

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลต้นแบบที่ทำงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกมากมายที่จะมาเล่าเรื่องราว พร้อมร่วมเรียนรู้และค้นหาคำตอบด้วยกันว่า “ธรรมชาติสร้างของขวัญได้อย่างไร”

โดยในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. พบกับ นท พนายางกูร หรือนางฟ้าเกาะเต่า ที่ได้จัดทำโปรแกรม Eco Volunteerism กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็น Key Opinion Leader ที่ลงมาทำงานรณรงค์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างจริงจัง

และยังได้รับรางวัล Muse Idol Awards 2020 สาขาบุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วย อีกทั้งยังมีบุคคลสำคัญอีกมากมาย ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านช่องทางโซเชียลของมิวเซียมสยามตลอดทั้งปี

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรม Museum Live ธรรมชาติสร้างของขวัญ ได้ทาง Facebook: @museumsiamfan ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

สามารถติดตามข่าวทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวทั่วไป

 

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button