Connect with us

อีเว้นท์

โอกาสทางการศึกษา สู่ 4 อาชีพ จากเส้นทางของ มูลนิธิดำรงชัยธรรม

ไทยเกอร์นิวส์

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โอกาสทางการศึกษา สู่ 4 อาชีพ จากเส้นทางของ มูลนิธิดำรงชัยธรรม | Thaiger

โอกาสทางการศึกษา สู่ 4 อาชีพ จากเส้นทางของ มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต

เป็นระยะกว่า 22 ปีที่ “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” ตามเจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทย ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี กิจกรรมเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

โดยมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด โดยมูลนิธิฯ ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ขอให้เป็นคนดีของสังคมและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้

ปัจจุบันโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” มีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด 18 รุ่น จำนวน 486 คน จากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ อีกทั้งยังได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด ชุมชน สังคม ผ่านหลากหลายสหวิชาชีพ อาทิ แพทย์, ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตร, นักวิทยาศาสตร์, เจ้าของแบรนด์ ฯลฯ

มูลนิธิดำรงชัยธรรม

“ดร. ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตร” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิทย์ ไชยสุ (ดร.เอก) บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551

ปัจจุบัน ดร. เอก เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่ง ดร.เอก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำและ Young Talent ตัวแทนของสถาบัน ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศในโครงการ Connext ED School Partner ภายใต้โครงการประชารัฐ ปี 2559 – 2562 เฟสที่ 1 และ 2 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

มูลนิธิดำรงชัยธรรม

อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยในนามศิษย์เก่า National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan ประสานงานด้านนวัตกรรมการเกษตรระหว่างรัฐบาลไทย และไต้หวัน รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อไต้หวันของบุคลากรไทยผ่านทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก)

“ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิดำรงชัยธรรม และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดียิ่งจากพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารทุกท่าน ซึ่งเมื่อผมได้รับโอกาสนี้ ผมก็อยากส่งมอบโอกาสในลักษณะนี้ให้กับทุกคนที่สนใจด้านการศึกษา และด้านนวัตกรรมการเกษตร ทั้งในไทยและต่างประเทศครับ”

มูลนิธิดำรงชัยธรรม

“คุณหมอผู้มีจิตใจ โอบอ้อมอารี” แพทย์หญิงอัจฉรา พัฒนวิทยกุล (หมอหลิง) บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550

ปัจจุบันหมอหลิงเป็นเเพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นอกจากเป็นเเพทย์ที่มีความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมเเล้ว เมื่อมีเวลาว่างหมอหลิงก็มักจะออกไปทำกิจกรรมอาสาอยู่เสมอ นับเป็นความโชคดีทางวิชาชีพนี้ ที่ทำให้ได้มีโอกาส ใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมี ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งในฐานะความเป็นแพทย์ อาจารย์แพทย์ และการเป็นจิตอาสา โดยกิจกรรมอาสาที่เข้าร่วมเป็นประจำในทุกๆปี คือ “โครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล” เป็นกิจกรรมที่ไปร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา กับโครงการที่ขึ้นไปสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

มูลนิธิดำรงชัยธรรม

“ในการไปทำกิจกรรมอาสาในแต่ละครั้ง ก็จะได้รับพลังบวกที่ดีกลับมาเสมอ เพราะได้มีโอกาสใช้ความรู้ ใช้กำลังความสามารถที่เรามี ไปช่วยเหลือและช่วยเติมเต็มในส่วนที่ผู้อื่นยังขาดอยู่ สมาชิกในทีมหมออาสาซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ต่างเคยเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสดี ๆ จากมูลนิธิดำรงชัยธรรมมาก่อน

การที่เราเคยได้รับโอกาสในวันที่เราขาดเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเรามารวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในสังคมต่อไป ตามเจตนารมณ์ของ คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่ว่า “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี”

มูลนิธิดำรงชัยธรรม

“เจ้าของแบรนด์ CHAKSARN” จิรวัฒน์ มหาสาร (ตั้ม) บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551

ปัจจุบัน ตั้ม เป็นเจ้าของแบรนด์ “CHAKSARN” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากต้นกก โดยต้นกกนี้เป็นวัสดุท้องถิ่นในชุมชนอีสานบ้านเกิด นำมาตัดเย็บผสมกับหนังจนกลายเป็นกระเป๋าที่สวยงาม รวมทั้งมีความฝันว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จึงเกิดแนวคิดในการต่อยอด โดยให้แม่และป้าช่วยสอนทอเสื่อ เริ่มจากกระบวนการเก็บเกี่ยว ย้อมสี จนไปถึงการทอ จากนั้นลงเรียนคอร์สด้านการตัดเย็บกระเป๋าหนังและด้านดีไซน์ นำมาออกแบบกระเป๋าด้วยตนเอง พร้อมกับรับซื้อเสื่อจากชุมชน

CHAKSARN

โดยมีเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 10,000 บาท เท่านั้น เมื่อกระเป๋าใบแรกถูกขายออกไป ก็มีผลตอบรับค่อนข้างดี ธุรกิจเริ่มมีการขยายตัว ตั้มเลยมีแนวคิดว่าอยากให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง จึงไปตามหาช่างฝีมือในภาคอีสานที่อยากมีรายได้เสริมเพิ่มมาจากการทอเสื่อกกขายธรรมดา จากนั้นก็ทำการออเดอร์เสื่อกกให้ชาวบ้านทอให้ และมีการนำเสนอลวดลายใหม่ ๆ ให้ชาวบ้านลองทอกันอีกด้วย

“โอกาสทางการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรมในวันนั้น ทำให้ผมได้ส่งต่อโอกาสไปยังคนในชุมชนต่อในวันนี้ การสร้างอาชีพ นับเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ในอนาคตกำลังจะต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา สืบสานรักษางานศิลปหัตถกรรมการทอเสื่อของชาวบ้านให้คงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป”

CHAKSARN

“นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ” พ.ต.ต. หญิงสุภาพร บุญมาก (เอ๋) บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/2550

ปัจจุบัน เป็นข้าราชการตำรวจ ประจำสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ตรวจเก็บวัตถุพยานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในคดีต่างๆ เช่น คดีลักทรัพย์ คดีฆาตกรรม
คดียาเสพติด คดีเพลิงไหม้ เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงและยืนยันตัวผู้กระทำความผิดในคดี มีโอกาสได้ช่วยเหลือประชาชนและสังคมในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

เอ๋

“คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ผู้ซึ่งก่อตั้งมูลนิธิดำรงชัยธรรม เป็นผู้ส่งมอบโอกาสกับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับการเรียน ทำให้หลายๆคนได้มีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น มูลนิธิดำรงชัยธรรมไม่ได้เพียงแต่ดูแลโอกาสทางการศึกษาให้เด็กคนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการดูแลครอบครัวของพวกเขา และสังคมอีกด้วย เพราะมูลนิธิดำรงชัยธรรมเลือกเรา จึงทำให้เราได้มีโอกาสดูแลครอบครัว ดูแลประชาชน และสังคมในวันนี้”

เอ๋

วันนี้มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ในโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 20/2564 เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน แก่เยาวชนไทยที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา โอกาสสำหรับเยาวชนใฝ่ดีที่สนใจ สามารถสอบถามและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ www.damrongchaitham.com โทร. 086 – 345-1130 , 02- 669-9711 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564

ดร.เอกดร.เอก

หมอหลิง หมอหลิง

CHAKSARN CHAKSARN

เอ๋ เอ๋

มูลนิธิดำรงชัยธรรม มูลนิธิดำรงชัยธรรม มูลนิธิดำรงชัยธรรม มูลนิธิดำรงชัยธรรม มูลนิธิดำรงชัยธรรม มูลนิธิดำรงชัยธรรม มูลนิธิดำรงชัยธรรม

 


#มูลนิธิดำรงชัยธรรม #มูลนิธิดำรงชัยธรรมวันนี้ #มูลนิธิดำรงชัยธรรมล่าสุดอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

นำเสนออัปเดตข่าวสารบ้านเมือง ข่าวล่าสุด มั่นใจว่าคุณจะทันทุกสถานการณ์ ไม่ว่า สังคมเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง เรื่องร้อนออนไลน์ ดราม่าดารา อัปเดตบันเทิง ซีรีส์ หนัง เพลง ท่องเที่ยว กีฬา ตรวจหวย เลขเด็ด พร้อมเสิรฟ์ทุกเรื่องยาก ๆ ย่อยให้คุณเข้าใจง่าย

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ณวัฒน์ โอด กทม.หลังปฏิเสธคำร้องขอใช้พื้นที่โปรโมท มิสแกรนด์ | Thaiger
ข่าวดารา4 นาที ago

ณวัฒน์ โอด กทม.หลังปฏิเสธคำร้องขอใช้พื้นที่โปรโมท มิสแกรนด์

สอนวิธี จ่ายเราชนะด้วยบัตรประชาชน กับร้านค้าเราชนะ แอปถุงเงิน | Thaiger
การเงิน8 นาที ago

สอนวิธี จ่ายเราชนะด้วยบัตรประชาชน กับร้านค้าเราชนะ แอปถุงเงิน

สัมภาษณ์หลังเกม ลิเวอร์พูล พบ ฟูแล่ม | Thaiger
ข่าวกีฬา24 นาที ago

สัมภาษณ์หลังเกม ลิเวอร์พูล พบ ฟูแล่ม

สัมภาษณ์หลังเกม แมนฯ ซิตี้ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด | Thaiger
ข่าวกีฬา47 นาที ago

สัมภาษณ์หลังเกม แมนฯ ซิตี้ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด

นักโทษแหกคุก อังกฤษ โดนจับอีกครั้งหลังออกไปซื้อ Call of Duty | Thaiger
เกมส์1 ชั่วโมง ago

นักโทษแหกคุก อังกฤษ โดนจับอีกครั้งหลังออกไปซื้อ Call of Duty

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 8 มีค.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 8 มีค.64

อัยการสั่งฟ้อง ‘แกนนำม็อบราษฎร’ ผิด ม.112-ม.116 ปมชุมนุม 19-20 ก.ย. | Thaiger
ข่าว1 ชั่วโมง ago

อัยการสั่งฟ้อง ‘แกนนำม็อบราษฎร’ ผิด ม.112-ม.116 ปมชุมนุม 19-20 ก.ย.

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเป็นอาจารย์พิเศษฝึกอบรมดำน้ำ แก่นักเรียนนายเรือ | Thaiger
ข่าว1 ชั่วโมง ago

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเป็นอาจารย์พิเศษฝึกอบรมดำน้ำ แก่นักเรียนนายเรือ

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ถอนตัวจากไมอามี่่ โอเพ่น แต่ยังมีแพลนลงแข่งกาตาร์ โอเพ่น | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ถอนตัวจากไมอามี่่ โอเพ่น แต่ยังมีแพลนลงแข่งกาตาร์ โอเพ่น

ประกันรายได้เกษตรกร 64 สวนปาล์มน้ำมัน ธ.ก.ส. พร้อมโอนแล้ว | Thaiger
เศรษฐกิจ1 ชั่วโมง ago

ประกันรายได้เกษตรกร 64 สวนปาล์มน้ำมัน ธ.ก.ส. พร้อมโอนแล้ว

แม่ไวเว่อร์! ‘แอน จักรพงษ์’ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘กัญชงแท้’ สุดว้าวก่อนใคร | Thaiger
บันเทิง1 ชั่วโมง ago

แม่ไวเว่อร์! ‘แอน จักรพงษ์’ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘กัญชงแท้’ สุดว้าวก่อนใคร

ห้างแทบแตก! หลัง พระมหาเทวีเจ้า สะเด็ด ณ สยามพารากอน | Thaiger
ข่าวดารา1 ชั่วโมง ago

ห้างแทบแตก! หลัง พระมหาเทวีเจ้า สะเด็ด ณ สยามพารากอน

โควิดไทย 8/3/64 พบผู้ป่วยเพิ่ม 71 ราย | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย2 ชั่วโมง ago

โควิดไทย 8/3/64 พบผู้ป่วยเพิ่ม 71 ราย

Google ทำ doodle ฉลอง วันสตรีสากล 2564 | Thaiger
ข่าว2 ชั่วโมง ago

Google ทำ doodle ฉลอง วันสตรีสากล 2564

ผลบอลเมื่อคืน สเปอร์ส 4-1 คริสตัล พาเลซ (คลิป) | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

ผลบอลเมื่อคืน สเปอร์ส 4-1 คริสตัล พาเลซ (คลิป)

หวยฮานอย 7 3 64 ตรวจหวยฮานอย 7 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย20 ชั่วโมง ago

หวยฮานอย 7 3 64 ตรวจหวยฮานอย 7 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 8 3 64 ตรวจหวยฮานอย 8 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 ชั่วโมง ago

หวยฮานอย 8 3 64 ตรวจหวยฮานอย 8 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 5 3 64 ตรวจหวยฮานอย 5 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 5 3 64 ตรวจหวยฮานอย 5 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 4 3 64 ตรวจหวยฮานอย 4 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 4 3 64 ตรวจหวยฮานอย 4 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 3 3 64 ตรวจหวยฮานอย 3 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 3 3 64 ตรวจหวยฮานอย 3 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

ถ่ายทอดสดหวยฮานอย 4 3 64 ตรวจหวยฮานอย 4 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยฮานอย 4 3 64 ตรวจหวยฮานอย 4 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 3 64 ตรวจหวยฮานอย 2 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 2 3 64 ตรวจหวยฮานอย 2 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

ถ่ายทอดสดหวยฮานอย 3 3 64 ตรวจหวยฮานอย 3 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยฮานอย 3 3 64 ตรวจหวยฮานอย 3 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 1 3 64 ตรวจหวยฮานอย 1 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย7 วัน ago

หวยฮานอย 1 3 64 ตรวจหวยฮานอย 1 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

ถ่ายทอดสดหวยฮานอย 2 3 64 ตรวจหวยฮานอย 2 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยฮานอย 2 3 64 ตรวจหวยฮานอย 2 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 28 2 64 ตรวจหวยฮานอย 28 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 28 2 64 ตรวจหวยฮานอย 28 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 27 2 64 ตรวจหวยฮานอย 27 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 27 2 64 ตรวจหวยฮานอย 27 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 26 2 64 ตรวจหวยฮานอย 26 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 26 2 64 ตรวจหวยฮานอย 26 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 4 มี.ค. 64 ผลหวยลาว 4 03 64 อัปเดตเร็วที่สุด | Thaiger
ตรวจหวย4 วัน ago

หวยลาว 4 มี.ค. 64 ผลหวยลาว 4 03 64 อัปเดตเร็วที่สุด

หวยฮานอย 25 2 64 ตรวจหวยฮานอย 25 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 25 2 64 ตรวจหวยฮานอย 25 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้

Trending