Connect with us

การเงิน

ที่นี่เท่านั้น ม33เรารักกัน.com เช็คสิทธิ์ รับเงินโอนเข้าเป๋าตัง 4000 บาท

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ที่นี่เท่านั้น ม33เรารักกัน.com เช็คสิทธิ์ รับเงินโอนเข้าเป๋าตัง 4000 บาท | Thaiger

ม33เรารักกัน.com เช็คสิทธิ์ รับเงินโอนเข้าเป๋าตัง 4000 บาท เรารักกัน 33 ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com

อัปเดต ม.33เรารักกัน ล่าสุดวันนี้ สำหรับผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา จากมาตรา 33 ประกันสังคม โดนจะแจกเงินสูงสุด 4,000 บาท เรารักกัน 33 ตรวจสอบสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 64 เป็นต้นไป และสามารถยืนยันตัวตน ม33เรารักกันได้ถึง 31 พ.ค. 64 นี้

วิธีเช็คสิทธิ์ ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิว่าผ่านหรือไม่ ณ ม33เรารักกัน.com

1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” เพื่อเช็คสิทธิ์ ม33เรารักกัน

3. กรอกข้อมูล

  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • ชื่อและนามสกุลภาษาไทย
  • วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก ตรวจสอบสถานะ

5. หากได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน” พร้อมระบุตารางวันโอนและจำนวนเงินที่โอน ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ระบบจะแจ้งเหตุผล พร้อมทั้งเปิดให้ทบทวนสิทธฺิ์

สำหรับผู้ไม่ได้รับสิทธิ สามารถขอยื่นทบทวนสิทธิ์ ได้แล้วในวันเดียวกันนี้

ม.33เรารักกัน ได้เงินวันไหน

ตอบ ได้เงินม33เรารักกันงวดแรก 1000 บาท จากนั้นได้ทุกวันจันทร์สัปดาห์ละ 4,000 บาท

ทบทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน

ทบทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน เช็คสิทธิ www.ม33เรารักกัน.com

สำหรับผู้ตรวจสอบสิทธิ แล้วขึ้นสถานะว่า ไม่ได้รับสิทธิ ทางโครงการได้เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 64 และสามารถตรวจสอบสถานะ ได้ในวันที่ 5 เม.ย. 64 ว่าผ่านหรือไม่

เมื่อได้รับสิทธิแล้ว ตามกำหนดเดิมจ้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง วันที่ 5-11 เม.ย. 64 และได้รับวงเงิน 2 ครั้ง 12 19 เม.ย. ครั้งละ 2000 บาท

หากไม่กดดยืนยันตัวตนถือว่าสละสิทธิ์

แต่! มติ ครม. ได้ขยายวันยืนยันตัวตนกลุ่มทบทวนสิทธิ์ ม.33เรารักกัน เป็นวันที่ 5 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

ม.33 เรารักกัน กลุ่มทบทวนสิทธิ เงินเข้าวันไหน

เงิน 4000 บาท เข้ารอบแรก

  • กดยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังค์ ระหว่าง 5-11 เม.ย. 64 จะได้เงิน 4,000 บาทในงวดเดียว 12 เม.ย. 64

เงินเรารักกัน 4,000 บาท เข้ารอบสอง

  • กลุ่มยืนยันตัวตนระหว่าง 12 เม.ย. -31 พ.ค. 64 จะได้เงินโอนเข้าเป๋าตังในวันที่กดใช้งานทันที 4 ,000 บาท

เช็คสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน ได้สิทธิ์แล้วทำยังไงต่อ

เมื่อเช็คสิทธิ์ ม.33เรารักกัน www.ม33เรารักกัน.com เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้ถึง 31 พ.ค. 64 (จากเดิมยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่ 21 มี.ค. 64 เท่านั้น) เพื่อใช้จ่ายเงินแทนเงินสด เช่นเดียวกับโครงการเราชนะ

ม.33 เรารักกันเงินเข้าวันไหน

เงิน 4,000 บาทโครงการ ม.33 เรารักกันจะโอนเข้าแอปเป๋าตัง ตามเวลาที่ผู้ได้รับสิทธิยืนยันตัวตน

แบ่งไทม์ไลน์ การแจกเงิน 3 รอบ ดังนี้

1. เงิน ม.33เรารักกัน โอนเข้ารอบแรก

  • ยืนยันตัวตนเป๋าตังระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 ได้เงินวันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5,12 เมษายน 64 สัปดาห์ละ 1,000 บาท

2. เงิน ม.33เรารักกัน โอนเข้ารอบ 2

  • กดยืนยันตัวตนเป๋าตัง ระหว่าง 22 มี.ค. -11 เม.ย. 64 จะได้เงินสะสมตั้งแต่ 22 มี.ค. 64 จนถึงวันที่กดใช้งาน จากนั้นจะได้สัปดาห์ละ 1,000 บาททุกวันจันทร์ จนครบ 4,000 บาท

3. เงิน ม.33เรารักกัน โอนเข้ารอบ 3

  • กดยืนยันตัวตนเป๋าตัง ระหว่าง 12 เม.ย. -31 พ.ค. 64 จะได้เงินรวดเดียว 4,000 บาท ใน 1 งวด

ทบทวนเราชนะ

อัปเดตข้อมูลล่าสุดเราชนะจากกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ์เรื่องการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม การเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ หรือการเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 รวมถึงผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 ที่ได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ว่า

ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 51,060 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 70,068 ล้านบาทและ

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,977 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 124,105 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ม.33เรารักกัน

 

ราคาทองวันนี้ 29/9/64 ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 50 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400 | Thaiger
ราคาทองวันนี้48 วินาที ago

ราคาทองวันนี้ 29/9/64 ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 50 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 29 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 นาที ago

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 29 กย.64

พีท คนเลือดบวก รับเป็นซึมเศร้า เหตุใช้สารเสพติดเพื่อการศึกษา | Thaiger
ข่าวดารา3 นาที ago

พีท คนเลือดบวก รับเป็นซึมเศร้า เหตุใช้สารเสพติดเพื่อการศึกษา

ข่าวน้ำท่วม ชัยภูมิ ท่วมหนักครบทั้ง 16 อำเภอ ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 50 ซม. – 1.50 เมตร | Thaiger
ข่าว9 นาที ago

ข่าวน้ำท่วม ชัยภูมิ ท่วมหนักครบทั้ง 16 อำเภอ ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 50 ซม. – 1.50 เมตร

พูดแทนใจ! ‘สรยุทธ’ กลุ้มแทนคนจอง โมเดอร์นา รอวัคซีนไม่มีจุดหมาย | Thaiger
ข่าว10 นาที ago

พูดแทนใจ! ‘สรยุทธ’ กลุ้มแทนคนจอง โมเดอร์นา รอวัคซีนไม่มีจุดหมาย

คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้าน ประกันภัย แก่ผู้ประสบภัย น้ำท่วม ปี 2564 | Thaiger
เศรษฐกิจ16 นาที ago

คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้าน ประกันภัย แก่ผู้ประสบภัย น้ำท่วม ปี 2564

4NOLOGUE ฟ้องคนอ้าง แจ๊คกี้ TRINITY โพสต์ภาพอนาจาร | Thaiger
ข่าวดารา17 นาที ago

4NOLOGUE ฟ้องคนอ้าง แจ๊คกี้ TRINITY โพสต์ภาพอนาจาร

‘ประยุทธ์’ ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เตรียมแผนป้องกัน น้ำท่วม | Thaiger
ข่าว23 นาที ago

‘ประยุทธ์’ ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เตรียมแผนป้องกัน น้ำท่วม

วันนี้ 29 ก.ย. เรือคลองแสนแสบหยุดวิ่ง 1 วัน พนักงานไปฉีดวัคซีนเข็ม 3 ที่บางซื่อ | Thaiger
ข่าว23 นาที ago

วันนี้ 29 ก.ย. เรือคลองแสนแสบหยุดวิ่ง 1 วัน พนักงานไปฉีดวัคซีนเข็ม 3 ที่บางซื่อ

สรุปครบ ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้กฎหมายแพ่งการสมรส เพื่อ การสมรสเท่าเทียม LGBTQ+ | Thaiger
คลิป28 นาที ago

สรุปครบ ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้กฎหมายแพ่งการสมรส เพื่อ การสมรสเท่าเทียม LGBTQ+

ปภ. เตือน 5 จังหวัด เตรียมรับมือการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ | Thaiger
ข่าว34 นาที ago

ปภ. เตือน 5 จังหวัด เตรียมรับมือการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

โควิดชลบุรี วันนี้ 29 ก.ย. 64 ยอดป่วยเพิ่ม 772 ราย เสียชีวิต 3 ศพ | Thaiger
ข่าว43 นาที ago

โควิดชลบุรี วันนี้ 29 ก.ย. 64 ยอดป่วยเพิ่ม 772 ราย เสียชีวิต 3 ศพ

โควิด-19 29 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 233 ล้านราย | Thaiger
ข่าว49 นาที ago

โควิด-19 29 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 233 ล้านราย

โควิดไทยวันนี้ 29 ก.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 10,414 ราย ดับ 122 ศพ | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย57 นาที ago

โควิดไทยวันนี้ 29 ก.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 10,414 ราย ดับ 122 ศพ

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 29 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 29 กย.64

หวยฮานอย 28 9 64 ตรวจหวยฮานอย 28 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 28 9 64 ตรวจหวยฮานอย 28 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 27 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 27 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

หวยลาว 27 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 27 9 64

หวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว6 วัน ago

หวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 27 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 27 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 27 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 27 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว6 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64

ราคาทองวันนี้ 29/9/64 ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 50 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400 | Thaiger
ราคาทองวันนี้49 วินาที ago

ราคาทองวันนี้ 29/9/64 ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 50 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400

ราคาทองวันนี้ 28/9/64 ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 100 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400 | Thaiger
ราคาทองวันนี้24 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 28/9/64 ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 100 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400

ราคาทองวันนี้ 27/9/64 ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 50 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,300 | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 27/9/64 ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 50 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,300

ราคาทองวันนี้ 25/9/64 ราคาเปิดคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 25/9/64 ราคาเปิดคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

ราคาทองวันนี้ 24/9/64 ราคาลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้5 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 24/9/64 ราคาลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

ราคาทองวันนี้ 23/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,550 | Thaiger
ราคาทองวันนี้6 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 23/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,550

ราคาทองวันนี้ 22/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650 | Thaiger
ราคาทองวันนี้7 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 22/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650

รวมไว้แล้ว เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยสุด ในสถิติหวยออกวันศุกร์ | Thaiger
เลขเด็ด17 ชั่วโมง ago

รวมไว้แล้ว เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยสุด ในสถิติหวยออกวันศุกร์

แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขเด็ด1/10/64 3 ตัวชัด ๆ ย้ำเอาไปซื้อลอตเตอรี่ รัฐบาลไทย | Thaiger
เลขเด็ด6 วัน ago

แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขเด็ด1/10/64 3 ตัวชัด ๆ ย้ำเอาไปซื้อลอตเตอรี่ รัฐบาลไทย

23 ก.ย. โอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 5000 เช็คสิทธิ์ประกันสังคม www.sso.go.th | Thaiger
การเงิน6 วัน ago

23 ก.ย. โอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 5000 เช็คสิทธิ์ประกันสังคม www.sso.go.th

Trending