ข่าวข่าวภูมิภาคข่าวเชียงใหม่ภาคเหนือเศรษฐกิจ

กรมทางหลวงชนบท เปิดทางเข้า ดอยอินทนนท์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนพื้นที่เข้าโครงการหลวง ดอยอินทนนท์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนพื้นที่เข้าโครงการหลวง ดอยอินทนนท์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการขนส่งผลิตผลทางเกษตรได้ทุกฤดู

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้สามารถเข้าสู่พื้นที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมถึงสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะได้อีกเส้นทางหนึ่ง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบให้ ทช. พิจารณาดำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่ง ทช. ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวงมาตั้งแต่ปี 2551

โดยได้กำหนด “มาตรฐานถนนหลวงภูเขา” สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ทช. ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านขุนกลาง ดอยผาตั้ง (กม.ที่ 0+000) และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านขุนยะ (กม. ที่ 17+611) รวมระยะทางทั้งสิ้น 17.660 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 4 – 6 เมตร

พร้อมก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้ำข้างทาง ราวเหล็ก และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ปัจจุบันโครงการฯมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 30 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานดินชั้นคันทาง งานโครงสร้างทาง/ผิวจราจร งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานรางระบายน้ำ งานคันหินและรางตื้น

นอกจากนี้ในระหว่างการก่อสร้างได้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ โดยได้ติดตั้งป้ายเตือนพร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 135.500 ล้านบาท (งบผูกพันปี 2562 ถึง 2565)

 

กรมทางหลวงชนบท ดอยอินทนนท์

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *