Connect with us

ข่าว

อ.จุฬาฯ ชี้ หมายจับลุงพล เป็นอำนาจศาล กมธ. ก้าวล่วงไม่ได้

Nateetorn S.

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

อ.จุฬาฯ ชี้ หมายจับลุงพล เป็นอำนาจศาล กมธ. ก้าวล่วงไม่ได้ | Thaiger

อาจารย์คณะนิติจุฬาฯ ชี้ หมายจับลุงพล เป็นอำนาจศาล กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม ก้าวล่วงไม่ได้ หลังลุงพลบุกทำเนียบ

ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก หลังจากที่ นาย ไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล ได้ไปร้องต่อกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบกรณี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ยอมรับมอบตัว ออกหมายจับ และฟ้องเท็จ

โดย ผศ.ดร.พรสันต์ ระบุว่า “ตามข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับกรณีทนายษิทราและลุงพลไปยื่นหนังสือต่อคุณสิระ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรนั้น มีประเด็นทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยฝ่ายนิติบัญญัติที่สำคัญมากต้องอธิบายกันครับ

จริงอยู่ว่าในฝ่ายนิติบัญญัติอย่างรัฐสภาจะมี “ระบบคณะกรรมาธิการ” (Committee system) คอยทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (Redress of Grievances) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านการเรียกให้บุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ มานำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ ก็ตาม แต่อำนาจดังกล่าวมีขอบเขตจำกัด (Limitation) หาใช้ได้ตามอำเภอใจไม่

ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว อำนาจของคณะกรรมาธิการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์อันนำไปสู่การแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆ นั้นจะต้อง “อยู่ในส่วนงานของฝ่ายนิติบัญญัติ” (Parliamentary Proceedings) ในฐานะ “ภารกิจช่วยเหลือการดำเนินการของรัฐสภา” หากไม่ได้อยู่ในขอบวงงานรัฐสภา ย่อมไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ เพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าอาจเป็นเรื่องในอำนาจขององค์กรอื่น ตาม “หลักการแบ่งแยกอำนาจ” (Separation of Powers) นั่นเอง

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ทนายษิทราไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการกฎหมายฯ โดยกล่าวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการออกหมายจับลุงพล เพราะการที่ศาลออกหมายจับเป็นผลมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นคำร้องเป็นเท็จว่าลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนีให้ศาลพิจารณา ซึ่งไม่เป็นความจริง ในความเห็นของผมเห็นว่า คณะกรรมาธิการไม่มีอำนาจในการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวเนื่องจากเป็นข้อจำกัดอำนาจของคณะกรรมาธิการในฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเหตุผลหลักอย่างน้อยดังนี้

1. ประเด็นที่มีการร้องเรียนนั้นเป็นกรณีการออก “หมายจับ” ซึ่งดูราวกับว่าจะเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ต้องไม่ลืมว่า ในเชิงหลักการแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดในการออกหมายจับ แต่เป็นเพียงผู้เสนอในเบื้องต้น (Initiator) ให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจขั้นสุดท้ายในการออกหมายจับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่วงดุลมิให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อำนาจตามอำเภอใจได้ ดังที่ปรากฏอยู่ใน มาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น การออกหมายจับครั้งนี้จึงหาใช่อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยแท้ หากแต่เป็นกรณีที่ศาลใช้อำนาจในการออกหมายจับ (ในทางปฏิบัติแล้ว ศาลเองก็ได้มีการสอบถามทางเจ้าหน้าที่พร้อมพิเคราะห์ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงจึงได้ออกหมายจับไป) ซึ่งเมื่อ “หมายจับ” เป็นผลมาจากการใช้อำนาจตุลาการในขั้นสุดท้าย คณะกรรมาธิการจึงถูกจำกัดอำนาจไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปพิจารณาใดๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ (Separation of Powers) และ “หลักเขตแดนขององค์กรตุลาการที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจก้าวล่วงได้” (sub judice) (ข้อเท็จจริงจะเปลี่ยนไปหากเรื่องนี้ยังไม่ไปถึงศาล)

2. หากไปตีความเป็นอย่างอื่นโดยให้คณะกรรมาธิการมีอำนาจในการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่คำนึงถึงหลักการตามข้อ 1 ที่อธิบายไปข้างต้น ย่อมนำไปสู่ประเด็นปัญหาอย่างยิ่ง กล่าวคือ กรณีหากคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีความผิดจริง จะไม่ได้เป็นการบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงเท่านั้น หากแต่จะกระทบต่ออำนาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ (ศาล) ในฐานะผู้ใช้อำนาจดุลพินิจชั้นสุดท้ายในการออกหมายจับ ยังมิพักที่จะกล่าวถึงการกลายเป็นบรรทัดฐานให้คดีอื่นๆ ปฏิบัติตามอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งในอนาคต

3. ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว อำนาจของคณะกรรมาธิการมีขอบเขตจำกัด การปฏิบัติภารกิจต่างๆ จะต้องเป็นไปตามหลัก “วัตถุประสงค์ทางงานนิติบัญญัติ” (Legislative purpose) กล่าวคือ ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายเสียเองอันเป็นบทบาทอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ (กรณีนี้คืออำนาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ) ด้วยเหตุผลเช่นนี้ คณะกรรมาธิการจึงไม่มีอำนาจเรียกบุคคลใดๆ มาอันเป็นลักษณะของการไปเข้าไปพิจารณาชี้ผิดชี้ถูกใครในทางกฎหมาย

อนึ่ง ขอย้ำว่า ใครจะทำผิดกฎหมายในคดีน้องชมพู่คือประเด็นหนึ่ง แต่เรื่องการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการในรัฐสภาเพื่อให้แสวงหาข้อเท็จจริงเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผมเห็นว่าตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการไม่มีอำนาจพิจารณาคดีออกหมายจับลุงพลครับ”

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ล่าสุด โอนเงินรอบ 2 อังคารหน้า | Thaiger
การเงิน14 hours ago

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ล่าสุด โอนเงินรอบ 2 อังคารหน้า

DES เผยยอดการดำเนินคดี ข่าวปลอม ประจำปี 2563-64 | Thaiger
ข่าวการเมือง14 hours ago

DES เผยยอดการดำเนินคดี ข่าวปลอม ประจำปี 2563-64

อ.เฉลิมชัย ฝาก หนุ่ม กรรชัย อย่าจัดรายการเอามันอย่างเดียว! | Thaiger
ข่าวดารา14 hours ago

อ.เฉลิมชัย ฝาก หนุ่ม กรรชัย อย่าจัดรายการเอามันอย่างเดียว!

ตร. เร่งตามล่า คนร้ายล่วงละเมิดทางเพศ นร.หญิง จ.ชัยภูมิ | Thaiger
ข่าว14 hours ago

ตร. เร่งตามล่า คนร้ายล่วงละเมิดทางเพศ นร.หญิง จ.ชัยภูมิ

สรุปสเปค รีวิว Mac mini ชิป M1 กล่องเหลี่ยมพลังแรง ผู้ช่วยชั้นดีของสายตัดต่อ | Thaiger
คอมพิวเตอร์14 hours ago

สรุปสเปค รีวิว Mac mini ชิป M1 กล่องเหลี่ยมพลังแรง ผู้ช่วยชั้นดีของสายตัดต่อ

ผัดไท ป่วยโรคไตระยะ 5 ลูกสาวเตรียมบริจาคไตให้แม่ | Thaiger
ข่าวดารา14 hours ago

ผัดไท ป่วยโรคไตระยะ 5 ลูกสาวเตรียมบริจาคไตให้แม่

หวยฮานอย 17 9 64 ตรวจหวยฮานอย 17 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย14 hours ago

หวยฮานอย 17 9 64 ตรวจหวยฮานอย 17 9 64 หวยฮานอยวันนี้

เช็คสิทธิรู้เลย วันโอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 บางคนได้รวดเดียว 1 หมื่น | Thaiger
การเงิน14 hours ago

เช็คสิทธิรู้เลย วันโอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 บางคนได้รวดเดียว 1 หมื่น

IBank ขยายวงเงินสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด | Thaiger
ข่าว14 hours ago

IBank ขยายวงเงินสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด

ศบค. เตรียมดีเดย์ 24 ก.ย. ฉีดวัคซีนเข็มสาม ให้ ปชช. ฉีด ซิโนแวค สองเข็ม | Thaiger
ข่าว15 hours ago

ศบค. เตรียมดีเดย์ 24 ก.ย. ฉีดวัคซีนเข็มสาม ให้ ปชช. ฉีด ซิโนแวค สองเข็ม

เทียบสเปค iPhone 12 Series vs iPhone 13 Series ความเหมือนที่แตกต่าง? | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต15 hours ago

เทียบสเปค iPhone 12 Series vs iPhone 13 Series ความเหมือนที่แตกต่าง?

‘Maximillian’ ศิลปินอินดี้ป็อปสัญชาติ Denmark เจ้าของเพลงฮิต Beautiful Scars ปล่อยเพลงใหม่ ‘Letters’ | Thaiger
บันเทิง15 hours ago

‘Maximillian’ ศิลปินอินดี้ป็อปสัญชาติ Denmark เจ้าของเพลงฮิต Beautiful Scars ปล่อยเพลงใหม่ ‘Letters’

กองสลาก ปรับขนาด 2D บาร์โค้ด หวย ตั้งแต่งวด 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป | Thaiger
เศรษฐกิจ15 hours ago

กองสลาก ปรับขนาด 2D บาร์โค้ด หวย ตั้งแต่งวด 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

อีจองแจ-พัคแฮซู นำทัพทีมนักแสดง ‘สควิดเกม เล่นลุ้นตาย’ ส่งคลิปทักทายแฟนไทย ชวนชมซีรีส์พร้อมกันวันนี้ | Thaiger
บันเทิง15 hours ago

อีจองแจ-พัคแฮซู นำทัพทีมนักแสดง ‘สควิดเกม เล่นลุ้นตาย’ ส่งคลิปทักทายแฟนไทย ชวนชมซีรีส์พร้อมกันวันนี้

ออปโป้ชวนเล่น TikTok Duet Challenge กับ ‘เทนนิส-บิวกิ้น-พีพี-กลัฟ-อัพ’ ในกิจกรรม #หลังเบลอแต่เธอชัดเจน | Thaiger
บันเทิง15 hours ago

ออปโป้ชวนเล่น TikTok Duet Challenge กับ ‘เทนนิส-บิวกิ้น-พีพี-กลัฟ-อัพ’ ในกิจกรรม #หลังเบลอแต่เธอชัดเจน

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 17 9 64 ตรวจหวยฮานอย 17 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย14 hours ago

หวยฮานอย 17 9 64 ตรวจหวยฮานอย 17 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 days ago

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 14 9 64 ตรวจหวยฮานอย 14 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 days ago

หวยฮานอย 14 9 64 ตรวจหวยฮานอย 14 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 13 9 64 ตรวจหวยฮานอย 13 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

หวยฮานอย 13 9 64 ตรวจหวยฮานอย 13 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 12 9 64 ตรวจหวยฮานอย 12 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 days ago

หวยฮานอย 12 9 64 ตรวจหวยฮานอย 12 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 days ago

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

หวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 days ago

หวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว4 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ราคาทองวันนี้ 17/9/64 ราคาลดลง 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,150 | Thaiger
ราคาทองวันนี้21 hours ago

ราคาทองวันนี้ 17/9/64 ราคาลดลง 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,150

Trending