Connect with us

การเงิน

เราชนะรอบ 3 ลงทะเบียนวันไหน เช็คสิทธิ์วันไหน เงินเข้าวันไหน

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เราชนะรอบ 3 ลงทะเบียนวันไหน เช็คสิทธิ์วันไหน เงินเข้าวันไหน | Thaiger

เราชนะรอบ 3 ลงทะเบียนวันไหน คำถามยอดฮิต หลังครม. ไฟเขียว อนุมัติ เพิ่มเงิน 2,000 บาท เราชนะรอบใหม่ 32.9 ล้านคน

เราชนะ รอบ 3 – มีความคืบหน้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเยียวยาเราชนะ เนื่องจากการระบาดระลอกเดือนเมษายน ที่วานนี้ ครม. ไฟเขียว มาตรการเยียวยาโควิดรอบ 3 ไม่ว่า ม.33เรารักกัน ยิ่งใช้ยิ่งได้ สินเชื่อโควิด และที่คนให้ความสนใจคือ เราชนะรอบใหม่

เราชนะรอบใหม่หรือเราชนะรอบ 3 เมื่อข่าวออกไป มีผู้อ่าน The Thaiger ถามเข้ามาเยอะว่า ที่แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เราชนะรอบ 3 ลงทะเบียนวันไหน เราชนะรอบ 3 เช็คสิทธิ์วันไหน เราชนะรอบ 3 เงินเข้าวันไหน

จากเอกสารผลมติครม ระบุว่า “เห็นชอบ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะเร่งด่วน ได้แก่

1) โครงการเราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน โดยเป็นการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กรอบวงเงินประมาณ 67,000ล้านบาท

2) โครงการ ม 33 เรารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 9.27 ล้านคน โดยเป็นการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กรอบวงเงินประมาณ 18,500 ล้านบาท”

ดังนั้น เราชนะ 2,000 บาท ครม. ระบุว่าเป็นการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 32.9 ล้านคน ซึ่งเมื่อตรวจสอบผู้ได้สิทธิ์เราชนะก่อนหน้าก็มีจำนวน 32.9 ล้านคนเช่นเดียวกัน

The Thaiger คาดการณ์ว่า การเพิ่เงิน 2,000 บาทดังกล่าว อาจเป็นการเพิ่มวงเงินให้ผู้ได้สิทธิ์เราชนะอยู่ก่อนแล้ว ครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป๋าตัง คนละครึ่งที่เข้าเกณฑ์ กลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟน

ส่วนจะมีโอกาสเปิดลงทะเบียนเพิ่มไหม อาจต้องรอที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า

“สำหรับการเพิ่มเงินในโครงการเราชนะ และโครงการ ม.33 เรารักกัน ได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งนำเสนอโครงการให้พิจารณาตามขั้นตอนเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า ” – รัฐบาลกล่าว

ดังนั้นคำถาที่ว่า เราชนะรอบ 3 2,000 บาท เงินเข้าวันไหน เช็คสิทธิ์วันไหน ต้องรอฟังคำตอบที่ชัดเจนในอีกหนึ่งสัปดาห์ แต่ที่ทราบแน่นอนคือสิทธิ์การใช้ยังได้ถึง 30 มิ.ย. 64 เช่นเดิม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาโควิด

Trending