Connect with us

ข่าวเทคโนโลยี

KMITL ร่วมมือ I AM Consulting นำร่องเทคโนโลยีบล็อกเชน

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

KMITL ร่วมมือ I AM Consulting นำร่องเทคโนโลยีบล็อกเชน | Thaiger

พระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL) เดินหน้าสู่ Digital Transformation ร่วมกับไอแอม คอนซัลติ้ง นำร่องด้วยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยขับเคลื่อนสร้างระบบนิเวศทางไอที พร้อมโชว์เคสการใช้งานจริงด้วย Digital Signature on Blockchain

18 มีนาคม 2564/กรุงเทพฯ – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ลงบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางวิชาการด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าขับเคลื่อน ในรูปแบบ Digital Transformation สู่การเป็นสถาบันการศึกษาดิจิทัล และสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางไอที นำร่องด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทำระบบ Virtual ID Card, University Token และ Digital Certificate ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับบุคลากรและนักศึกษาภายในสถาบัน

KMITL x IAM

รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ขณะนี้เราอยู่ในยุคเทคโนโลยี ดิสรัปชัน การศึกษาไทย ตั้งแต่ประถม มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย ในอดีตเราอยู่ในรั้วที่สูงของมหาวิทยาลัย ทำให้ในแง่ของประสิทธิภาพการเรียนการสอน การจัดการและความร่วมมือกับภาคเอกชนน้อยไป

ขณะที่ยุคนี้ความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการช่วยพัฒนาการศึกษาไทย เพราะจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจการทำงานจริง สามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้งานได้จริง ในการบริหารงานของสถาบันการศึกษาเราจำเป็นต้องสร้างระบบนิเวศร่วมกับหลายภาคส่วน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นสนาม playground ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทดลอง”

รศ.ดร.อิทธิพล กล่าวเสริมว่า “คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั้น เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สอนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดประเทศ มีนักศึกษาจำนวน 4,000 กว่าคน โดยเฉพาะในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยความร่วมมือกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง เพื่อทำ Digital Transformation ในครั้งนี้จะต้องมีการทำงานอย่างบูรณาการ

ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้ หน่วยงานที่เรียกว่า K-DAI หรือศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง มาร่วมมือในการขับเคลื่อน เพื่อสามารถพัฒนา ประยุกต์ และต่อยอดเทคโนโลยีต่อไปได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร รวมถึงการเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยว่าสามารถทำงานได้ มีสนามทดทองให้ลองทำงานจริง

ดังนั้น Digital Transformation จะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย แต่ในอนาคต เราจะสร้างบุคลากรไอทีรุ่นใหม่สู่ตลาดแรงงานในประเทศได้”

KMITL x IAM

ทางด้าน ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวว่า “จากประสบการณ์การพัฒนาระบบไอทีให้กับองค์กรระดับเอนเทอร์ไพรส์มากว่า 16 ปี และการต่อยอดธุรกิจในเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องของไอแอม คอนซัลติ้ง ในความร่วมมือครั้งนี้ เราได้นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยต่อยอดสู่ Digital Transformation

ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน การเปิดให้นักศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานทางเทคโนโลยีจริง การต่อยอดเพื่อพัฒนาความสามารถกับอาจารย์และบุคลากรให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับสถาบัน รวมทั้งสามารถนำเอาระบบเทคโนโลยีมาช่วยสร้างและขยายระบบนิเวศทางไอทีได้”

“โดยเราได้เริ่มต้นนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเสริม และทำ Proof of Concept (POC) หรือ การสาธิตและทดสอบการทำงานว่าสามารถใช้งานในมหาวิทยาลัยได้จริง ได้แก่ Virtual ID Card หรือ Digital ID เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา การทำ University Token สร้างสังคมไร้เงินสดด้วยการนำ Token หรือ Coin มาใช้แลกเปลี่ยนภายในมหาวิทยาลัย และ การพัฒนา Digital Certificate เพื่อเปลี่ยนการทำงานแบบ Document Original ให้เป็น Digital Original ในที่สุด

ซึ่งในการลงนามครั้งนี้ ทางไอแอม คอนซัลติ้ง ก็ได้นำเสนอการใช้งานจริงของ Digital Signature on Blockchain ซึ่งพัฒนาระบบตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) หรือ ETDA นับเป็นครั้งแรกที่มีการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนเพื่อนำ Digital Signature on Blockchain มาใช้งานในมหาวิทยาลัย”

นอกจากความร่วมมือดังกล่าวมานี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ยังได้วางแผนที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับธุรกิจการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Machine Learning การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และ การสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม (Platform) ใหม่ๆ เป็นต้น

รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันคณาจารย์ และนักศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำ Digital Transformation เพื่อสร้างนวัตกรรม ผลงานวิจัย ตลอดจนสามารถต่อยอดใช้งานจริง หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้

 

สามารถติดตามข่าวเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเทคโนโลยี

 

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358
image
วันธงชัย 6 ก.ค. 65 ฤกษ์มงคลตามปฏิทินไทย พร้อมสีเสื้อมงคล เลขเด็ดเสริมดวง | Thaiger
ไลฟ์สไตล์21 นาที ago

วันธงชัย 6 ก.ค. 65 ฤกษ์มงคลตามปฏิทินไทย พร้อมสีเสื้อมงคล เลขเด็ดเสริมดวง

แนะนำ ที่เที่ยวปทุมธานี 2022 เที่ยว 1 วันใกล้กรุงเทพ เก็บครบทุกรสชาติ | Thaiger
ท่องเที่ยว1 ชั่วโมง ago

แนะนำ ที่เที่ยวปทุมธานี 2022 เที่ยว 1 วันใกล้กรุงเทพ เก็บครบทุกรสชาติ

โปรแกรมฉายหนังกรุงเทพกลางแปลง เช็กก่อนไปดู หนัง 25 เรื่อง 10 สถานที่ | Thaiger
ข่าว2 ชั่วโมง ago

โปรแกรมฉายหนังกรุงเทพกลางแปลง เช็กก่อนไปดู หนัง 25 เรื่อง 10 สถานที่

โกอินเตอร์แล้ว ‘AB6IX’ ขึ้นแสดงช่วงพักครึ่ง WNBA ในอเมริกา | Thaiger
บันเทิงเกาหลี2 ชั่วโมง ago

โกอินเตอร์แล้ว ‘AB6IX’ ขึ้นแสดงช่วงพักครึ่ง WNBA ในอเมริกา

‘น้ำตาล ชลิตา’ วิดีโอคอลหา ‘ครูจุ๊บแจง’ ให้กำลังใจกรณีถอนตัว MUT 2022 | Thaiger
บันเทิง2 ชั่วโมง ago

‘น้ำตาล ชลิตา’ วิดีโอคอลหา ‘ครูจุ๊บแจง’ ให้กำลังใจกรณีถอนตัว MUT 2022

ชัชชาติ เตรียมเพิ่มช่องร้องเรียนทุจริตใน Traffy fondue | Thaiger
ข่าว2 ชั่วโมง ago

ชัชชาติ เตรียมเพิ่มช่องร้องเรียนทุจริตใน Traffy fondue

คอมเมนต์ทำกลั้นขำไม่ไหว หลังข่าว ‘พลายเดี่ยว’ ฟัดโจทย์เก่า ‘พลายนิ่ง’ ร่วงรอบ 2 | Thaiger
ข่าว3 ชั่วโมง ago

คอมเมนต์ทำกลั้นขำไม่ไหว หลังข่าว ‘พลายเดี่ยว’ ฟัดโจทย์เก่า ‘พลายนิ่ง’ ร่วงรอบ 2

มาอีกหนึ่ง ลือ เชลซี แอบเล็ง “ปาวาร์” กองหลังบาเยิร์น เติมเกมรับ | Thaiger
ข่าวกีฬา3 ชั่วโมง ago

มาอีกหนึ่ง ลือ เชลซี แอบเล็ง “ปาวาร์” กองหลังบาเยิร์น เติมเกมรับ

สู้ไม่ถอย แม่ค้าโดนลูกค้าติแรง ทำขนมไม่สวย ที่แท้มือ พิการ | Thaiger
ข่าว3 ชั่วโมง ago

สู้ไม่ถอย แม่ค้าโดนลูกค้าติแรง ทำขนมไม่สวย ที่แท้มือ พิการ

สิงคโปร์ ปิ๊งไอเดีย NEWBrew เบียร์จากน้ำสุขา แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ | Thaiger
ข่าววิทยาศาสตร์3 ชั่วโมง ago

สิงคโปร์ ปิ๊งไอเดีย NEWBrew เบียร์จากน้ำสุขา แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

กองสลาก ประกาศห้ามการ ขายต่อสิทธิสลากดิจิทัล หรือขายสลาก 80 เกินราคา | Thaiger
เศรษฐกิจ3 ชั่วโมง ago

กองสลาก ประกาศห้ามการ ขายต่อสิทธิสลากดิจิทัล หรือขายสลาก 80 เกินราคา

10 เรื่องน่ารู้ มิกกี้ เมาส์ (Mickey Mouse) สัญลักษณ์ดิสนีย์ ที่ครองใจคนทั้งโลก | Thaiger
บันเทิง3 ชั่วโมง ago

10 เรื่องน่ารู้ มิกกี้ เมาส์ (Mickey Mouse) สัญลักษณ์ดิสนีย์ ที่ครองใจคนทั้งโลก

อนิเมะ Sword Art Online Progressive: Kuraki Yuyami no Scherzo ปล่อยตัวอย่างใหม่ | Thaiger
ข่าว3 ชั่วโมง ago

อนิเมะ Sword Art Online Progressive: Kuraki Yuyami no Scherzo ปล่อยตัวอย่างใหม่

ส.ส.พรรคเพื่อไทย ขึ้นป้ายเตือนหรา ดูด ‘ปุ๊น’ ขับรถอันตรายถึงตายได้ | Thaiger
ข่าว3 ชั่วโมง ago

ส.ส.พรรคเพื่อไทย ขึ้นป้ายเตือนหรา ดูด ‘ปุ๊น’ ขับรถอันตรายถึงตายได้

‘โหน่ง ชะชะช่า’ เจอเหตุระทึก งูลอกคราบในรถ แฟน ๆ แห่ขอเลขทะเบียน | Thaiger
บันเทิง4 ชั่วโมง ago

‘โหน่ง ชะชะช่า’ เจอเหตุระทึก งูลอกคราบในรถ แฟน ๆ แห่ขอเลขทะเบียน

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท | Thaiger
การเงิน6 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท | Thaiger
การเงิน1 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,900 บาท | Thaiger
การเงิน5 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,900 บาท

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,800 บาท | Thaiger
การเงิน4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,800 บาท

ราคาทองวันนี้ 5 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,050 บาท | Thaiger
การเงิน11 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 5 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,050 บาท

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน6 วัน ago

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

เลขธูปปู่ แม่น้ำหนึ่ง 1/7/65 เลขเด็ดก่อนหวยออกวันนี้ อยากรวยต้องจัด | Thaiger
เลขเด็ด4 วัน ago

เลขธูปปู่ แม่น้ำหนึ่ง 1/7/65 เลขเด็ดก่อนหวยออกวันนี้ อยากรวยต้องจัด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/7/65 โค้งสุดท้ายหวยงวดนี้ มาครบทั้งเลขสอง-สามตัว | Thaiger
เลขเด็ด5 วัน ago

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/7/65 โค้งสุดท้ายหวยงวดนี้ มาครบทั้งเลขสอง-สามตัว

โควิดไทยวันนี้ 5 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,917 ราย ดับ 18 ศพ | Thaiger
ข่าว12 ชั่วโมง ago

โควิดไทยวันนี้ 5 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,917 ราย ดับ 18 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 4 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,995 ราย ดับ 18 ศพ | Thaiger
ข่าว2 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 4 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,995 ราย ดับ 18 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 1 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,354 ราย ดับ 16 ศพ | Thaiger
ข่าว4 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 1 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,354 ราย ดับ 16 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,695 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว5 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,695 ราย ดับ 14 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว7 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ

หวยลาว 4 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 4 กรกฎาคม 2565 | Thaiger
ตรวจหวย1 วัน ago

หวยลาว 4 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 4 กรกฎาคม 2565

หวยลาว 1 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 1 กรกฎาคม 2565 | Thaiger
ตรวจหวย4 วัน ago

หวยลาว 1 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 1 กรกฎาคม 2565

Trending

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.