Connect with us

การเงิน

แนะ อัปเดตแอปเป๋าตัง ก่อนใช้ คนละครึ่งเฟส 3 หากขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน

Avatar

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

แนะ อัปเดตแอปเป๋าตัง ก่อนใช้ คนละครึ่งเฟส 3 หากขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน | Thaiger

โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 กระทรวงการคลัง ขอให้อัพเดทแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเข้าใช้งาน หากแอปเป๋าตังขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน คนละครึ่ง หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของ การลงทะเบียน รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ของประชาชน ว่า จากการเปิดลงทะเบียน 4 วันแรก มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 27.1 ล้านคน และแนะ อัปเดตแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หากได้สิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 3 แล้ว แล้วเช็กสิทธิ์ ตรวจสอบแอปเป๋าตัง ขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน

คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนได้ถึงวันไหน / โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนวันไหน

ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. จนกว่าจะครบ 31 ล้านคน ผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือจะลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง .com

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 คนใหม่ (ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใด ๆ ของรัฐ)

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐเลยสามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง .com สำหรับประชาชนที่ได้รับ SMS ระบุข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 64” หากเข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้วขึ้นข้อความว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนคนละครึ่ง “ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ” ขอให้อัพเดทแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าใช้งานต่อไป

ยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 3 /วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่ง

โฆษกกระทรวงการคลังได้ย้ำว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ขอให้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (Dip chip) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่

(1) นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขา หรือที่ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทยฯ หรือ

(2) ยืนยันตัวตนผ่านตัวเลือก KrungthaiNext ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แต่หากที่ผ่านมาได้เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้วก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนในขั้นตอนข้างต้นอีก

การลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ประกอบการร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 63,281 ราย และร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และ 2 ที่คาดว่าจะยืนยันเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 1.2 ล้านราย

จึงขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. – 22.00 น. โดยผู้ที่เคยเข้าร่วม มาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว สามารถกดปุ่ม เข้าร่วมโครงการ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่น ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com หรือ ลงทะเบียนผ่านทางสาขา หรือ จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ของประชาชนล่าสุด ณ เวลา 09.00 น. ของวันนี้ มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 27.2 ล้านคน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3503 3516 3506 3502 3536

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122

แนะ อัปเดตแอปเป๋าตัง ก่อนใช้ คนละครึ่งเฟส 3 หากขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน | ข่าวโดย Thaiger

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนละครึ่งเฟส 3

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 คนใหม่

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หนึ่งในช่องทางคือ เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

2. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

3. ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

(กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

3 ช่องทางในการยืนยันตัวตน ได้แก่

(1) ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) แล้ว สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย

(2) ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext ได้

(3) ผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯและสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์

5. เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7. ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3

ขั้นตอนการลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ผ่าน เว็บไซต์ : ที่มา คนละครึ่ง.com

คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียน

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 6 สค.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา56 mins ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 6 สค.64

เฉลิมชัย เรียกประชุม คกก.ผลไม้ วันศุกร์นี้ ดัน มาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรผลไม้ | Thaiger
เศรษฐกิจ10 hours ago

เฉลิมชัย เรียกประชุม คกก.ผลไม้ วันศุกร์นี้ ดัน มาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรผลไม้

ฝรั่งเศส อาร์เจนตินา ดูสดวอลเลย์บอลชาย รอบรอง โอลิมปิก 2020 | Thaiger
วอลเลย์บอล10 hours ago

ฝรั่งเศส อาร์เจนตินา ดูสดวอลเลย์บอลชาย รอบรอง โอลิมปิก 2020

ถ่ายทอดสดหวยลาว 5 ส.ค. 64 ผลหวยลาว 5 8 64 | Thaiger
ตรวจหวย10 hours ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 5 ส.ค. 64 ผลหวยลาว 5 8 64

ป๊อป ปองกูล มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 73 เครื่อง ให้กับรพ. และ บุคลากรทางการแพทย์ | Thaiger
บันเทิง10 hours ago

ป๊อป ปองกูล มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 73 เครื่อง ให้กับรพ. และ บุคลากรทางการแพทย์

กองทัพเรือ เตรียมปูนบำเหน็จ แต้ว สุดาพร สีสอนดี เป็น เรือตรี | Thaiger
ข่าวกีฬา10 hours ago

กองทัพเรือ เตรียมปูนบำเหน็จ แต้ว สุดาพร สีสอนดี เป็น เรือตรี

สรรพสามิต จับกุม ไวน์หนีภาษี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร | Thaiger
เศรษฐกิจ10 hours ago

สรรพสามิต จับกุม ไวน์หนีภาษี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดนรวบแล้วกลุ่ม ข้าวน้ำฟรีเต็มที่เลยเรา ตำรวจบุกจับถึงสถาน กักตัวโควิด | Thaiger
ข่าวอาชญากรรม11 hours ago

โดนรวบแล้วกลุ่ม ข้าวน้ำฟรีเต็มที่เลยเรา ตำรวจบุกจับถึงสถาน กักตัวโควิด

ไมค์ พิรัชต์ มอบเฟซชิลด์ และ หน้ากาก N95 11,000 ชิ้น ให้รพ.และมูลนิธิ | Thaiger
บันเทิง11 hours ago

ไมค์ พิรัชต์ มอบเฟซชิลด์ และ หน้ากาก N95 11,000 ชิ้น ให้รพ.และมูลนิธิ

‘ปิยะ’ เตือน ‘ม็อบ 7 สิงหา’ บุกพระบรมมหาราชวัง ละเมิด พ.ร.บ.ฉุกเฉิน | Thaiger
ข่าว11 hours ago

‘ปิยะ’ เตือน ‘ม็อบ 7 สิงหา’ บุกพระบรมมหาราชวัง ละเมิด พ.ร.บ.ฉุกเฉิน

หวยฮานอย 5 8 64 ตรวจหวยฮานอย 5 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย11 hours ago

หวยฮานอย 5 8 64 ตรวจหวยฮานอย 5 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

ปูนอินทรี จัดฉีด ซิโนฟาร์ม แก่พนักงานในกลุ่มบริษัททั่วประเทศ | Thaiger
ข่าวธุรกิจ11 hours ago

ปูนอินทรี จัดฉีด ซิโนฟาร์ม แก่พนักงานในกลุ่มบริษัททั่วประเทศ

TAKE IT FORWARD! สัมผัสประสบการณ์ของการพุ่งทะยานไปข้างหน้า ด้วยนวัตกรรมของ ADIDAS 4DFWD | Thaiger
ไลฟ์สไตล์11 hours ago

TAKE IT FORWARD! สัมผัสประสบการณ์ของการพุ่งทะยานไปข้างหน้า ด้วยนวัตกรรมของ ADIDAS 4DFWD

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมแจกยา ฟาวิพิราเวียร์ชนิดน้ำ สำหรับเด็ก พรุ่งนี้ 6 ส.ค. | Thaiger
โควิด-1911 hours ago

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมแจกยา ฟาวิพิราเวียร์ชนิดน้ำ สำหรับเด็ก พรุ่งนี้ 6 ส.ค.

แฟนซีรีส์จีนห้ามพลาด! รวมเช็กลิสต์ผลงานสุดปัง จาก 4 โกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์หมื่นล้านวิวแห่ง WeTV | Thaiger
บันเทิง11 hours ago

แฟนซีรีส์จีนห้ามพลาด! รวมเช็กลิสต์ผลงานสุดปัง จาก 4 โกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์หมื่นล้านวิวแห่ง WeTV

หวยฮานอย 5 8 64 ตรวจหวยฮานอย 5 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย11 hours ago

หวยฮานอย 5 8 64 ตรวจหวยฮานอย 5 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 4 8 64 ตรวจหวยฮานอย 4 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

หวยฮานอย 4 8 64 ตรวจหวยฮานอย 4 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 3 8 64 ตรวจหวยฮานอย 3 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 days ago

หวยฮานอย 3 8 64 ตรวจหวยฮานอย 3 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 8 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 days ago

หวยฮานอย 2 8 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาววันนี้ 5 ส.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 5 8 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว13 hours ago

หวยลาววันนี้ 5 ส.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 5 8 64

หวยลาววันนี้ 2 ส.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 2 8 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว4 days ago

หวยลาววันนี้ 2 ส.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 2 8 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 5 ส.ค. 64 ผลหวยลาว 5 8 64 | Thaiger
ตรวจหวย10 hours ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 5 ส.ค. 64 ผลหวยลาว 5 8 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 2 ส.ค. 64 ผลหวยลาว 2 8 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 2 ส.ค. 64 ผลหวยลาว 2 8 64

ตรวจหวย 1 8 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ส.ค. 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวย 1 8 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ส.ค. 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สิงหาคม 2564 ตรวจหวย 1 8 64 | Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สิงหาคม 2564 ตรวจหวย 1 8 64

ราคาทองวันนี้ 4/8/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850 | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 days ago

ราคาทองวันนี้ 4/8/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850

ราคาทองวันนี้ 5/8/64 ทองเปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850 | Thaiger
ราคาทองวันนี้18 hours ago

ราคาทองวันนี้ 5/8/64 ทองเปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850

ราคาทองวันนี้ 3/8/64 ทองเปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 | Thaiger
ราคาทองวันนี้3 days ago

ราคาทองวันนี้ 3/8/64 ทองเปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750

ราคาทองวันนี้ 2/8/64 ทองเปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,800 | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 days ago

ราคาทองวันนี้ 2/8/64 ทองเปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,800

ราคาทองวันนี้ 30/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 | Thaiger
ราคาทองวันนี้7 days ago

ราคาทองวันนี้ 30/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750

Trending