ข่าวภูมิภาค

ล็อกดาวน์แม่สอด งดบริการรถแท็กซี่ ศาสนกิจ ปิดสถานที่เสี่ยง

ล็อกดาวน์แม่สอด งดบริการรถแท็กซี่ ศาสนกิจ ปิดสถานที่เสี่ยง

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก และผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดตาก ได้ลงนามในคำสั่งของจังหวัดตากที่ 3637/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เฉพาะพื้นที่ อ.แม่สอด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ใจความว่า

จึงออกคําสั่งมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคเฉพาะในพื้นที่อําเภอแม่สอด ดังนี้

๓. ให้งดบริการเดินรถแท็กซี่รับจ้าง ทุกประเภททุกคันทั้งของภาคเอกชนและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ คําสั่งนี้ใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔

๒. ให้งดการปฏิบัติศาสนกิจและศาสนพิธีของทุกศาสนาที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนตั้งแต่ ๒๐ คน ขึ้นไป ณ สถานที่ใดๆ เว้นแต่กรณีจําเป็นให้นายอําเภอแม่สอดพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป

๓. ให้งดจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเพื่อการบริโภคในสถานที่ ในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านค้า ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย โดยให้เปิดจําหน่ายได้เฉพาะเพื่อนําไปบริโภคที่อื่น

๔. สถานประกอบการหรือสถานที่ใดๆ ทุกประเภทที่มีผู้ใช้บริการ รวมถึงร้านค้าปลีก/ ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด จะต้องมีการกําหนดทางเข้าออกและตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะ และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชกําหนดรวมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการ ควบคุมหลักและมาตรการเสริมตามค้าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๓๘ (covid-๓๔) โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวหรือเป็นอันตรายต่อการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรค อาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการ สถานที่นั้นเฉพาะราย และให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดระเบียบตามแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ สถานที่หรือทํากิจกรรมในพื้นที่ โดย กําชับผู้ประกอบการ ผู้จัดสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประซาชนที่เข้าใช้บริการสถานประกอบการ สถานที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัด

๕. ให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคในพื้นที่อําเภอแม่สอด ดังนี้

โรงมหรสพ

สถานบริการ ผับ บาร์ สถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการ

สถานที่เล่นสนุกเกอร์ บิลเลียต

ตู้เกม ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

ร้านคาราโอเกะ

สระว่ายน้ําสาธารณะ

สนามชนไก่ สนามซ้อมขนไก่ สนามชนโค

สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนส

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์

สนามมวย

โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

สถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวต

ร้านตัดแต่งเล็บ ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมสําหรับสุภาพบุรุษหรือสตรี

ให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ สัต ซอยผม แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

ศูนย์พระเครื่องพระบูชา สนามพระเครื่องพระบูชา และแผงพระเครื่อง

ตลาดถนนคนเดิน ตลาดนัด

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และอาจมี ความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เป็นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย แก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรค (๒) แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

ไทยเกอร์นิวส์

นำเสนออัปเดตข่าวสารบ้านเมือง ข่าวล่าสุด มั่นใจว่าคุณจะทันทุกสถานการณ์ ไม่ว่า สังคมเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง เรื่องร้อนออนไลน์ ดราม่าดารา อัปเดตบันเทิง ซีรีส์ หนัง เพลง ท่องเที่ยว กีฬา ตรวจหวย เลขเด็ด พร้อมเสิรฟ์ทุกเรื่องยาก ๆ ย่อยให้คุณเข้าใจง่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *