Connect with us

เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 11 ม.ค. 64 ทองเปิดตัวลดลง 300 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,650 บาท

ไทยเกอร์นิวส์

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ราคาทองวันนี้ 11 ม.ค. 64 ทองเปิดตัวลดลง 300 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,650 บาท | Thaiger

ราคาทองวันนี้ 11 ม.ค. 64 ทองเปิดราคาลดลง 300 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,650 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 25,574 บาท

ราคาทองวันนี้ 11/1/64 – สมาคมค้าทองคำ รายงาน ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564

ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 1 เวลา 9.25 น. ราคาลดลง 300 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,150.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,050.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,650.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,574.92 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 2 เวลา 9.34 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,200.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,100.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,700.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,635.56 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 3 เวลา 9.42 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,250.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,150.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,681.04 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 4 เวลา 10.22 น. ราคาลดลง 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,200.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,100.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,700.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,635.56 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 5 เวลา 11.14 น. ราคาลดลง 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,150.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,050.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,650.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,574.92 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 6 เวลา 11.48 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,200.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,100.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,700.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,635.56 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 7 เวลา 12.21 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,250.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,150.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,681.04 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 8 เวลา 12.37 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,300.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,200.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,800.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,726.52 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 9 เวลา 13.11 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,350.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,250.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,772.00 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 10 เวลา 13.31 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,400.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,300.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,832.64 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 11 เวลา 13.45 น. ราคาลดลง 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,350.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,250.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,772.00 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 12 เวลา 14.09 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,400.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,300.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,832.64 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 13 เวลา 14.39 น. ราคาลดลง 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,350.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,250.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,772.00 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 14 เวลา 15.04 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,400.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,300.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,832.64 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 15 เวลา 15.13 น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,450.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,350.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,950.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,878.12 บาท


ราคาทองประจำวันที่ 11 ธ.ค. 63 ราคาทอง ครั้งที่ 16 เวลา 15.54 น. ราคาลดลง 50 บาท

ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 26,400.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,300.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,900.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,832.64 บาท

เช็กราคาทองคำย้อนหลัง

ราคาทอง 1 ธันวาคม 2563

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot Baht / US$ ขึ้น / ลง
15:56 4 25,600.00 25,700.00 25,135.28 26,200.00 1,793.50 30.28 50
15:06 3 25,550.00 25,650.00 25,089.80 26,150.00 1,791.50 30.26 50
11:21 2 25,500.00 25,600.00 25,044.32 26,100.00 1,786.00 30.27 50
09:28 1 25,450.00 25,550.00 24,998.84 26,050.00 1,781.50 30.28 50

ราคาทอง 2 ธันวาคม 2563

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot Baht / US$ ขึ้น / ลง
16:57 7 26,050.00 26,150.00 25,574.92 26,650.00 1,825.50 30.27 50
15:50 6 26,000.00 26,100.00 25,529.44 26,600.00 1,824.00 30.24 50
15:34 5 25,950.00 26,050.00 25,483.96 26,550.00 1,820.50 30.24 50
15:31 4 25,900.00 26,000.00 25,438.48 26,500.00 1,817.00 30.24 50
13:25 3 25,850.00 25,950.00 25,377.84 26,450.00 1,813.00 30.24 50
10:16 2 25,800.00 25,900.00 25,332.36 26,400.00 1,810.00 30.24 -50
09:27 1 25,850.00 25,950.00 25,377.84 26,450.00 1,813.00 30.24 250

ราคาทอง 3 ธ.ค. 63

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot Baht / US$ ขึ้น / ลง
16:33 5 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 1,835.00 30.21 -50
14:40 4 26,200.00 26,300.00 25,726.52 26,800.00 1,838.50 30.22 50
10:44 3 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 1,835.00 30.22 50
10:14 2 26,100.00 26,200.00 25,635.56 26,700.00 1,831.50 30.22 50
09:25 1 26,050.00 26,150.00 25,574.92 26,650.00 1,828.50 30.22 0

ราคาทอง 4 ธ.ค.

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot Baht / US$ ขึ้น / ลง
15:16 6 26,200.00 26,300.00 25,726.52 26,800.00 1,842.50 30.16 50
15:02 5 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 1,838.50 30.17 -50
13:30 4 26,200.00 26,300.00 25,726.52 26,800.00 1,842.00 30.17 50
12:52 3 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 1,839.00 30.17 -50
09:51 2 26,200.00 26,300.00 25,726.52 26,800.00 1,842.00 30.19 50
09:27 1 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 1,840.00 30.18 0

ราคาทอง 7 ธ.ค.

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot Baht / US$ ขึ้น / ลง
16:57 5 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 1,832.50 30.26 50
16:25 4 26,100.00 26,200.00 25,635.56 26,700.00 1,830.50 30.24 50
15:34 3 26,050.00 26,150.00 25,574.92 26,650.00 1,826.50 30.24 -100
15:31 2 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 1,834.50 30.23 -50
09:26 1 26,200.00 26,300.00 25,726.52 26,800.00 1,839.00 30.21 0

ราคาทอง 8 ธ.ค.

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot Baht / US$ ขึ้น / ลง
16:20 4 26,450.00 26,550.00 25,969.08 27,050.00 1,864.00 30.09 -50
14:21 3 26,500.00 26,600.00 26,029.72 27,100.00 1,865.50 30.13 -50
10:12 2 26,550.00 26,650.00 26,075.20 27,150.00 1,868.50 30.14 50
09:21 1 26,500.00 26,600.00 26,029.72 27,100.00 1,867.00 30.13 350

ราคาทอง 12 ธ.ค.

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot Baht / US$ ขึ้น / ลง
09:21 1 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 1,840.50 30.12 100

ราคาทอง 14 ธ.ค.

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot Baht / US$ ขึ้น / ลง
17:04 6 25,950.00 26,050.00 25,483.96 26,550.00 1,827.00 30.09 -50
16:28 5 26,000.00 26,100.00 25,529.44 26,600.00 1,830.50 30.10 50
16:10 4 25,950.00 26,050.00 25,483.96 26,550.00 1,826.50 30.10 -50
15:21 3 26,000.00 26,100.00 25,529.44 26,600.00 1,831.00 30.10 -50
12:28 2 26,050.00 26,150.00 25,574.92 26,650.00 1,834.50 30.09 -50
09:28 1 26,100.00 26,200.00 25,635.56 26,700.00 1,836.50 30.11 -50

#ราคาทองวันนี้ #ราคาทองล่าสุด #ราคาทอง14/12/63 #ทองรูปพรรณบาทละ #ราคาทองคำแท่ง #

 

ด่วน! ศบค. เคาะ ขยายล็อกดาวน์ ไปอีกหนึ่งเดือน | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย1 hour ago

ด่วน! ศบค. เคาะ ขยายล็อกดาวน์ ไปอีกหนึ่งเดือน

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สิงหาคม 2564 ตรวจหวย 1 8 64 | Thaiger
ตรวจหวย4 hours ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สิงหาคม 2564 ตรวจหวย 1 8 64

ผลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ตรวจสลากออมสิน 1 ส.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย4 hours ago

ผลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ตรวจสลากออมสิน 1 ส.ค. 64

ตรวจหวย 1 8 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ส.ค. 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย5 hours ago

ตรวจหวย 1 8 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ส.ค. 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ถ่ายทอดสด มวย โอลิมปิก วันนี้ ลุ้น จุฑามาศ กับ ฉัตร์ชัยเดชา | Thaiger
ข่าวกีฬา10 hours ago

ถ่ายทอดสด มวย โอลิมปิก วันนี้ ลุ้น จุฑามาศ กับ ฉัตร์ชัยเดชา

พัคซอจุน คอนเฟิร์มรับบทในเรื่อง Captain Marvel 2 | Thaiger
บันเทิง1 day ago

พัคซอจุน คอนเฟิร์มรับบทในเรื่อง Captain Marvel 2

ราคาทองวันนี้ 31/7/64 ทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 | Thaiger
ราคาทองวันนี้1 day ago

ราคาทองวันนี้ 31/7/64 ทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750

สเปน พบ ไอวอรี่โคสต์ ฟุตบอล โอลิมปิก ช่องถ่ายทอดสด | Thaiger
ข่าวกีฬา1 day ago

สเปน พบ ไอวอรี่โคสต์ ฟุตบอล โอลิมปิก ช่องถ่ายทอดสด

บราซิล พบ อียิปต์ ฟุตบอล โอลิมปิก 2020 ช่องถ่ายทอดสด | Thaiger
ข่าวกีฬา1 day ago

บราซิล พบ อียิปต์ ฟุตบอล โอลิมปิก 2020 ช่องถ่ายทอดสด

ทางการ เบน ไวท์ ร่วมงาน อาร์เซน่อล ได้หมายเลข 4 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 day ago

ทางการ เบน ไวท์ ร่วมงาน อาร์เซน่อล ได้หมายเลข 4

โปรแกรมถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย โอลิมปิก วันนี้ 31 กค.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 day ago

โปรแกรมถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย โอลิมปิก วันนี้ 31 กค.64

ถ่ายทอดสด สหรัฐ พบ รัสเซีย วอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิก 2020 | Thaiger
วอลเลย์บอล2 days ago

ถ่ายทอดสด สหรัฐ พบ รัสเซีย วอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิก 2020

สปส. เตือน ผู้ประกันตน ม.40 อย่าลืมจ่ายเงินสมทบ ภายใน 31 ก.ค. นี้ | Thaiger
เศรษฐกิจ2 days ago

สปส. เตือน ผู้ประกันตน ม.40 อย่าลืมจ่ายเงินสมทบ ภายใน 31 ก.ค. นี้

รถไฟฟ้า สายสีแดง เตรียมเปิดทดลองใช้บริการ ในวันที่ 2 ส.ค. | Thaiger
ข่าว2 days ago

รถไฟฟ้า สายสีแดง เตรียมเปิดทดลองใช้บริการ ในวันที่ 2 ส.ค.

ถกแขนเสื้อรอ ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ดีเดย์ปักลงแขนคนไทย เข็มแรก 9 ส.ค.นี้ | Thaiger
โควิด-192 days ago

ถกแขนเสื้อรอ ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ดีเดย์ปักลงแขนคนไทย เข็มแรก 9 ส.ค.นี้

หวยฮานอย 1 8 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 days ago

หวยฮานอย 1 8 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ส.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 28 7 64 ตรวจหวยฮานอย 28 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

หวยฮานอย 28 7 64 ตรวจหวยฮานอย 28 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 26 7 64 ตรวจหวยฮานอย 26 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 days ago

หวยฮานอย 26 7 64 ตรวจหวยฮานอย 26 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาววันนี้ 29 ก.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 29 7 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 days ago

หวยลาววันนี้ 29 ก.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 29 7 64

หวยลาววันนี้ 26 ก.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 26 7 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว6 days ago

หวยลาววันนี้ 26 ก.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 26 7 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 ก.ค. 64 ผลหวยลาว 29 7 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 ก.ค. 64 ผลหวยลาว 29 7 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 26 ก.ค. 64 ผลหวยลาว 26 7 64 | Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 26 ก.ค. 64 ผลหวยลาว 26 7 64

ตรวจหวย 1 8 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ส.ค. 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย5 hours ago

ตรวจหวย 1 8 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ส.ค. 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สิงหาคม 2564 ตรวจหวย 1 8 64 | Thaiger
ตรวจหวย4 hours ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สิงหาคม 2564 ตรวจหวย 1 8 64

ราคาทองวันนี้ 29/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 200 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 | Thaiger
ราคาทองวันนี้3 days ago

ราคาทองวันนี้ 29/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 200 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750

ราคาทองวันนี้ 31/7/64 ทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 | Thaiger
ราคาทองวันนี้1 day ago

ราคาทองวันนี้ 31/7/64 ทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750

ราคาทองวันนี้ 30/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 days ago

ราคาทองวันนี้ 30/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750

ราคาทองวันนี้ 28/7/64 ทองเปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,550 | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 days ago

ราคาทองวันนี้ 28/7/64 ทองเปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,550

ราคาทองวันนี้ 27/7/64 ทองเปิดตัวลดลง 200 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,500 | Thaiger
ราคาทองวันนี้5 days ago

ราคาทองวันนี้ 27/7/64 ทองเปิดตัวลดลง 200 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,500

ราคาทองวันนี้ 26/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650.00 | Thaiger
ราคาทองวันนี้6 days ago

ราคาทองวันนี้ 26/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650.00

Trending