Connect with us

ข่าวการเงิน

แบงค์ชาติ สรุปรวม มาตรการช่วยเหลือ จากทุกธนาคารไว้ที่เดียว

ไทยเกอร์นิวส์

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

แบงค์ชาติ สรุปรวม มาตรการช่วยเหลือ จากทุกธนาคารไว้ที่เดียว | Thaiger

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงค์ชาติ ได้ทำการรวบรวมข้อมูล มาตรการช่วยเหลือ ทางการเงินจากธนาคารต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวกัน

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงค์ชาติ นั้นได้มีการรวบรวมข้อมูลในตัว มาตรการช่วยเหลือ ทางการเงินจากธนาคารต่าง ๆ ที่ได้เปิดดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มาไว้ในที่เดียว

โดยทางแบงค์ชาติได้ทำการแบ่งมาตรการช่วยเหลือเป็นตามประเภทของธุรกรรม ซึ่งก็พอจะนำมาเสนอในที่นี่ได้คร่าว ๆ ประมาณนี้

 • บัตรเครดิต

มาตรการขั้นต่ำ : ผ่อนชำระขั้นต่ำได้ 5% สำหรับปี 2564 หรือแปลงหนี้บัตรเครดิตเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือขยายระยะเวลาเพิ่มเติม โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 12

 • ธนาคารที่กำหนดอัตราผ่อนชำระบัตรเครดิตขั้นต่ำ 5% จำนวน 11 แห่ง
 • ธนาคารที่ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลา 12% 48 เดือน 5 แห่ง
 • ธนาคารที่ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลา 48 เดือน ตามเงื่อนไขธนาคาร 1 แห่ง
 • ธนาคารที่ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลา 99 เดือน ตามเงื่อนไขธนาคาร 1 แห่ง
 • ธนาคารที่ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาตามเงื่อนไขธนาคาร 4 แห่ง
 • ธนาคารที่พักชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย 2 แห่ง

มาตรการช่วยเหลือ บัตรเครดิต

 • สินเชื่อส่วนบุคคล, จำนำทะเบียนรถ

มาตรการขั้นต่ำ : สินเชื่อส่วนบุคคล : เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด, คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% หรือลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ, สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลดค่างวดอย่างน้อย 30%

 • ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่พักชำระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 3 เดือน 9 แห่ง
 • สถาบันการเงินที่พักชำระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 4 เดือน 1 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่พักชำระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 6 เดือน 2 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่พักชำระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 12 เดือน 2 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ให้สินเชื่อเพิ่ม 3 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่พักชำระเงินต้น 7 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ขยายระยะเวลา/เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 17 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ลดอัตราผ่อนชำระ/ค่างวด 21 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ลดดอกเบี้ย 16 แห่ง

มาตรการช่วยเหลือ สินเชื่อบุคคล

 • สินเชื่อเช่าซื้อ (คนที่กู้รถกับธนาคาร)

มาตรการขั้นต่ำ : เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

 • ธนาคารที่ทำการพักชำระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 3 เดือน 8 แห่ง
 • ธนาคารที่ทำการลดค่างวด 8 แห่ง
 • ธนาคารที่ทำการลดดอกเบี้ย/เบี้ยปรับ 1 แห่ง
 • ธนาคารที่ทำการขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ 8 แห่ง

มาตรการช่วยเหลือ สินเชื่อเช่าซื้อ

 • สินเชื่อเช่าซื้อ (คนที่กู้รถกับสถาบันการเงินอื่น ๆ / Non-bank)

มาตรการขั้นต่ำ : เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

 • สถาบันการเงินที่ทำการพักชำระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 8 แห่ง
 • สถาบันการเงินที่ทำพักชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย 3 แห่ง
 • สถาบันการเงินที่ทำรีไฟแนนซ์ 1 แห่ง
 • สถาบันการเงินที่ทำลดค่างวด 11 แห่ง
 • สถาบันการเงินที่ทำขยายระยะเวลา 10 แห่ง

มาตรการช่วยเหลือ สินเชื่อเช่าซื้อ non bank

 • สินเชื่อบ้าน

มาตรการขั้นต่ำ : เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 3 เดือน, เลื่อนชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ย, ลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

 • ธนาคารที่ทำการพักชำระหนี้ เงินต้น+ดอกเบี้ย 13 แห่ง
 • ธนาคารที่ทำการลดดอกเบี้ย 9 แห่ง
 • ธนาคารที่ทำการพักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย 13 แห่ง
 • ธนาคารที่ทำการ Cash Back 1 แห่ง
 • ธนาคารที่ทำการไม่คิดเบี้ยปรับผิดนัด 1 แห่ง
 • ธนาคารที่ทำการลดค่างวด 12 แห่ง
 • ธนาคารที่ทำการขยายระยะเวลา 10 แห่ง

มาตรการช่วยเหลือ สินเชื่อบ้าน

 • สินเชื่อสำหรับ SMEs และ Micro-Nanofinance

มาตรการขั้นต่ำ : พักหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย), พักชำระเงินต้น, ลดดอกเบี้ย / ลดค่างวด, ขยายระยะเวลา, ผ่อนปรนเงื่อนไข, ให้สินเชื่อเพิ่ม

 • ธนาคาร/สถาบันการเงินที่ทำการพักหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 9 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงินที่ทำการพักชำระเงินต้น 10 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงินที่ทำการลดดอกเบี้ย 5 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงินที่ทำการลดค่างวด 8 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงินที่ทำการขยายระยะเวลา 6 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงินที่ทำการผ่อนปรนเงื่อนไข 6 แห่ง
 • ธนาคาร/สถาบันการเงินที่ทำการให้สินเชื่อเพิ่ม 8 แห่ง

มาตรการช่วยเหลือ SMEs

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการรับมาตรการช่วยเหลือเหล่านี้สามารถทำการติดต่อกับธนาคาร และสถานบันการเงินเหล่านี้ได้ตามช่องทางที่ปรากฏดังนี้

ช่องทาง

ช่องทาง 2

ช่องทาง 3

ช่องทาง 4

ช่องทาง 5

ช่องทาง 6

ช่องทาง 7

ช่องทาง 8

นอกจากนี้แล้วทางแบงค์ชาติเองก็ยังได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือของตัวเองมาด้วยเช่นกัน ซึ่งก็มีด้วยกันตามแผนภาพดังนี้

มาตรการ ธปท.

มาตรการ ธปท. ช่องทาง

 

สามารถศึกษาข้อมูลของมาตรการต่าง ๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ได้ : ที่นี่

 

สามารถติดตามข่าวการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวการเงิน

 

เดือด! ‘เวอร์สเตปเปน’ ไล่แซง ‘แฮมมิลตัน’ คว้าแชมป์ เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ F1 2021 | Thaiger
ข่าว2 hours ago

เดือด! ‘เวอร์สเตปเปน’ ไล่แซง ‘แฮมมิลตัน’ คว้าแชมป์ เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ F1 2021

Phasmophobia เพิ่มผีใหม่อีก 2 ตัว และการกลับมาของน้ำขุ่น | Thaiger
เกมส์9 hours ago

Phasmophobia เพิ่มผีใหม่อีก 2 ตัว และการกลับมาของน้ำขุ่น

ไทย อิตาลี ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก นัดสุดท้าย | Thaiger
วอลเลย์บอล10 hours ago

ไทย อิตาลี ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก นัดสุดท้าย

ดูบอลสด ยูโร 2020 อิตาลี พบ เวลส์ สดทาง NBT | Thaiger
ข่าวกีฬา15 hours ago

ดูบอลสด ยูโร 2020 อิตาลี พบ เวลส์ สดทาง NBT

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 20 มิย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา21 hours ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 20 มิย.64

ย้อนหลังไฮไลท์ วอลเลย์บอลไทย ชนะ แคนาดา 3 เซตรวด คว้าชัยนัดที่ 2 | Thaiger
วอลเลย์บอล1 day ago

ย้อนหลังไฮไลท์ วอลเลย์บอลไทย ชนะ แคนาดา 3 เซตรวด คว้าชัยนัดที่ 2

ไทย – แคนาดา ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2021 | Thaiger
วอลเลย์บอล1 day ago

ไทย – แคนาดา ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2021

เทียบสถิติ วอลเลย์บอลไทย – แคนาดา VNL 2021 | Thaiger
วอลเลย์บอล1 day ago

เทียบสถิติ วอลเลย์บอลไทย – แคนาดา VNL 2021

ราคาทองวันนี้ 19/6/64 ทองเปิดลดลง 300 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,900 | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 days ago

ราคาทองวันนี้ 19/6/64 ทองเปิดลดลง 300 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,900

ดูบอลสด ยูโร 2020 โปรตุเกส พบ เยอรมัน สดทาง NBT | Thaiger
ข่าวกีฬา2 days ago

ดูบอลสด ยูโร 2020 โปรตุเกส พบ เยอรมัน สดทาง NBT

ดูบอลสด ยูโร 2020 ฮังการี พบ ฝรั่งเศส สดทาง NBT | Thaiger
ข่าวกีฬา2 days ago

ดูบอลสด ยูโร 2020 ฮังการี พบ ฝรั่งเศส สดทาง NBT

ดูบอลสด ยูโร 2020 สเปน พบ โปแลนด์ สดทาง NBT | Thaiger
ข่าวกีฬา2 days ago

ดูบอลสด ยูโร 2020 สเปน พบ โปแลนด์ สดทาง NBT

หวยฮานอย 20 6 64 ตรวจหวยฮานอย 20 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

หวยฮานอย 20 6 64 ตรวจหวยฮานอย 20 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 19 มิย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 days ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 19 มิย.64

ม.มหิดล – SJTU เปิด หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา | Thaiger
ข่าว2 days ago

ม.มหิดล – SJTU เปิด หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา

หวยฮานอย 20 6 64 ตรวจหวยฮานอย 20 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

หวยฮานอย 20 6 64 ตรวจหวยฮานอย 20 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 14 6 64 ตรวจหวยฮานอย 14 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 week ago

หวยฮานอย 14 6 64 ตรวจหวยฮานอย 14 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาววันนี้ 17 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 17 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

หวยลาววันนี้ 17 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 17 มิ.ย. 64

หวยลาววันนี้ 14 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

หวยลาววันนี้ 14 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 มิ.ย. 64

หวยลาววันนี้ 10 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 10 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 weeks ago

หวยลาววันนี้ 10 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 10 มิ.ย. 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 17 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 17 6 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 17 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 17 6 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 10 6 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 week ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 10 6 64

ตรวจหวย 16 มิ.ย. 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวย 16 มิ.ย. 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564

ตรวจหวย 1 6 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 weeks ago

ตรวจหวย 1 6 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 weeks ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขดังมาเต็ม เลขเด็ดงวด16/6/64 | Thaiger
เลขเด็ด5 days ago

เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขดังมาเต็ม เลขเด็ดงวด16/6/64

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64 | Thaiger
เลขเด็ด3 weeks ago

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64

10 อันดับ เลขท้าย 2 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64 | Thaiger
เลขเด็ด3 weeks ago

10 อันดับ เลขท้าย 2 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 weeks ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

Trending