Connect with us

รายงานอากาศ

หนาวอีกหน! กรมอุตุฯ เผย 17-20 ม.ค. 64 อุณหภูมิลดลงทั่วประเทศ

ไทยเกอร์นิวส์

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

หนาวอีกหน! กรมอุตุฯ เผย 17-20 ม.ค. 64 อุณหภูมิลดลงทั่วประเทศ | Thaiger

กรมอุตุฯ เผย 17-20 ม.ค. 64 ไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 4-6 องศา ภาพอื่นหนาวด้วย กรุงเทพต่ำสุด 16 องศา ภาคใต้ฝนตกบางแห่ง

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า – กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมาย ในช่วงวันที่ 15 – 16 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมปร้เทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 20 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2564 – 20 มกราคม 2564

  • ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 14 – 17 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 11-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 20 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 14 – 16 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-30 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 20 มกราคม 64 อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และ อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

  • ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 14 – 17 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 20 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

  • ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 14 – 17 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 20 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

  • ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 14 – 16 มกราคม 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 17-20 มกราคม 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

  • ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 14 – 17 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 18-20 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ติดตามข่าวสารจาก Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

นำเสนออัปเดตข่าวสารบ้านเมือง ข่าวล่าสุด มั่นใจว่าคุณจะทันทุกสถานการณ์ ไม่ว่า สังคมเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง เรื่องร้อนออนไลน์ ดราม่าดารา อัปเดตบันเทิง ซีรีส์ หนัง เพลง ท่องเที่ยว กีฬา ตรวจหวย เลขเด็ด พร้อมเสิรฟ์ทุกเรื่องยาก ๆ ย่อยให้คุณเข้าใจง่าย

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ผลบอล แอสตัน วิลล่า 1-3 แมนฯ ยูไนเต็ด (คลิป) | Thaiger
ข่าวกีฬา10 ชั่วโมง ago

ผลบอล แอสตัน วิลล่า 1-3 แมนฯ ยูไนเต็ด (คลิป)

‘แฮมมิลตัน’ คว้าชัย ‘สเปนิช กรังค์ปรีซ์ F1 2021’ หลังไล่แซง ‘แม็กซ์’ | Thaiger
ข่าวกีฬา10 ชั่วโมง ago

‘แฮมมิลตัน’ คว้าชัย ‘สเปนิช กรังค์ปรีซ์ F1 2021’ หลังไล่แซง ‘แม็กซ์’

ผลบอลเมื่อคืน วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 ไบรท์ตัน (คลิป) | Thaiger
ข่าวกีฬา11 ชั่วโมง ago

ผลบอลเมื่อคืน วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 ไบรท์ตัน (คลิป)

11 ผู้เล่นตัวจริง คู่ แอสตัน วิลล่า พบ แมน ยูไนเต็ด | Thaiger
ข่าวกีฬา13 ชั่วโมง ago

11 ผู้เล่นตัวจริง คู่ แอสตัน วิลล่า พบ แมน ยูไนเต็ด

หวยฮานอย 9 5 64 ตรวจหวยฮานอย 9 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย15 ชั่วโมง ago

หวยฮานอย 9 5 64 ตรวจหวยฮานอย 9 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

Airbnb ชวนเที่ยวญี่ปุ่นสุดฟินผ่าน เอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ | Thaiger
ท่องเที่ยว18 ชั่วโมง ago

Airbnb ชวนเที่ยวญี่ปุ่นสุดฟินผ่าน เอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์

ดูบอลสด ยูเวนตุส พบ เอซี มิลาน (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา19 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด ยูเวนตุส พบ เอซี มิลาน (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด เรอัล มาดริด พบ เซบีย่า (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา22 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด เรอัล มาดริด พบ เซบีย่า (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด แอสตัน วิลล่า พบ แมนฯ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา23 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด แอสตัน วิลล่า พบ แมนฯ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล)

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 9 พค.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 9 พค.64

หวยฮานอย 8 5 64 ตรวจหวยฮานอย 8 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 8 5 64 ตรวจหวยฮานอย 8 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

iQiyi ขึ้นแท่นแอป อันดับ1หมวดบันเทิง – สุดปัง ดูย้อนหลัง กระเช้าสีดา | Thaiger
ซีรี่ย์2 วัน ago

iQiyi ขึ้นแท่นแอป อันดับ1หมวดบันเทิง – สุดปัง ดูย้อนหลัง กระเช้าสีดา

เช็ค ‘ม33เรารักกันรอบ 2’ วันโอนเงิน 2000 บาท เยียวยาโควิดรอบ 3 | Thaiger
การเงิน2 วัน ago

เช็ค ‘ม33เรารักกันรอบ 2’ วันโอนเงิน 2000 บาท เยียวยาโควิดรอบ 3

ดูบอลสด บาร์เซโลน่า พบ แอต.มาดริด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

ดูบอลสด บาร์เซโลน่า พบ แอต.มาดริด (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ เซาธ์แฮมป์ตัน (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ เซาธ์แฮมป์ตัน (ลิงก์ดูบอล)

หวยฮานอย 9 5 64 ตรวจหวยฮานอย 9 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย15 ชั่วโมง ago

หวยฮานอย 9 5 64 ตรวจหวยฮานอย 9 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 8 5 64 ตรวจหวยฮานอย 8 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 8 5 64 ตรวจหวยฮานอย 8 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 7 5 64 ตรวจหวยฮานอย 7 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 7 5 64 ตรวจหวยฮานอย 7 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 6 5 64 ตรวจหวยฮานอย 6 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 6 5 64 ตรวจหวยฮานอย 6 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 5 5 64 ตรวจหวยฮานอย 5 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 5 5 64 ตรวจหวยฮานอย 5 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 4 5 64 ตรวจหวยฮานอย 4 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 4 5 64 ตรวจหวยฮานอย 4 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 3 5 64 ตรวจหวยฮานอย 3 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย7 วัน ago

หวยฮานอย 3 5 64 ตรวจหวยฮานอย 3 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 5 64 ตรวจหวยฮานอย 2 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 2 5 64 ตรวจหวยฮานอย 2 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 30 4 64 ตรวจหวยฮานอย 30 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 30 4 64 ตรวจหวยฮานอย 30 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 29 4 64 ตรวจหวยฮานอย 29 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 29 4 64 ตรวจหวยฮานอย 29 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 28 4 64 ตรวจหวยฮานอย 28 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 28 4 64 ตรวจหวยฮานอย 28 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 27 4 64 ตรวจหวยฮานอย 27 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 27 4 64 ตรวจหวยฮานอย 27 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 26 4 64 ตรวจหวยฮานอย 26 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 26 4 64 ตรวจหวยฮานอย 26 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 25 4 64 ตรวจหวยฮานอย 25 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 25 4 64 ตรวจหวยฮานอย 25 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 24 4 64 ตรวจหวยฮานอย 24 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 24 4 64 ตรวจหวยฮานอย 24 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

Trending