กกต. เคาะ วันเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. นี้

กกต. ประกาศ วันเลือกตั้งเทศบาล ในวันที่ 28 มี.ค ส่วนนรับสมัครเลือกตั้ง จะมีระหว่างวันที่ 8-23 ก.พ. ที่จะถึงนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารว่าตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงาน กกต.ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมาและ ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

โดยในวันนี้ กกต.ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามที่สำนักงาน กกต.เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้ง ประการแรกคือ วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันที่ 1 ก.พ.

และวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้ง เมื่อกกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันวันที่ 28 มี.ค. และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 8-23 ก.พ. เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

หุ้น

โพสต์ล่าสุด